Finansman Kaynaklarına Erişim

Report
FİNANSMAN KAYNAKLARINA
ERİŞİM ZİRVESİ
Güray GÖZAÇAN / Ar-Ge Proje Yöneticisi
Bu Proje Etkin Proje İş Ortaklığıyla Gerçekleştirilmiştir
Program
10:00 – 11:00: KOSGEB Destekleri
11:00 – 11:15: Kahve Molası
11:15 – 12:30: Tübitak-Teydeb Destekleri ve Örnek Proje İçeriği
12:30 – 13:30: Yemek
13:30 – 14:15: Proje Çalışması
14:15 – 15:00: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri
Kalkınma Ajansı Destekleri
Ekonomi Bakanlığı ve İhracat Destekleri
KAF – Etkin Proje Yönetim Danışmanlık Ortaklığı
2012 yılında Ar-Ge danışmanlığı odaklı kuruldu
Konusunda deneyimli ekip
• Tamamı mühendis 15 tam zamanlı Ar-Ge
danışmanı
3 ilde yerleşik operasyon
• İstanbul (Merkez)
• Gebze (Teknokent)
• Bursa (Teknokent)
KAF - Etkin Proje Yönetim Danışmanlık Ortaklığı
12/2012 İtibariyle Proje ve İş Hacmimiz









7’si Yazılımdan 22 Ar-Ge Merkezi
300’den Fazla Başarılı Teydeb Projesi
Çok sayıda Teknokent Firması Kurulumu
Çok sayıda Ar-Ge Yapılanması Danışmanlığı
Çok Sayıda Ar-Ge Eğitimi
4 AB FP6, 2 AB FP7 Sanayi Projesi
45 Üniversite-Sanayi Projesi
100 Milyon USD Üzerinde Proje Büyüklüğü
200’den Fazla Kurumsal Müşteri
KAF - Etkin Proje Yönetim Danışmanlık Ortaklığı
Hizmetlerimiz
 Ar-Ge Projesi Geliştirme
 Ar-Ge Departmanı Kurma
 Ar-Ge Projesi Başvurusu (TÜBİTAK, KOSGEB, Ar-Ge Merkezi,
San-Tez, FP7 vb.)
 Ar-Ge Projesi Yürütme ve İzleme
 Ar-Ge Merkezi Kurulması
 Ar-Ge Eğitimleri
 Teknokent Firması Kurulması
 Üniversite-Sanayi İşbirliği
 Teşvik ve Vergi Planlaması
 Yatırım Fizibilitesi ve Kaynak Planlaması
KOSGEB DESTEKLERİ
KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme)
 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden,
 Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan
herhangi biri 40.000.000 TL’yi aşmayan,
Firmalar KOBİ olarak kabul edilir.
*
Bir işletmenin sermayesinin veya oy haklarının %25
den fazlası başka bir büyük sanayi kuruluşuna
(KOBİ olmayan Tüzel Kişilik) ait ise bu işletme
KOBİ sayılmaz.
KOSGEB DESTEKLERİ
1.) Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
2.) Endüstriyel Uygulama Destek Programı
3.) Kobi Proje Destek Programı
4.) Genel Destek Programı
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
Destek Türü
: Hibe + Kredi (Faizsiz)
Destek Üst Limiti : 312.000 TL Hibe
200.000 TL Kredi
Destek Oranı
: %75
Proje Süresi
: 12 - 24 Ay
Faizsiz Kredi Geri Ödeme Başlangıcı : Proje Bitişi + 6 ay
(3 aylık periyotlar halinde 8 taksit)
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
Projelerin Sağlaması Gereken Kriterler






Yenilik Boyutu
Ar-Ge İçeriği Ve Teknolojik Yönü
Firma Altyapısı
Firma Özgün Katkısı
Ar-Ge Kazanımları
Ekonomik Boyut ve Ulusal Kazanımlar
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
Örnek Projeler:










