PRÆSENS -AR VERBER

Report
PRÆSENS -AR VERBER
• -AR VERBER
• Hablar = at spise
1. Jeg spiser
2. Du spiser
3. Han/hun/den spiser
1. Vi spiser
2. I spiser
3. De spiser
o
= hablas
= habla
= hablamos
= habláis
= hablan
= habl
PRÆSENS – ER VERBER
• - ER VERBER:
Comer = at spise
1.
Jeg spiser
2.
Du spiser
3.
Han/hun/den spiser
1.
Vi spiser
o
= comes
= come
= comemos
2.
I spiser
= com
3.
De spiser
= com
éis
= comen
PRÆSENS –IR VERBER
Vivir = at leve/bo
1. Jeg bor
2. Du bor
3. Han/hun/den bor
1. Vi bor
2. I bor
3. De bor
o
= Vives
= Vive
= Vivimos
= Vivís
= Viven
= Viv
REFLEKSIVE VERBER
•
•
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Refleksive verber bøjes som andre verber, men de har et refleksivt pronomen
på og det markeres med et –se på enden.
Det refleksive pronomen viser tilbage til (reflekterer) subjektet f.eks. Jeg
vasker mig.
LAVARSE = AT VASKE SIG
Jeg vasker mig
Du vasker dig
Han/hun/den sig
Vi vasker os
I vasker jer
De vasker sig
=
=
=
=
=
=
me lavo
te lavas
se lava
nos lavamos
os laváis
se lavan
P.S. Mange verber som har med kærlighed at gøre er refleksive på spansk f.eks.:
amarse = at elske hinanden/besarse = at kysse hinanden/enamorarse = at
forelske sig i hinanden etc.
DIFTONGERENDE VERBER
•
Di = 2 og tong = lyd dvs. 2 lyde. Én vokal i verbet ændres til to og det sker på
følgende måde:
•
E bliver til ie:
Querer =
at elske
O bliver ue:
Poder =
at kunne
U bliver ue
Jugar =
at spille (sport)
1. Quiero
2. Quieres
3. Quiere
1. Queremos
2. Queréis
3. Quieren
1. Puedo
2. Puedes
3. Puede
1. Podemos
2. Podéis
3. Pueden
1. Juego
2. Juegas
3. Juega
1. Jugamos
2. Jugáis
3. Juegan
•
Dvs. at ved diftongering ændres én vokal til to i 1., 2., 3. og 3. person.
GUSTAR = AT KUNNE LIDE
•
FUNKTION:
Gustar udtrykker smag – hvad man kan lide og ikke lide
•
FORM:
Gustar bøjer sig efter det som kan lides eller ikke lides og bruges sammen med det indirekte objektspronomen for eksempel
Me gusta Madrid
Me = indirekte objektspronomen
Gusta = verbal (det står i 3. person ental fordi det retter sig efter Madrid)
Madrid = subjekt
Så oversættelsen bliver egentlig:
Madrid (den) behager mig
Hvis det man kan lide (eller ikke lide) står i flertal retter gustar sig efter det. For eksempel:
Me gustan los madrileños
Madrilenerne (de) behager mig
De indirekte objektspronomen:
1. person
2. person
3. person
1. person
2. person
3. person
Me (mig)
Te (dig)
Le (ham/hende)
Nos (os)
Os (jer)
Les (dem)
IR A + INFINITIV = NÆR FREMTID
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
FUNKTION:
Ir a + infinitiv udtrykket noget der er nært forestående. Det anvendes
meget i talesprog. På dansk bruger vi modalverberne e.g. Jeg skal snakke
med ham i aften
FORM:
Nær fremtid udtrykkes ved en personbøjet form
af verbet ir i præsens + a + infinitiv.
Voy
Vas
Va
Vamos
Vais
Van
+ a + infinitiv (hablar, comer, vivir)
PERFEKTUM (= FØR NUTID)
•
FUNKTION:
Perfektum er en tid som betegner tiden lige før nutiden. På dansk Jeg har spist
•
FORM:
Som på dansk dannes perfektum vha. hjælpeverbet haber (=at have) + perfektum
particip. Perfektum particip dannes ved at tilføje – ado(til –ar verb) og –ido(til –er
og –ir verb)
• Hjælpeverbet:
1. He
2. Has
3.
Ha
1. Hemos
2. Habéis
3. Han
-ar verb
-er verb
-ir verb
habl-ado
com-ido
viv-ido
DATID på spansk
Funktion:
• På spansk er der 2 datider, imperfektum og
præteritum. De bruges forskelligt, men
oversættes ens. Begge betegner en handling i
fortiden f.eks.: Jeg spiste meget.
• Form:
• Præteritum formerne har endelserne hæftet
på stammen og de regelmæssige former ser
således ud:
DATID - præteritum
• -ar verber:
hablar =
at snakke
1. habl-é
2. habl-aste
3. habl-ó
1. habl-amos
2. habl-asteis
3. habl-aron
-er verber:
comer =
at spise
-ir verber:
vivir =
at leve/bo
1. com-í
2. com-iste
3. com-ió
1. com-ímos
2. com-isteis
3. com-ieron
1. viv-í
2. viv-iste
3. viv-ió
1. viv-ímos
2. viv-isteis
3. viv-ieron
Datid - imperfektum
• -ar verber:
-er verber:
-ir verber:
hablar =
at snakke
comer =
at spise
vivir =
at leve/bo
1. habl-aba
2. habl-abas
3. habl-aba
1. habl-ábamos
2. habl-abais
3. habl-aban
1. com-ía
2. com-ías
3. com-ía
1. com-íamos
2. com-ías
3. com-ían
1. viv-ía
2. viv-ías
3. viv-ía
1. viv-íamos
2. viv-íais
3. viv-ían
BRUG af de to datider:
På spansk findes der to datider, som begge oversættes til én datid på dansk. Derfor
giver det tit problemer at vælge den rigtige.
• Præteritum:
Begivenhed:
a) Tidsangivelse
Imperfecto:
Situation:
a) Vane
Ayér comí a los 8
Siempre comía a las 8
I går spiste jeg kl. 8
Jeg spiste altid kl. 8
a) Indtrædende handling b) beskrivelse
Salí del colegio y volví a casa
Jeg tog fra skole og jeg tog hjem
La casa estaba muy tranquila
Huset var meget stille

similar documents