Ar-Ge Nedir

Report
Mühendislik Fakültesi
Makina ve İmalat Müh.
AR-GE nedir, nasıl yapılmalıdır
E. Cezmi NURŞEN
Standart Pompa
Ar-Ge Müdürü (Mak.Yük.Müh.)
25 Kasım 2011
Standart Pompa Kimdir
 1957 de kurulmuş, %100 yerli sermaye
 30000m2 kapalı alan
 250 Çalışan
 Geniş bayi ve servis ağı
25 Kasım 2011
Üretim Kapasitesi
50000
45000
43000
120
37000
100
32000
25000
80
25000
60
20000
15000
40
10000
20
5000
0
0
2003
2004
2005
2006
2007
Yıllar
25 Kasım 2011
2008
2009
2010
Katma Değer $
35000
Adet
44000
40000
40000
30000
44000
140
46000
ÜRETİM PROGRAMI
 Tek Kademeli, Salyangozlu,
Yatay/Düşey Milli Pompalar

 SNT, SCP
 SNM, SNMV, SNMV-H
 SNL, SNLV-H
Çok Kademeli, Yatay/Düşey Milli
Pompalar




 SKM, SKM-D, SKM-K, SKM-E
 SKMV, SKMV-H
Çift Emişli, Eksenel Ayrılabilir Gövdeli
 SDS
Atık Su ve Proses Pompaları
 C
 PC, PCV-M
Kolonlu Çukur Pompaları
Hidrofor ve Yangın Söndürme
Sistemleri
_
25 Kasım 2011
UYGULAMA ALANLARI
25 Kasım 2011
Pompalar Hakkında önemli notlar
1. Pompalar bütün dünyadaki toplam enerji
tüketiminin % 30’unu karşılar
2. Dünyada üretilen diğer mamullere kıyasla en
fazla malzeme kombinasyonu pompalarda
kullanılır
3. Aklınıza gelebilecek her uygulamada mutlaka
ama mutlaka bir pompa mevcuttur.
4. Yaşayan bütün canlılar için en hayati organ
olan KALP de bir volumetrik pompadır.
25 Kasım 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ar-Ge Nedir
Niçin Ar-Ge
Ar-Ge Süreçleri
Ar-Ge Nasıl Yapılır
Ar-Ge’nin amacı nedir
Ar-Ge Yönetimi nasıl olmalıdır
Ar-Ge’nin önemi
Türkiye’de Ar-Ge
25 Kasım 2011
Niçin Ar-Ge
İki çeşit Ülke vardır.
-Zengin Ülkeler
-Fakir Ülkeler
25 Kasım 2011
Niçin Ar-Ge
Zengin Ülke kimdir?
Teknolojiyi elinde
bulunduran ve böylelikle
gelişmiş bir sanayiye
sahip olan ülkedir.
25 Kasım 2011
Niçin Ar-Ge
Zengin Ülkeler nasıl daha
fazla zenginleşirler?
Üçüncü dünya ülkelerini
kendilerine bağımlı hale
getirerek
25 Kasım 2011
Niçin Ar-Ge
Ülkemizin bu gelişmiş ülkeler
arasında yer alabilmesi için;
-Teknoloji geliştirmesi
-Yenilikçi ürünler üretmesi
gerekmektedir.
25 Kasım 2011
Ar-Ge Nedir
Endüstriye göre Ar-Ge:
Yeni Ürün üretmek
Üniversiteye göre Ar-Ge:
Bilimsel çalışma yapmak
25 Kasım 2011
Ar-Ge Nedir
Geleneksel Ar-Ge tanımı :
Bilimsel ve teknik bilgi birikimini
artırmak amacıyla, sistematik bir
temele dayalı olarak yürütülen
yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin
yeni uygulamalarda kullanılması
25 Kasım 2011
Ar-Ge Nedir
OECD : Organisation for Economic
Co-operation and Development
- 1960 da 18 Avrupa ülkesi ile Kanada ve Amerika
biraraya gelerek kuruldu
- Türkiye de kurucu üyeler arasında
- Bugün toplam 34 üyesi var
- Gelişmiş Sanayi ülkelerinin yer aldığı bu topluluk,
ekonomi, ticaret, bilim, eğitim ve finans konularında
sürekli yeni fikirler üretmektedirler.
