Darba lapas matemātikā skolēniem ar īpašām vajadzībām 7

Report
Darba lapas matemātikā
skolēniem ar īpašām
vajadzībām 7.klasē
Kādi faktori nosaka tēmas
izvēli?
notiek skolēnu ar īpašām vajadzībām
integrēšana vispārizglītojošās skolās;
nav piemērotu mācību grāmatu;
maza darba burtnīcu izvēle;
skolā esošo mācību resursu
nepietiekamība.
Radošā darba saturs:
tematiskais plānojums matemātikā
7.klasei, pamatojoties uz mācību
priekšmetu programmu ”Matemātika 1.9.klasei mācību priekšmetu programmu
paraugs speciālo izglītības programmu
īstenošanai,” pēc ISEC;
darba lapas skolēniem ar īpašām
vajadzībām.
Kas jāņem vērā, veidojot
darba lapas?
uzdevumus ieteicams rakstīt ar nedaudz
lielākiem burtiem nekā ikdienā;
uzdevumu tekstu jāsastāda vienkāršu,
nepārprotamu;
teksta uzdevumus jāpapildina ar
izskaidrojošiem zīmējumiem;
var paredzēt uzdevumus, kas ļaus skolēnam
izkustēties stundas laikā.
Darba lapas:
Tēma: Skaitļi un darbības ar tiem.
1.uzd.
Izraksti skaitļus, kuri pierakstīti ar arābu cipariem!
112, X, 90, 456, 8, 1, V, IV, XXXV, 65, 9, 10, CXXV, MX, MM, 55
Tēma: Ģeometrijas viela.
1.uzd. Nosaki, kurš ir riņķis, kura r.l.!
Arābu skaitļi:_____________________________________________________________________
2.uzd.
Aizpildi tabulu!
Romiešu
cipari
Arābu
cipari
X
II
XI
9
XX
12
V
VIII
IV
19
C
3
30
25
Riņķis: ............................................................
Riņķa līnija: ...................................................................
2.uzd. Uzzīmē, kur ikdienā redzams sektors!
3.uzd.
Izpildi darbības ar romiešu cipariem!
Piemērs: XX – VIII = 20 – 8 = 12
1) X + X =
2) V – III =
3) XV + XII =
4) IX – I =
5) XXX + IIV =
6) IV + IV =
7) M – XXVII =
8) XVIII + VIII =
9) IX – IX =
10) C + CX =
4.uzd.
Salīdzini skaitļus!(<; >; =)
1) X
V
2) VI
IV
3) VIII
XV
4) C
M
5) I
III
11) X : II =
12) II ∙ III =
13) IV : II =
14) VI ∙ X =
15) XX : X =
16) XXX : III =
17) M : X =
18) VIII ∙ II =
19) I ∙ X =
20) V : V =
3.uzd. Iezīmē riņķa līnijās dotos sektorus!
Tēma: Ceļā uz 8.klasi!
Tēma: Teksta uzdevumi.
1.uzd. No Rīgas līdz Daugavpilij ir aptuveni 300 km garš ceļš. Pa ceļu brauc divas retro mašīnas,
pirmā mašīna ar ātrumu 50 km/h, bet otrā mašīna ar ātrumu 60 km/h. Aprēķini, kura no mašīnām
pirmā nobrauks šo ceļa posmu. Cik stundas brauks katra no mašīnām?
1.uzd. Izdomā, ko var aprēķināt, izmantojot zīmējumus!
5 sant.
25 sant.
2 Ls
Vieta aprēķiniem!
Vieta aprēķiniem
Atbilde:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.uzd. Risini saistīto pierakstu!
1) (1 2 +
2
4)
:
9
-
3
2)
3
9
:
1
3
+ (1
1
+ 9) =
3)
1
0 0
-
(5
6
:
8)
-
4) (2 9 + 8)
- (8 +
1
2) =
5)
4
4)
-
1
3 + (3
-
1
=
3
1
=
2.uzd.Risini galvā!