Çok eksenli CNC tezgah tasarımı ve geliştirilmesi,
Otomobillerde ABS frenleme sisteminin geliştirilmesi,
Soba zehirlenmelerini önleyici döner baca sistemleri geliştirilmesi,
Nefes alabilen, leke tutmayan, kumaşların geliştirilmesi,
Yenilenebilir enerji kaynakları alanında güneş panelleri ve rüzgar
türbin sistemlerinin geliştirilmesi,
Yeni nesil sulama sistemlerine özel yazılım ve mekatronik
sistemlerin geliştirilmesi
Yeni bir yöntem ile %100 yerli mısır tohumu ıslahı
Düşük maliyetli yem hazırlama yazılımı geliştirilmesi
Topraksız tarım yöntemi ile yumru patates üretimi
Organik sıvı gübre geliştirilmesi
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
Desteklenen Gider Kalemleri:





Personel Giderleri (En az Lisans Mezunu Personel)
Alet/Teçhizat/Yazılım/Donanım Giderleri
Danışmanlık/Hizmet Alım Giderleri
Malzeme Giderleri
Proje Geliştirme Desteği
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
Destek
Oranı
Destek Üst
Limiti (TL)
Kira Desteği (Hibe)
% 75
12.000
Personel Gideri Desteği (Yeni İstihdam) (Hibe)
%75
100.000
Makine, Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve
Tasarım Gideri Desteği (Hibe)
%75
100.000
Makine, Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve
Tasarım Gideri Desteği
(Geri Ödemeli, Faizsiz Kredi)
%75
200.000
Proje
Geliştirme
Desteği
(Hibe)
Proje Danışmanlık Desteği
25.000
Eğitim Desteği
5.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
25.000
% 75
Proje Tanıtım Desteği
5.000
Fuar,Kongre,Konferans, Teknolojik
İşbirliği Desteği
15.000
Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği
25.000
Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Destek Türü
: Hibe + Kredi (Faizsiz)
Destek Üst Limiti : 268.000 TL Hibe
200.000 TL Kredi
Destek Oranı
: %75
Proje Süresi
: Max. 18 ay
Geri Ödeme Başlangıcı : Proje Bitişi + 6 ay
(3 aylık periyotlar halinde 8 taksit)
Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Başvuru şartları:

Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile
desteklenerek prototip aşaması başarıyla tamamlanmış
projeler

İncelemeli Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve
prototip aşaması tamamlanmış projeler

Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan prototip
aşaması tamamlanmış projeler
Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Desteklenen Gider Kalemleri:




Personel Giderleri (Yeni İstihdam – Mezuniyet Sınırı
Yok)
Makine/Teçhizat/Donanım/Sarf
Malzemesi
/Yazılım
Giderleri
Seri Üretim Kalıp Giderleri
Kalite Kontrol Cihazları
Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Alınabilecek Örnek Makine ve Teçhizatlar:









CNC İşlem Merkezleri
Torna,Freze, Vergel Tezgahları
Hidrolik, Eksantrik Presler
Tel Erozyon Tezgahları
Abkant Presler, Forma Verme Makineleri
Özel Montaj Makineleri
Ekstrüzyon Makineleri
Seri Üretim Kalıp Giderleri
Kalite Kontrol Amaçlı Kullanılan Test Cihazları
Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Destek
Oranı
Destek Üst
Limiti (TL)
Kira Desteği (Hibe)
% 75
18.000
Personel Gideri Desteği (Yeni İstihdam) (Hibe)
%75
100.000
Makine, Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi,
Yazılım ve Tasarım Gideri Desteği (Hibe)
%75
150.000
Makine, Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi,
Yazılım ve Tasarım Gideri Desteği
(Geri Ödemeli, Faizsiz Kredi)
%75
200.000
KOBİ Proje Destek Programı
Destek Türü
: Hibe
Proje Süresi
: Max. 24 ay
Destek Üst Limiti : 150.000 TL Hibe
Destek Oranı
: %50
Proje Konuları:
 Üretim
 Yönetim-organizasyon,
 Pazarlama,
 Dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi
 ERP ve CRM benzeri programların alınması mümkün.
KOBİ Proje Destek Programı
İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış
ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve
bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İstihdam artırıcı,
İhracat artırıcı,
Pazar payı artırıcı,
Verimlilik artırıcı,
Maliyet düşürücü,
Kapasite artırıcı,
Ürün/hizmet kalitesi yükseltici,
Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı,
Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı,
Kurumsallaşmaya yönelik,
Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projeler desteklenir.
KOBİ Proje Destek Programı
Örnek Projeler:
•Yalın Üretim, Maliyet Düşürme Ve ERP ile Entegre Süreç
İyileştirme Projesi
•Ürün Tasarım Süreçlerinin Kısaltılması ve Yeni Tasarım
Geliştirme Metodolojisinin Kurulması
•Uzak Doğu Ülkelerine İhracatın Başlanması Projesi
•İhracat Odaklı Kurumsallaşma ve Verimlilik Projesi
•Süreç Planlama, Stok Takip ve Yönetim Projesi
Başvuru ve Değerlendirme Süreci
Yürütme Süreci
Genel Destek Programı
Destek Türü
Destek Oranı
: Hibe
: %50
Genel Destekler
Destek Üst Limiti (TL)
Yurt İçi Fuar Desteği
30.000
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
10.000
Tanıtım Desteği
15.000
Eşleştirme Desteği
15.000
Bağımsız Denetim Desteği
10.000
Nitelikli Eleman İstihdamı Desteği
20.000
Danışmanlık Desteği
15.000
Eğitim Desteği
10.000
Enerji Verimliliği Desteği
30.000
Tasarım Desteği
15.000
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
20.000
Belgelendirme Desteği
10.000
Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği
20.000
Genel Destek Programı
Yurt İçi Fuar Desteği:




Boş alan (yer) kirası, (m2 üzerinden)
Stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu,
Fuar katılımcı kataloğu,
Fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel
tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli
olabilecek diğer hizmet giderleri
Genel Destek Programı
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği:
Hizmet Merkezleri, Meslek Kuruluşu veya Türkiye Seyahat
Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar
tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında
işletme temsilcilerinin;
• Konaklama giderleri,
• Ulaşım giderleri,
• Tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri,
toplantı organizasyon giderleri destek kapsamındadır.
Genel Destek Programı
Tanıtım Desteği:
• Broşür, ürün kataloğu giderleri,
• Etiket baskılı tanıtım amaçlı CD giderlerini,
• Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara
reklam verme giderleri,
Genel Destek Programı
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği:
• Son 4 aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmayan
yeni istihdam edilecek veya destek başvurusu tarih itibarı ile
son 30 gün içinde istihdam edilmiş,
• Lisans ve üzeri personel maaş desteği
Genel Destek Programı
Sinai Mülkiyet Hakları Desteği:
•
•
•
•
•
İşletmelerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili
yurt dışı kurum/kuruluşlardan;
Patent Belgesi,
Faydalı Model Belgesi,
Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,
Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi,
Marka Tescil Belgeleri almak için harcadıkları
 Başvuru giderleri
 Patent/Marka vekil giderleri desteklenir.
Genel Destek Programı
Belgelendirme Desteği:
• Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
• TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlar
Ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgeleri ve
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgeleri
için ödenen ücret (müracaat ve dosya inceleme, tetkik,
denetim, belge ücreti) destek kapsamındadır.
• Belge yenileme destek kapsamında değildir.
Genel Destek Programı
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği:
İşletmelerin, kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce
kurulmuş laboratuarlardan alacakları;
• Test, analiz,
• Kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri
• Yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test,
analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında
alacakları hizmet giderleri destek kapsamındadır.
TÜBİTAK TEYDEB DESTEKLERİ
TÜBİTAK-TEYDEB
Proje Tipleri:
•
•
•
Yeni Ürün Geliştirme Projeleri
Yeni Proses/Süreç Geliştirme Projeleri
Ürün Kalitesi Artırma/Maliyet Düşürme Amaçlı
Teknikler Geliştirme
Başvuru Zamanı: Yılın herhangi bir günü
TÜBİTAK-TEYDEB
Desteklenen Ar-Ge Aşamaları:
•
•
•
•
•
•
•
Araştırma Çalışmaları
Fizibilite Çalışmaları
Laboratuar Çalışmaları
Tasarım Çalışmaları
Prototip üretimi/ Geliştirme Çalışmaları
Pilot tesisin kurulması
Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması
TÜBİTAK-TEYDEB
Desteklenen Gider Kalemleri:






