תקציר

Report
‫כתיבת תקציר‬
‫שיפור מחלקת האריזה במפעל‬
‫איי‪ .‬אם‪ .‬אס (‪)AMS‬‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪1‬‬
‫עקרונות ייחודיים לכתיבת תקציר‪:‬‬
‫• תפקידו התקציר הוא לסקור בקצרה את דו"ח הפרויקט‪,‬‬
‫להציג את המשתנים והסוגיות הנדונות בו‪ ,‬וכן להדגיש את‬
‫חשיבותה של העבודה ואת מסקנותיה הסופיות‪.‬‬
‫• התקציר פונה בעיקר לקוראים המכירים את שדה המחקר‬
‫ואינו מתיימר לאפשר הבנה לקורא שאינו מצוי בתחום‪.‬‬
‫יחד עם זאת יש לקחת בחשבון את הצורך להבהיר‬
‫מושגים מרכזיים ולכתוב משפטים ברורים ובהירים גם‬
‫לקורא שאינו בקיא לחלוטין ברזי התחום הספציפי‪.‬‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪2‬‬
‫עקרונות ייחודיים לכתיבת תקציר‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫את התקציר יש לכתוב ממעוף הציפור; כלומר‪ ,‬בצורה‬
‫כללית ומסכמת ובלי להיכנס לפרטי פרטים השייכים לגוף‬
‫העבודה‪ .‬לצד זאת‪ ,‬ישנה חשיבות בהבאת נתונים‬
‫ספציפיים וכמותיים‪ ,‬המשמעותיים לעבודה עצמה‪.‬‬
‫על התקציר להתמקד בעובדות ובממצאים ולהימנע‬
‫מהערכות כלליות חסרות ביסוס ונימוק‪.‬‬
‫אורכו של התקציר לא יעלה על עמוד אחד‪.‬‬
‫אין לכתוב ברשימות אלא בפסקאות כפי שיוסבר להלן‪.‬‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪3‬‬
‫מבנה‬
‫• פסקה ראשונה‪ :‬פסקת מבוא –‬
‫העבודה‪.‬‬
‫אזכור מקום הפרויקט ומטרת‬
‫• פסקה שנייה‪ :‬תיאור המצב הקיים – הממצאים בשטח והבעיות או‬
‫הפגמים הדורשים פיתרון‪.‬‬
‫• פסקה שלישית‪ :‬תיאור מהלך העבודה – פסקה זו מתארת‪ ,‬הלכה‬
‫למעשה‪ ,‬את שהתבצע על ידי כותב הפרויקט‪ .‬בפסקה זו יש מקום‬
‫לאזכור כל המודלים‪ ,‬השיטות‪ ,‬התיאוריות וכו' שבהם נעשה שימוש‬
‫בפרויקט‪.‬‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪4‬‬
‫מבנה (המשך)‬
‫• פסקה רביעית‪ :‬תוצאות ומסקנות (המלצות) – בפסקה זו יש לציין‬
‫את כל התוצאות אותן העלה המחקר‪ .‬ישנה חשיבות לציון נתונים‬
‫כמותיים וממצאים מדויקים‪ .‬כמו כן יש לשים־לב לפירוט המסקנות‬
‫אותם מסיק הכותב מהתוצאות שהציג‪ .‬במידה וישנן המלצות‪ ,‬ניתן‬
‫לכתוב אותן בפסקה זו או בפסקת הסיכום‪.‬‬
‫• פסקה חמישית‪ :‬פסקת סיכום – חזרה על עיקרי העיקרים‪ .‬בפסקה‬
‫זו אין להוסיף מידע חדש שלא נכתב בתקציר מלבד המלצות‬
‫וחשיבה בנוגע ל”עתיד“ (מחקר המשך‪ ,‬בעיות שיכולות לצוץ‬
‫בהמשך וכו')‪.‬‬
‫• הערה‪ :‬התקציר ייכתב כולו בזמן עבר (כולל פסקת מבוא)‪.‬‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪5‬‬
‫תקציר ראשוני‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪6‬‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪7‬‬
‫מבנה התקציר‬
‫פסקה ראשונה‪ :‬פסקת מבוא‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪8‬‬
‫פסקה ראשונה‪ :‬פיסקת מבוא‬
‫פסקת המבוא תכיל את המרכיבים הבאים‪:‬‬
‫– מטרת העבודה‪.‬‬
‫– התחום המקצועי בו מדובר‪.‬‬
‫• יזמות‪ ,‬שיווק‪ ,‬ייעול הייצור וכו'‬
‫– הענף‪/‬המפעל‪/‬הארגון בו עוסקים‪.‬‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪9‬‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪10‬‬
‫פסקה ראשונה‪ :‬פסקת מבוא‬
‫• מפעל איי‪ .‬אם אס‪ .‬הינו מפעל ליצור רכיבי‬
‫אלקטרוניקה‪ ,‬הממוקם בערד‪ .‬פרויקט זה מבקש‬
‫לנסות וליעל את מחלקת האריזה של המפעל‪.‬‬
‫הפרויקט בדק האם יש מקום לצמצום כוח האדם‬
‫במחלקה‪ ,‬להכנסת מכונות למחלקה ולשינוי כללי‬
‫בנהול מחלקת האריזה במפעל‪ .‬הנחת העבודה‬
‫של פרויקט היא שניהול מסודר יותר במחלקת‬
‫האריזה יביא להליך קל יותר וזול יותר של אריזת‬
‫המוצרים‪ ,‬מה שיביא לחסכון בכסף לבעלי המפעל‪.‬‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪11‬‬
‫פסקה שנייה‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪12‬‬
