Inga Skujiņa: Tulkošanas jautājumi saistībā ar

Report
Gatavošanās Latvijas prezidentūrai
ES Padomē 2015.gadā
Inga Skujiņa, direktore
Latvijas prezidentūras ES Padomē
sekretariāts
Rīga, 2013.gada 18.oktobris
 Šodien:
– Prezidentūras nozīme Latvijai
– Latvijā notiekošo sanāksmju kalendārs
– Tulkošanas nodrošināšana prezidentūras laikā
– Mutiskā tulkošana Latvijā notiekošajās
sanāksmēs
– Rakstiskā tulkošana
Prezidentūra ir iespēja
 Iespēja veidot nākotnes Eiropas Savienību un Latvijas
nākotni Eiropas Savienībā
 Iespēja veicināt Latvijas atpazīstamību un konkurētspēju
 Iespēja sekmēt ilgtspējīgas pārmaiņas valsts pārvaldē
Prezidentūras dienas kārtības
noteikšana
Nacionālie
notikumi
•
•
•
Eksistējošie
dokumenti, plāni un
prioritātes
«Mantojums» no
iepriekšējām
prezidentūrām
Trio un citu
dalībvalstu prioritātes
Eiropas
Savienības
notikumi
•
•
•
Nacionālie notikumi un
prioritātes
Saeima
Valdība
•
Starptautiskie
notikumi
•
Globālās
attīstības
tendences
Force majeure
Sanāksmju kalendārs
 Sanāksmes ārpus Latvijas
 Sanāksmes Latvijā
Pasākumu atlases galvenie kritēriji:
– tēmas aktualitāte un prioritāte;
– pastāvošā prakse un tradīcijas;
– iespēja piesaistīt līdzfinansējumu
Sanāksmes Latvijā
 Austrumu partnerības samits
 Piektā Āzijas - ES valstu izglītības ministru konference
 Standartizācijas samits




Neformālās ministru padomju sanāksmes
Vecāko amatpersonu sanāksmes
Ekspertu sanāksmes
Konferences
Mutiskās tulkošanas
nodrošināšana
 Eiropas Komisijas Mutiskās tulkošanas
ģenerāldirektorāta pakalpojumi
 Mutiskās tulkošanas pakalpojumu sniedzējs, kas izvēlēts,
piemērojot publisko iepirkumu
Telpas un tulkošana
 Tulku darba apstākļi
 Materiāltehniskais nodrošinājums
 Cieša sadarbība ar tulkošanas pakalpojuma sniedzējiem
Telpas un tulkošana
 Latvijas Nacionālā bibliotēka jeb Gaismas pils būs centrālā
prezidentūras pasākumu norises vieta
 Latvijas Nacionālā bibliotēka kļūs par vienu no Latvijas prezidentūras
simboliem
 Prezidentūra - iespēja bibliotēkai apliecināt savu spēju būt ne tikai par
nācijas intelektuālās atmiņas un zināšanu krātuvi, bet arī par jaunas
pieredzes un kultūras mijiedarbības vietu
Rakstiskā tulkošana
 Publikācijas
 Prezidentūras mājaslapa www.eu2015.lv
 Akreditācijas sistēma
Izaicinājumi
 Valodu režīms sanāksmēs
 Finansējums
Paldies par uzmanību!
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts
67011750 [email protected]
Z.A.Meierovica bulvāris 14 - 4.stāvs, Rīga
www.es2015.lv @ES2015LV

similar documents