25 Kasım 2011
Ar-Ge Nedir
OECD’ye göre Ar-Ge 3 ana aktiviteyi kapsar
1. Temel Araştırma : Özel bir uygulama
ve kullanım olmaksızın, araştırılan
konu ile ilgili yeni bilgi kazanmak için
yapılan deneysel veya teorik
çalışmalar
25 Kasım 2011
Ar-Ge Nedir
OECD’ye göre Ar-Ge 3 ana aktiviteyi kapsar
2. Uygulamalı Araştırma : Temel
Araştırmadan farklı olarak , özel bir
pratik uygulamaya veya amaca
yönelik olarak yapılan deneysel veya
teorik çalışmadır.
25 Kasım 2011
Ar-Ge Nedir
OECD’ye göre Ar-Ge 3 ana aktiviteyi kapsar
3. Deneysel Gelişim: Yeni malzeme,
ürün ve araçların üretimine, yeni
işlemlerin, sistemlerin, hizmetlerin
kurulmasına; veya hali hazırda
üretilmiş veya kurulmuş olanların
geliştirilmesine yönelik sistematik
çalışma
25 Kasım 2011
Ar-Ge Nedir
OECD, Ar-Ge’nin diğer faaliyetlerden
ayırdedilmesinde şu tanımı getirmektedir:
Ar-Ge Faaliyetleri, bilimsel ve teknolojik
belirsizliğin olduğu durumlar ile ilgili
faaliyetlerdir.
25 Kasım 2011
Ar-Ge’nin aşamaları
Her Ar-Ge çalışması mutlaka şu 3
aşamayı içermelidir:
1. Ölçme
2. İzleme
3. Değerlendirme
Bunu başarabilmek sistematik çalışma
ile olur(Proje bazlı çalışma)
25 Kasım 2011
Ar-Ge Ekibi nasıl olmalı
Ar-Ge doktoralı elemanlar ile yapılır,
yönetilir, ölçülür, izlenir ve
değerlendirilir.
Ar-Ge ile ilgili her kurumun doktoralı
elemanlar istihdam etmesi gerekir.
25 Kasım 2011
Ar-Ge Süreçleri
Ar-Ge Süreçleri :
- Fikrin Geliştirilmesi
- Teknolojinin geliştirilmesi
- Ürün kullanıma alındıktan sonra
sürekli iyileştirme ve yenileştirme
- Ürünün ortadan kaldırılması
25 Kasım 2011
Ar-Ge’nin Amacı
Ar-Ge’nin Temel Amaçları :
- Yeni ürün geliştirmek
- Üretimde kalite artışı sağlamak
- Maliyetlerin düşmesini sağlamak
- Bilgi birikimini (know-how) arttırmak
- Ekonomik ve toplumsal fayda elde
etmek
25 Kasım 2011
Bilimsel Körlük
Bilimsel Körlük:
Bir araştırmacının, problem çözümü sırasında
bir döngüye kapılarak aynı hataları silsile
halinde sürdürmeye olan eğilimidir.
Bunun aşılması için; Araştırmaya başlanırken
sadece mevcut araştırma alanından değil,
diğer ilişkili bilim dallarından
araştırmacıların da katılımı sağlanmalıdır.
25 Kasım 2011
Ar-Ge’nin Amacı
Ar-Ge
Araştırma
BİLİM
25 Kasım 2011
Geliştirme
MÜHENDİSLİK
Ar-Ge’nin Amacı
Bilimin amacı :
Evreni gerçekler, ilkeler ve yöntemler
ile anlamak
Mühendisliğin amacı :
Doğadaki maddelerin, insanlığın
faydalanabileceği şekilde
kullanılabilmesini sağlamak
25 Kasım 2011
Ar-Ge’nin Amacı
Bilim adamının amacı :
Bilgi üretmek ve kendi alanında uzmanlaşmak.
Bunu yaparken bağlı olduğu kurum ile ilişkisi
zayıftır.
Mühendisin amacı :
Kendini ürüne odaklamıştır. Kariyerini çalıştığı
kurum ile birleştirir.
