piacesprofit_20141016_milos katalin

Report
NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTÉRIUM
A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI
IDŐSZAK ELSŐ FELHÍVÁSAI
MILOS KATALIN - Pályázatkezelési
Főosztályvezető,
Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős
Helyettes Államtitkárság
Új intézményi rendszer – 2014. április 15-től
Feladatok:
• 2007-2013 fejlesztési időszak GOP
• 2014-2020 fejlesztési időszak GINOP
2014 - 2020 - Széchenyi 2020
• Fejlesztési források 60%-a
gazdaságfejlesztésre
• E-ügyintézés papíralapú pályázatbenyújtás
helyett
• Eljárásrend egyszerűsítés
• Közszféra esetében pályáztatási folyamat
kiváltása
• Nagyobb hangsúly a visszatérítendő
támogatásokra
Széchenyi 2020
10 OPERATÍV PROGRAM
1.
Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP)
2.
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
3.
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
4.
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
5.
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)
6.
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
7.
Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program (VEKOP)
8.
Vidékfejlesztési Program (VP)
9.
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)
10. Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program
(KÖFOP)
Megjelentek az új pályázatok
Az új periódus nyitányaként október 10-én kilenc új kiírás jelent meg
116,5 milliárd forintos támogatási keretösszeggel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kisgyermekkori nevelés támogatása
Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program
Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban
Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
Ifjúsági Garancia
Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása
Szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés
Megjelentek az új pályázatok
Ebből 5 GINOP:
• Munka és magánélet összehangolásának elősegítése érdekében →
Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban
• Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
• Ifjúsági Garancia
• Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
érdekében → KKV-k termelési kapacitásainak bővítése
• Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
érdekében → KKV-k piaci megjelenésének támogatása
Felhívásokkal kapcsolatos közlemények elérhetősége:
www.szechenyi2020.hu
Munka és magánélet összehangolásának
segítése
A konstrukció kétkörös felhívás keretében valósul meg.
1.Az első kör (A komponens):
A felhívás célja a rugalmas/családbarát átvilágítást lefolytató szolgáltatók kiválasztása,
melyek a végrehajtás során a vállalkozások átvilágítását ingyenesen elvégzik, és számukra a
rugalmas foglalkoztatás növelése érdekében átszervezési tervet készítenek és nyomon
követik e tervek megvalósítását.
2. A második kör (B komponens):
Az átvilágított vállalkozások támogatást igényelhetnek az átszervezési terv alapján a
rugalmas
foglalkoztatást
elősegítő
szervezeti,
személyügyi
és
egyéb
intézkedések
megvalósítására.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a B komponens esetében csak azon vállalkozások
jelentkezhetnek, amelyek az A komponens keretében átvilágításra kerülnek!
Munka és magánélet összehangolásának
segítése
A felhívás célja a vállalati munkaszervezési kultúra javítása, a rugalmas
munkaszervezési formák elterjesztése, a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának
növelése.
Támogatás mértéke
100 %
Támogatás formája
vissza nem térítendő
Pályázat elnyerésének módja
pályázat
Kik pályázhatnak?
1. pillérben: rugalmas munkaszervezés terén
tapasztalattal rendelkező szervezetfejlesztők
2. pillérben: mikro-, kis- és középvállalkozások
Mikor adható be a pályázat?
2014.11.10. – 2014.12.31.
Mekkora a forrás összege?
1. pillér: 1 Mrd. Ft
2. pillér: 3 Mrd. Ft
Mekkora a támogatás mértéke?
Az 1. pillérben 50 000 000 – 350 000 000 Ft
4 Mrd Ft
GINOP – Ifjúsági Garancia
Célok:
•
A 15-25 év közötti fiatalok számára, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak, a
foglalkoztatási szolgálatnak 6 hónapon belül valamilyen konkrét lehetőséget kell
felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra
•
Személyre szabott segítség; tanácsadás és mentorálás mellett
•
A foglalkoztatási szolgálat az alábbi lehetőségek valamelyikét kínálhatja fel a
fiataloknak:
Munkáltató által bejelentett ÚJ munkahely
Munkatapasztalat-szerzés
Támogatott foglalkoztatás
Alapfokú iskolai végzettség megszerzése
Szakképzés különféle formái
1.
2.
3.
4.
5.
GINOP – Ifjúsági Garancia
Az Európai Unió és a magyar kormány kiemelt célja a fiatalok
munkához jutásának segítése, munkanélküliség csökkentése
Támogatás mértéke
100 %
Támogatás formája
vissza nem térítendő
Pályázat elnyerésének módja
kiemelt projekt
Kik pályázhatnak?
NGM, Munkaügyi központok
Mikortól adható be a pályázat?
2014.11.10. - 2015. 01.30.
Mekkora a forrás összege?
36 mrd. Ft, ebből 14,7 mrd. Ft YEI forrás
Mekkora a támogatás
mértéke?
36 mrd. Ft, ebből 14,7 mrd. Ft YEI forrás
Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
A konstrukció kétkörös felhívás keretében valósul meg.
•
Az első komponens keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és
megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezet(ek)
kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő
folyamatos működtetésére.
•
A potenciális fiatal vállalkozók az első komponens keretében nyújtott képzési programok
teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat,
megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel,
gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási
formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá
válásuk lépéseit.
•
Segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban
tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez,
az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.
Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
• A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező,
az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen
elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft
összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló
költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett.
• A támogatási kérelem meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg összesen 4 milliárd Ft, amelyből az első
komponens rendelkezésre álló tervezett keretösszege 1,1 Mrd Ft,
amely kizárólag a kevésbé fejlett régiók területén használható fel.