Personel Giderleri
Seyahat Giderleri
Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alım Giderleri
Danışmanlık/Hizmet Alım Giderleri
Yurtiçi Ar-Ge Kurumlarına Yaptırılan İşler
Malzeme Giderleri
TÜBİTAK-TEYDEB
Uygulanan Programlar
 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı
 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı
 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji
Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
 1505 Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Programı
 1509 Tübitak Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı
TÜBİTAK-TEYDEB
1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı
Destek Türü : Hibe
Proje Süresi : Max. 18 ay
Proje Üst Limiti : 500.000 TL
Destek Oranı : %75
Başvuru Sayısı : Max. 3 + 2 proje (+2 proje ortaklı veya AB
destekli olması koşulu ile)
Proje Fikir Sahibi Teşvik Ödülü: 7.500 TL
TÜBİTAK-TEYDEB
1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı
Destek Türü
Proje Süresi
Proje Üst Limiti
Destek Oranı
: Hibe
: Max. 36 ay
: Yok
: %40-60
Proje Fikir Sahibi Teşvik Ödülü: 7.500 TL (Firma KOBİ ise)
TÜBİTAK-TEYDEB
1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve
Yenilik Projeleri Destekleme Programı
Destek Türü : Hibe
Proje Süresi : Max. 36 ay
Proje Üst Limiti : Çağrı Bazlı Belirleniyor.
Destek Oranı : %60-75
İlave Destek : %10 (idari maliyetler)
Öncelikli Alanlar: Otomotiv, Bilgi İletişim Teknolojileri,
Gıda, Makine ve Enerji
TÜBİTAK-TEYDEB
1509 TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-ge Projeleri
Destekleme Programı
Destek Türü : Hibe
Proje Süresi
: Max. 36 ay
Proje Üst Limiti : Yok
Destek Oranı : %60-75
TÜBİTAK-TEYDEB
1505 Tübitak Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı
Destek Türü : Hibe
Proje Süresi : Max. 24 ay
Proje Üst Limiti: 1.000.000 TL (Proje Teşvik İkramiyesi,
Proje Kurum Hissesi hariç)
10.000 TL Fizibilite Desteği
Destek Oranı
: Kobilere %75,
Büyük Sanayi Kuruluşlarına %60
5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu
Vergi Avantajları
Personel Gelir Vergisi %80 azalıyor.
Personel SGK İşveren payı %50 azalıyor.
Özetle: Ar-Ge personelinin firmaya maliyeti ortalama %20
azalıyor
Ar-Ge harcamaları şirket gelirlerinden 2 kez düşülerek vergi
hesaplanıyor.
Örnek: 1.000.000 TL Ar-Ge harcaması yapan firma ortalama
200.000 TL gelir vergisinden muafiyet kazanıyor.
TEYDEB
Proje Başvuru Süreci
Proje başvuruları ve takibi tamamen elektronik ortamda
gerçekleştirilmektedir.
1.) Proje yürütücüsü kaydı Teydeb’in web sitesi üzerinde
yapılır.
2.) Proje yetkilendirme başvuru metni oluşturulur ve
gönderilir
3.) Teydeb tarafından yetkilendirme onayı
4.) Proje hazırlanır ve gönderilir
Ar-Ge Projesi Formatı