Bu nedenle Ar-Ge Biriminde Bilim adamı ve
mühendisin bir arada çalışma zorluğu vardır
25 Kasım 2011
Ar-Ge Yönetimi
En basit haliyle Ar-Ge yapılandırılması :
1. Tasarım ve Araştırma Grubu
2. Malzeme ve Üretim Grubu
3. Dokümantasyon Grubu
Şeklinde olmalı.
Bir kişi her işi yapmamalı
25 Kasım 2011
Ar-Ge’nin Önemi
20. Yüzyıl , Endüstri Çağı idi.
Gelişmeler 10’larca yıl sürüyordu.
21. Yüzyıl ise Bilgi Çağı’dır.
Gelişmeler aylar içinde gerçekleşmektedir.
Enson teknoloji diye piyasaya çıkan ürün,
çok kısa bir zamanda kullanım dışı
kalabilmektedir.
25 Kasım 2011
Türkiye Ar-Ge Çalışmalarında ne
durumda?
- Her 10.000 çalışanın 11’i araştırma
yapıyor. Avrupa Birliğinde 94 kişi.
- GSYİH içinde Ar-Ge payı %0.67.
Avrupa Birliğinde %1.92
- Milyon nüfus başına düşen bilimsel
yayın sayısı 41. Avrupa Birliğinde 613
- Milyon nüfus başına düşen patent
sayısı 1. Avrupa Birliğinde 135.
25 Kasım 2011
Ar-Ge’nin önemi
Dünyada yaşanan krizler incelendiğinde,
Ar-Ge’nin krizden etkilenmeyip aksine kriz
zamanlarında daha çok getiri sağladığı
gözlemlenmiştir.
Bu sebeple Ar-Ge’nin verimsiz bir yatırım
olduğu, harcanan kaynağın boşa gideceği
zihniyeti terk edilmelidir.
25 Kasım 2011
Ar-Ge’nin cirodaki payı
Bir firmanın ben Ar-Ge yapıyorum
diyebilmesi için cirosunun %2.5 – 3.0*
kadarını araştırma faaliyetlerine
ayırması gereklidir.
* Bazı ilaç firmalarında bu oran %10’a
kadar çıkabilir.
25 Kasım 2011
Ar-Ge Destekleri
Ülkemizde Ar-Ge konusunda hibe,
kredi veya diğer destekleri veren
kuruluşlardan bazıları :
TUBITAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)
TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)
KOSGEB (Küçük ve Orta Boy Sanayi Geliştirme Başkanlığı)
KGF (Kredi Garanti Fonu)
BITAV ( Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı)
25 Kasım 2011
Ar-Ge’nin verimli hale getirilmesi
Ar-Ge –Sanayi İşbirliği :
- Sanayinin ihtiyacı olan konular yüksek
lisans – doktora tezi konuları haline
getirilmelidir.
- Üniversiteler de sistemin içine çekilmelidir.
- Üniversitelerin sadece araştırma konusu
içeren ancak ürüne dönüşmeyecek
karakterdeki çalışmalarla boş yere meşgul
olmaları ve bu şekilde zaman ve para
kaybetmeleri engellenmelidir.
25 Kasım 2011
Ar-Ge’nin verimli hale getirilmesi
Ar-Ge firmaların ve devletlerin en üst düzey
yöneticileri tarafından sahiplenilmesi
gereken bir kavramdır.
Gelecekte varolmak için bugünden tezi yok,
Devlet, Kurum ve Birey olarak Ar-Ge’ye
gerekli önemi vermeliyiz
25 Kasım 2011
Yerli Ürün Kullanımı Teşviki
Ülkemizin “Muasır Medeniyet Seviyesi” ne
çıkabilmesinin yolu ,Türkiye Ar-Ge’sinin
gelişmesine bağlıdır
Ar-Ge’nin gelişmesi ise doğrudan “yerli
ürün” kullanımı teşvik edilerek
mümkündür.
Ülkemizde kamu kuruluşlarına malzeme
alınmasında %15 yerli üretici desteği
kanunu vardır ancak bunu uygulayanların
sayısı çok azdır.
25 Kasım 2011
!!!!!!!!
!!!!!!!
!!!!!!
UNUTULMAMALIDIR Kİ;
Ancak Teknolojisini kendisi
Geliştiren Ülkeler
BAĞIMSIZDIR
25 Kasım 2011
Teşekkürler
Sorularınız ?
25 Kasım 2011

similar documents