stanje sezone 2014

Report
Panel I
Da li adekvatno interpretiramo
rezultate?
Da li adekvatno čitamo rezultate?
I – IX 2014.
Kako ih “doživljava” javni sektor odnosno
javnost?
Izvor: www.mint.hr, prezentacija rezultata I – IX 2014.
Izvor: www.mint.hr, prezentacija rezultata I – IX 2014.
Izvor: www.mint.hr, prezentacija rezultata I – IX 2014.
Kako posluju hotelijeri?
Što nam pokazuju podaci sa terena?
Dva izvora:
1. Anketa UPUHH-a
- ciljna grupa – članice UPUHH-a
- provedba 15.10. – 15.11.2014.
- Obuhvat – rezultati poslovanja hotela
za razdoblje I – IX 2014.
- Uzorak: 24 društva , 96 hotela
(16.673 smještajne jedinice, 34.214 postelja)
2. BHH – Benchmarking Hrvatskog
hotelijerstva
- provedba 01.01. – 30.09.2014.
- Obuhvat – rezultati poslovanja hotela
za razdoblje I – IX 2014. (detaljni
pokazatelji)
- Uzorak: 17 društava – 60 hotela
U istraživanju su zastupljene vodeće
nacionalne hotelske kuće…
Arenaturist d.d.
Borik d.d.
Centar Škojo d.o.o.
Daruvarske toplice
Double Tree by Hilton
DG Sport d.o.o.
Grand Hotel Adriatic d.d.
Hoteli Baška d.d. Baška
Hoteli Brela d.d.
Hoteli Dubrovačka rivijera d.d.
Hotel Lero d.d.
Hoteli Makarska d.d.
Hoteli Podgora d.d.
Hoteli Punat d.d.
Hoteli Tučepi d.d.
Hoteli Zlatni Rat d.d.
HUP Zagreb d.d. Zagreb
Ilirija d.d.
Imperial Rab d.d.
Istraturist Umag d.d.
Jadran Crikvenica d.d.
Jadranski luksuzni hoteli
Jadranka Hoteli d.o.o.
Laguna Novigrad d.d.
Maistra d.d. Rovinj
Milenij Hoteli d.o.o.
Park Hotel d.o.o.
Plava Laguna d.d.
Phoenix Capitis d.o.o.
Punta Skala d.o.o.
Terme Jezerčica d.o.o.
Valamar Riviera
Stupanj iskorištenja radnog kapaciteta…
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
2014
40.00%
2013
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
5 zvjezdica
4 zvjezdice
3 zvjezdice
2 zvjezdice
75.00%
70.00%
Obala (Istra, Kvarner,
Dalmacija)
65.00%
Kontinent
60.00%
55.00%
2014
2013
Stupanj iskorištenja punog kapaciteta…
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
2014
30.00%
2013
20.00%
10.00%
0.00%
5
4
3
2
zvjezdica zvjezdice zvjezdice zvjezdice
63.00%
62.00%
Obala (Istra, Kvarner,
Dalmacija)
61.00%
60.00%
Kontinent
59.00%
58.00%
2014
2013
RevPAR …
450.00
400.00
350.00
300.00
250.00
2014
200.00
2013
150.00
100.00
50.00
0.00
5 zvjezdica
4 zvjezdice
3 zvjezdice
2 zvjezdice
800.00
600.00
Obala (Istra, Kvarner,
Dalmacija)
400.00
Kontinent
200.00
0.00
2014
2013
TRevPAR…
700.00
600.00
500.00
400.00
2014
300.00
2013
200.00
100.00
0.00
5 zvjezdica 4 zvjezdice 3 zvjezdice 2 zvjezdice
800.00
600.00
Obala (Istra, Kvarner,
Dalmacija)
400.00
Kontinent
200.00
0.00
2014
2013
Prihod po noćenju…
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
2014
200.00
2013
100.00
2013
0.00
5 zvjezdica
4 zvjezdice
2014
3 zvjezdice
2 zvjezdice
600.00
500.00
400.00
Obala (Istra, Kvarner,
Dalmacija)
300.00
200.00
100.00
Kontinent
0.00
2014
2013
Realni rezultati
Izvor: anketa UPUHH-a
„Statističke informacije kakve postoje u Europi nedovoljne su i s
kvalitativnogi s kvantitativnog aspekta za one koji su uključeni u
turizam. Statistika ne odražava u potpunosti utjecaj ekonomske
važnosti turizma.
…. Mjera 7: U koordinaciji s javnim i privatnim zainteresiranim
interesnim skupinama, Komisija i zemlje članice će poduzeti
neophodne korake za uvođenje Satelitskih računa turizma (TSA)“
Working together for the future of European tourism, Commission
of the European Communities
Izvor: Prezentacija TSA RH 2011., N.Ivandić
Sezona 2014.
Da li smo ponovno “rekorderi”?
panel diskusija / panelisti:
Darko Lorencin
Ratomir Ivičić
Neven Ivandić
Tomislav Popović
Tullio Fernetich
moderator Kristian Šustar
Realni rezultati
Izvor: anketa UPUHH-a

similar documents