1) ja mašīna brauc ar ātrumu 100 km/h, tad cik stundās tā nobrauks 400 km?
2)ja no skolas līdz mājām ir 40 km, tad pēc cik stundām var nokļūt mājās, braucot ar velosipēdu ar
ātrumu 20 km/h?
=
3)ja cilvēks iet ar ātrumu 6 km/h, tad cik km viņš būs nogājis pēc 3 h?
3.uzd. Uzzīmē lauztu līniju, kuras posmu garumi ir 2 cm, 5 cm, 1 cm!
4)ja pelēkā vilka skriešanas ātrums īsās distancēs var sasniegt 65 km/h, tad cik km vilks varētu noskriet 2 h?
_________________________________________________________________________________
Tēma: Daļas.
Tēma: Ceļā un 8.klasi.
1.uzd. Izdomā, kāda cena ir dotajiem priekšmetiem un pieraksti cenu kā decimāldaļu!
1.uzd. Kurā datumā dzimuši šie bērni!
VI janvāris
X marts
............................
...............................
XII jūnijs
XXIII septembris
...............................
..............................
.........................
.............................
........................
..................
............................................. ..............................
2.uzd. Uzzīmē riņķa līniju, kuras rādiuss ir 3,5 cm. Aprēķini diametra garumu!
..................................
..................................
2.uzd. Uzraksti, ko var nopirkt veikalā, iztērējot 5 Ls!
d = 2 ∙ r = ......................................
3.uzd. Salvis savai dzimšanas dienai nopirka daudz saldumu. 1 kg „Gotiņas,” 500g „Masku,” 300 g
„Bārbeles,” 1kg „Vētras putnu” un 200 g „Rīts”. Cik kg konfekšu ir Salvim?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................
3.uzd. Nosauc 10 preces, kas maksā mazāk, kā viens lats!
1)...................................................
6)...................................................
2)...................................................
7)...................................................
3)..................................................
8)..................................................
4)..................................................
9)..................................................
5).................................................
10)................................................
Tēma: Ģeometrijas viela.
Tēma: Daļas.
1.uzd. Izmēri, cik garš ir riņķa līnijas rādiuss!
1.uzd. Apvelc ar zaļu zīmuli parastās daļas un ar sarkanu zīmuli decimāldaļas!
1
2
0,8
7,009
9
11
12
100
7
8
10
30
5
4
7,9
0,6
3,05
12,6
1,8
50,08
6
9
3
4
R=
2.uzd. Izlasi skaļi dotos skaitļus!
12, 3
0,9
10,o9
R=
100,1
0,02
13,31
3,0
R=
2.uzd. Pieraksti, kādas hordas tu saskati r.l.!
3.uzd. Izsaki doto daļu kā parastu daļu!
0,
2
=
0,
1
2
4,
5
=
3,
6
=
1
0, 2 =
5
0,
1
0,
5 =
1
=
5, 0
1
=
0
4
=
2
....................................................
4.uzd. Aprēķini, cik izmaksā pirkums!
...................................................
Cena
..................................................
Baltmaize
0,56
...................................................
Skābais krējums
0,78
Apelsīnu sula
0.55
3.uzd. Cik garš ir r.l. diametrs (d), ja tā rādiuss ir:
Siers
1.04
1) R = 3mm, d= ...................................................
Prece
Kopā:
..........................................................
.............................................................
2) R = 12cm, d= ...................................................
3) R = 2 dm, d= ...................................................
Ko var secināt?
darba lapu izveide ir darbietilpīga;
katrs izveidotais uzdevums jāpārdomā,
jāpārfrāzē, jāpārveido tā, lai atbilstu
skolēnam ar īpašām vajadzībām;
uzdevumu izveidei nepieciešamas
kvalitatīvas un daudzveidīgas
datorprogrammas.

similar documents