• Şirket bilgileri
– Mali Bilgiler
– Personel
– Önceki projeler
• Projenin başlatılma gerekçeleri
– Teknoloji
– Müşteri talepleri
– Pazar vb.
Ar-Ge Projesi Formatı
• Proje amacı
– Projenin neticesi ne olacak?
– Proje konusu ürünün/teknolojinin modülleri neler?
• Proje çıktıları ve başarı ölçütleri
– Performans hedefleri
– Katma değer artışı
– Karşılaştırmalı tablolar
– Ekonomik katkı
Ar-Ge Projesi Formatı
• Ar-Ge aşamaları ve yöntemler
– İncelenecek teknik parametreler
– Takip edilecek teknik yöntem
– Yapılacak test, analiz çalışmaları
• Yenilikçi Yanlar
– Firma İçin Yeni Bir Ürün/Platform Geliştirilmesi
– Ülke ve/veya Dünya İçin Yeni Bir Ürün
– Özgün Katkılar
Ar-Ge Projesi Formatı
• Proje Planı
– Takip edilecek iş paketleri
– Her bir iş paketine ait alt faaliyetler
– İş paketi faaliyetlerinin teknik açıklamaları
– İş paketlerinin çıktıları ve ilişkileri
– Başarı ölçütleri
– Ölçülebilirlik ve raporlanabilirlik
Ar-Ge Projesi Formatı
• Proje Yönetim Yapısı
• Kuruluşun Ar-Ge Olanakları
– Ar-Ge altyapısı
– Yeni ürün geliştirme yeteneği
– Ar-Ge deneyimi
– Dokümantasyon
– İşbirlikleri
– Uzun Vadeli Hedefler
Ar-Ge Projesi Formatı
• Ekonomik Öngörüler
– Firma verimliliği ve rekabet
– Pazar payları ve ithal ikamesi
– Fizibilite
• Proje Bütçesi
– Personel
– Alet, makine, yazılım, malzeme Vb.
– Hizmet alımları, Seyahat
– Danışmanlık
TEYDEB Proje Değerlendirme Süreci
Teydeb Uzmanları ve Hakemler tarafından
değerlendirme sürecinde önemli unsurlar
1.) Projenin Yenilikçi Yönü
2.) Proje Planı
3.) Kuruluş Alt Yapısı
4.) Ulusal Kazanımlar, ekonomik öngörüler
5.) Özgün Katkı
6.) Rutin Dışı Mühendislik
7.) Öğrenme
8.) Bütçe
TEYDEB Proje Değerlendirme Süreci
Proje başvurusuna kadar geçen hazırlama süreci hariç
süreç toplam 2-3 ay sürmektedir.
• 1. ay ön değerlendirme ve hakem atamaları
• 2. ay hakem ziyaretleri ve hakem raporları
• 3. ay komite değerlendirmesi ve sözleşme
TEYDEB Proje Yürütme Süreci
Proje harcama ve başvuru dönemleri
1. Dönem : 01 Ocak – 30 Haziran
2. Dönem : 01 Temmuz – 31 Aralık
Dönem Raporları (Ar-Ge Yardımı İstek Formu) dönem bitişinden
itibaren takip eden dönemin 3. ayının sonuna kadar verilmelidir.
Harcama dönemini
takip eden dönemin sonuna kadar
başvuruda bulunulmaması durumunda, daha sonraki
dönemlerde yapılacak bildirimlerde dahi söz konusu dönemle
ilgili değerlendirme ve ödeme yapılmaz.
Ar-Ge Proje Yönetiminde Riskler
1. Teknik Riskler
2. Finansal Riskler
Finansal Riskler
Finansal Risklere Bakış Açısı
• Ar-Ge projeleri kapsamında ele alınmıştır.
• Girişimciler/KOBİ’ler/Büyük şirketler için
çeşitlenmektedir.
• Teknik riskler değil, “günlük hayatta” karşılaşılan
problemler ele alınacaktır.
• Tecrübelerin aktarılması, literatürden daha önemlidir!