• Az első komponensben támogatott támogatási kérelmek várható
száma: összesen legfeljebb 6 db, kevésbé fejlett régiónként legfeljebb 1
db.
Jelen támogatási kérelem a konstrukció első komponensének feltételeit
rögzíti.
Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
A felhívás célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását
tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk
indítására.
Támogatás mértéke
1. pillérben: 100 %, 2. pillérben: 90%
Támogatás formája
vissza nem térítendő
Pályázat elnyerésének módja
pályázat
Kik pályázhatnak?
1. pillérben: vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztési
tapasztalattal rendelkező szolgáltatók
2. pillérben: a magas színvonalú, életképes, elfogadott üzleti
tervvel rendelkező, vállalkozásukat megalapító fiatalok
Mikortól adható be a pályázat?
2014. 11.10. - 2014.12.31.
Mekkora a forrás összege?
1.
2.
Mekkora a támogatás mértéke?
Az 1. pillérben a támogatási összeg régiók közötti aránya a
népességen belül a célcsoportba tartozó népesség és a fiatal
munkanélküliek regionális megoszlása alapján kerül
meghatározásra; 2. pillérben legfeljebb: 3 millió Ft.
pillér 1,1 Mrd. Ft
pillér 2,9 Mrd. Ft
4 Mrd Ft
KKV-k termelési kapacitásainak bővítése
Célok:
• A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások vállalati beruházásai
lesznek támogathatóak.
•
A pályázat fókusza az elmúlt egy év kedvező feldolgozóipari trendjéhez
igazodik, cél az ipari termelés felfutásának erősítése.
•
A pályázatok elsősorban a termelés növelését, a termelő eszközök beszerzését
támogatják, és ehhez kapcsolódóan lesznek csak támogathatóak a termelés
bővítéséhez közvetlenül kapcsolódó, azt kiegészítő tevékenységek.
•
A kiegészítő tevékenységek alatt, a termelés bővítéséhez kapcsolódó ingatlan
és
infrastrukturális
beruházásokat,
anyagmozgató
eszközöket,
infokommunikációs eszközöket értjük.
KKV-k termelési kapacitásainak bővítése
A felhívás keretében mikro-,kis-és középvállalkozások vállalati
beruházásai lesznek támogathatóak. Cél az ipari termelés
felfutásának erősítése
Támogatás mértéke
50 %
Támogatás formája
vissza nem térítendő
Pályázat elnyerésének módja
pályázat
Kik pályázhatnak?
mikro-, kis- és középvállalkozások
Mikortól adható be a pályázat?
2014.11.10. - 2014.12.31.
Mekkora a forrás összege?
8,5 mrd. Ft
Mekkora a támogatás mértéke?
10.000.000 - 100.000.000 Ft
KKV-k piaci megjelenésének támogatása
Célok:
•
KKV-k piacra jutási feltételeinek, különösen a külpiaci érvényesüléshez
szükséges tevékenységek támogatása külföldi kiállításon, vásáron való
részvételen, a piacra jutáshoz kapcsolódóan végzett marketingtevékenységen,
illetve igénybe vett kiegészítő szolgáltatásokon keresztül.
•
A kiírás célcsoportját azok a vállalkozások képezik, amelyek magasan
feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékekkel kívánnak megjelenni a
külpiacokon.
•
A pályázat támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét,
marketingtevékenységeket, szolgáltatásokat, idegen nyelvű honlap létrehozását
és piackutatás elvégzését.
•
Elvárás, hogy a vállalkozás alakítsa ki a szervezeten belül a külkereskedelmi
tevékenységért felelő munkatárs munkakörét, és köteles a Nemzeti
Kereskedőház Zrt.-vel kapcsolatot tartani.
KKV-k piaci megjelenésének támogatása
A felhívás célja, a KKV-k piacra jutási feltételeinek, különösen a
külpiaci érvényesüléshez szükséges tevékenységek támogatása
Támogatás mértéke
50 % (de maximálisan a támogatási intenzitásokra
vonatkozó szabályok által előírt érték)
Támogatás formája
vissza nem térítendő
Pályázat elnyerésének módja
pályázat
Kik pályázhatnak?
mikro-, kis- és középvállalkozások
Mikortól adható be a pályázat?
2014.11.10. - 2014.12.31.
Mekkora a forrás összege?
1,5 mrd. Ft
Mekkora a támogatás mértéke?
3.000.000 - 7.500.000 Ft
GINOP pályázatok benyújtásának módja
• Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül a
www.szechenyi2020.hu honlapon.
• Online benyújtást követően (max 3 napon belül) a kérelem
adattartalmát hitelesítő cégszerűen aláírt igazoló nyilatkozatot
postai úton is szükséges elküldeni a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkárság
1539 Budapest
Postafiók 684.
Széchenyi 2020
Új programozási időszak, új arculat bevezetése
egyszerű
praktikus
költséghatékony
ügyfélbarát
kevesebb
adminisztráció
kézzel fogható
szerkeszthető
sablonok
érthető
letölthető
ÚJ
Széchenyi 2020
új programozási időszak, új arculat bevezetése
• szerződött ügyfeleink részére az Új
Széchenyi
Terv
Kedvezményezettek
Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és a
2014. július Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv az
irányadó.
11. előtt
• szerződött ügyfeleink számára a Széchenyi
2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási
Útmutató és Arculati
2014. július Kötelezettségei
Kézikönyv (Széchenyi 2020 KTK)
11. után
KTK
Arculat
KTK
2020
KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!

similar documents