‫פסקה שנייה‪ :‬המצב הקיים‬
‫הפסקה השנייה תכיל את המרכיבים הבאים‪:‬‬
‫• המצב הקיים נכון להתחלת הפרויקט‪.‬‬
‫• הבעיות או הפגמים הדורשים פתרון‪.‬‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪13‬‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪14‬‬
‫פסקה שנייה‪ :‬המצב הקיים‬
‫• מחלקת האריזה של המפעל מנוהלת בצורה לא‬
‫מסודרת ולמעשה כלל אינה קיימת באופן מסודר‪,‬‬
‫אלא מוקמת מחדש אד־הוק‪ ,‬בכל פעם שיש צורך‬
‫בדרישה לאריזה וזאת משום שבמרבית המקרים‬
‫המפעל אינו אורז בעצמו את תוצרתו‪ .‬במחלקת‬
‫האריזה כיום ישנן מספר בעיות‪ :‬אין למחלקה‬
‫מיקום קבוע במפעל‪ ,‬עלויות האריזה גבוהות‪ ,‬ארגון‬
‫מערך העובדים במחלקה הוא בעייתי ואין תהליך‬
‫בקרה על העבודה במחלקה‪.‬‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪15‬‬
‫פסקה שלישית‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪16‬‬
‫פסקה שלישית‪ :‬מהלך העבודה‬
‫פסקה זו תכיל את מהלך העבודה בפרויקט‪:‬‬
‫• מה שהתבצע על ידי הכותב‪.‬‬
‫• אזכור כל השיטות בהם עסקה העבודה‪:‬‬
‫מודלים‪ ,‬שיטות‪ ,‬תיאוריות וכו'‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪17‬‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪18‬‬
‫פסקה שלישית‪ :‬מהלך העבודה‬
‫בפרויקט זה נבחן תהליך העבודה במחלקה‪ .‬בוצעו‬
‫מדידות זמנים ישירות לכל פעולות העבודה‪ ,‬על־פיהן‬
‫נקבע זמן־תקן לביצוע תהליך האריזה‪ .‬נבחנה‬
‫האפשרות לשינוי מערך המחלקה‪ ,‬באמצעות הנדסת‬
‫שיטות‪ .‬ולבסוף נבחנו תהליכי התעסוקה וזאת כדי‬
‫לצמצם את משך־זמן מחזור התהליך ואת כוח האדם‬
‫הנדרש‪.‬‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪19‬‬
‫פסקה רביעית‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪20‬‬
‫פסקה רביעית‪ :‬תוצאות ומסקנות‬
‫• פסקה זו תכיל את התוצאות והמסקנות‪:‬‬
‫ התוצאות אותן העלה המחקר‪.‬‬‫ נתונים כמותיים (מעוגלים כראוי)‪.‬‬‫‪ -‬המלצות‪.‬‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪21‬‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪22‬‬
‫פסקה רביעית‪ :‬תוצאות ומסקנות‬
‫• המחקר מראה כי יש לצמצם את כוח האדם‬
‫במחלקה‪ ,‬מאחד־עשר עובדים לשישה עובדים‪,‬‬
‫דבר שיוביל לחסכון של כ־‪ 45%‬בשעות ההעסקה‬
‫של העובדים‪ .‬כמו־כן יש לצמצם את משך־זמן‬
‫המחזור מ־‪ 44.35‬דקות‪ ,‬למשך־זמן של ‪41.82‬‬
‫דקות‪ .‬התוצאה תהיה הפחתה בעלויות האריזה‪,‬‬
‫מ־‪ ₪ 45,500‬לעלות של ‪ ₪ 23,500‬בקירוב‪.‬‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪23‬‬
‫פסקת סיכום‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪24‬‬
‫פסקה חמישית‪ :‬סיכום‬
‫פסקה זו תכיל את המרכיבים הבאים‪:‬‬
‫ חזרה על עיקרי העיקרים (ללא מידע חדש)‪.‬‬‫‪ -‬המלצות ורעיונות למחקר המשך‪.‬‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪25‬‬
‫פסקה חמישית‪ :‬סיכום‬
‫• במידה שהנהלת המפעל תבחר לאמץ את מסקנות‬
‫הפרויקט ותקים מחלקת אריזה מנוהלת ומסודרת‬
‫כהלכה‪ ,‬אשר תתקיים בה עבודה רציפה‪ ,‬זמן‬
‫המחזור יצומצם בצורה ניכרת ועלויות האריזה‬
‫יצומצמו בכמחצית‪ ,‬דבר שיביא לחסכון כספי וליעול‬
‫מערך העבודה במפעל כולו‪.‬‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪26‬‬
‫תקציר מתוקן‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪27‬‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪28‬‬
‫סייגים‬
‫• מרבית התקצירים במקצועות בהם אנו עוסקים‬
‫יכתבו בהתאם למבנה הזה‪ ,‬אך בנושאים שונים‬
‫המבנה עשוי להיות שונה מעט‪ .‬למשל‪:‬‬
‫‪.1‬ייתכן שיהיו מסקנות ללא המלצות‪.‬‬
‫‪.2‬ייתכן שהעבודה מציעה הצעה חדשה ומקורית‬
‫מבלי שתתייחס לבעיות קיימות‪.‬‬
‫כתיבת תקציר‬
‫‪29‬‬
‫בהצלחה!‬
‫‪30‬‬

similar documents