Finansal Riskler
Para Yok!
•
•
•
•
Fikir güzel, hayaller büyük...
İlişkiler kuvvetli
Fizibiliteler hazır
...ama “para (sermaye, pazarlama
bütçesi, maaşlar vb.) yok”
Bknz: http://www.youtube.com/watch?v=HOSEmuDyN94
(Meral Zuhal İkilisi – Param Yok Pulum Yok)
Finansal Riskler
Ödeme Esaslı Destekler
•
•
•
•
Projenin Ar-Ge niteliği yüksek
Prosedür ve başvurular tamam
Onaylar alındı
...ama destekler (teydeb, kosgeb vb.)
“ödeme esaslı”
Bknz: http://www.youtube.com/watch?v=fPVUa29kHu8
(The Rolling Stones – Paint It Black)
Finansal Riskler
Zamanından Önce Kesilen Faturalar / Yapılan Ödemeler
•
•
•
•
Bütçe var ama harcamalar yapılmış
Tek seferlik alımlar tamamlanmış
Destek onayı alındı
...ama faturalar “onay öncesinde”
kaldı!
Bknz: http://www.youtube.com/watch?v=O2IuJPh6h_A&feature=plcp
(Muse – Our Time Is Running Out)
Finansal Riskler
Ödeme Dönemleri
•
•
•
•
Fatura ve harcamalar dönem içerisinde
Bütçede yüklü alımlar planlandı
Tüm harcamalar sözleşmeye uygun
...ama “ödeme dönemleri” ve
“denetlemeler” nakit akışında
planlanmadı!
Bknz: http://www.youtube.com/watch?v=IzDcyLlERcQ&feature=plcp
(Hadise – Mesajımı Almıştır O)
Finansal Riskler
Gecikmeler
•
•
•
•
Tüm işlemler zamanında yapıldı
Alımlar mevzuata uygun
Denetlemeler tamam, dönemler plandı
...ama “gecikmeler” hesaba katılmadı
Bknz: http://www.youtube.com/watch?v=CimEPXLoPMY
(Barış Manço – Sarı Çizmeli Mehmet Ağa)
Finansal Riskler
Bütçeleme Hataları – Plansızlık
•
•
•
•
Projenin ön fizibilitesi yapıldı
Ön fizibiliteye göre alımlar planlandı
Bütçe ya abartıldı ya da eksik oldu
...ama “başvuru bütçesinin” esas
alındığı unutuldu
Bknz: http://www.youtube.com/watch?v=9uU0dIsgUR0
(Neşet Ertaş – Kendim Ettim Kendim Buldum)
Finansal Riskler
Diğer (Çeşitli) Riskler
•
•
•
•
•
•
Resmileştirme
Teknik riskler
Mevzuat yorumları
Paralel proje yürütmemek
Tamamlayıcı destekleri kullanmamak
Uzman desteği almamak
Bknz: http://www.youtube.com/watch?v=uVWp6SaTcsI
(Mehmet Kalkan – “Acıklı” Potpori)
SANAYİ BAKANLIĞI- San-Tez
Üniversite – Sanayi işbirliğini geliştirme amaçlı program
Proje üst limiti: Yok
Destek oranı: %75
Yürütücü: Üniversite
Firma katılımı:%25
SANAYİ BAKANLIĞI- San-Tez
Kimler başvurmalı:
•Üniversitede yüksek lisans yapan, yapmaya istekli
mühendisi olan
•Üniversite işbirliğine uygun
•Üst düzey Ar-Ge yapan
SANAYİ BAKANLIĞI- San-Tez
Yılda iki dönem başvuru kabul edilmektedir. Mart ve
Ağustos dönemleri.
Sanayi Bakanlığı web sitesinde başvuru dönemi
duyuruları yapılmaktadır.
SANAYİ BAKANLIĞI- San-Tez
• Yenilikçi yönü yüksek, uygulamalı araştırmaya uygun
projeler
• Proje bütçe üst limiti yoktur.
• Proje süresi max. 3 yıl olabilir.
• Projenin %65 inden fazlası Makine-teçhizat olamaz.
SANAYİ BAKANLIĞI- San-Tez
Proje Yürütme:
Proje hesabına firma %25, Sanayi Bakanlığı %75 i
belirli dilimler halinde yatırıyor. Bu bütçeyi proje
yürütücüsü proje faaliyetlerinde kullanıyor.
Ar-Ge Merkezi
Kimler başvurabilir:
50 den fazla Ar-Ge personeli olan üst düzey firmalar.
Ar-Ge personeli: Teknik lise ve üstü mezunlar.
140 ’dan fazla Ar-Ge merkezi kuruldu.
Ar-Ge Merkezi
Ar-Ge Merkezi Teşvikleri Nelerdir?
Ar-Ge merkezi personeli için %80 (doktoralı personel için %90)
gelir vergisi indirimi
Toplam personelin %10’u oranında destek personeli için %80
gelir vergisi indirimi
Sigorta işveren hissesinin %50’si 5 yıl boyunca muaf
Ar-Ge proje masrafları (personel, donanım, yazılım, malzeme
vb.) %100 oranında kurumlar vergisinden indiriliyor
Damga vergisi ve stopaj muafiyeti
Ar-Ge Merkezi
Kurulum Şartları
Ar-Ge merkezi başvurusu için minimum 3 ana
beklentinin yerine getirilmesi gerekmektedir.
1. Personel
2. Ar-Ge Projeleri
3. Lokasyon
Ar-Ge Merkezi
1. Personel
• Minimum 50 tam zamanlı Ar-Ge personeli
• Personelin proje konularında teknik eğitim almış
olması gerekmektedir
• %10 oranında destek personeli eklenebilmektedir
Ar-Ge Merkezi
2. Ar-Ge Projeleri
• Yenilikçi yönü yüksek projeler olmalı(Firma için ilk
olan projelerde kabul edilebilir)
• Teknik çalışmalar içermesi gerekiyor. Güncelleme,
tasarım değişikliği, revizyon, basit iyileştirmeler,
kalite kontrol vb. kabul edilmiyor.
• Gelecekte başlaması planlanan yada gelecek vaat
eden projeler verilebilir.
• Personel sayısını karşılayacak kadar çok proje
verilmesi gerekiyor.
Ar-Ge Merkezi
3. Lokasyon
• Ar-Ge merkezi için ayrı bir alan/alanlar belirlenmesi
gerekiyor.
• Ar-ge Merkezindeki çalışma saatleri ölçülebilmeli
(kartlı turnike sistemleri)
• Kişi başına 8 m2 den düşük alan olmamalı
TEKNOKENT
Sağlanan Destekler
Gelir vergisinden %100 muafiyet
Sigorta işveren hissesi muafiyeti
Yazılım projelerinde KDV siz fatura kesebilme olanağı.
Üniversiteler ile etkin işbirliği
TEKNOKENT
Kimler Başvurabilir:
• Yazılım şirketleri
• Teknoloji şirketleri
• Ar-Ge departmanı ayrı ve kısmen kurumsallaşmış
firmalar
• Yeni şirket ya da şube açılabilir
Kalkınma Ajansları
Türkiye çapında 26 adet Kalkınma Ajansı bulunmaktadır. Kalkınma Ajans’ları her yıl
belirlenen bir konu doğrultusunda bölgelerinde bulunan işletmeler için geri ödemesiz
destek çağrısına çıkarlar.
Destek oranı çağrıya göre %25-75 oranında değişiklik göstermektedir.
Kalkınma Ajansı desteklerinden faydalanabilmek için;
• İşletme ve/veya şubesi ajansın kapsadığı bölgede faaliyet göstermeli,
• Açık çağrı bulunmalı
• İşletme tipi uygun olmalı
• Proje, çağrı konusuna uygun olmalı
• Proje zamanında teslim edilmelidir.
Projelerin değerlendirme süreleri ortalama 3 ay kadar sürmektedir.

similar documents