Vizualizace 2013

Report
Vizualizace krystalové
struktury
Individuální seminární práce pro udělení zápočtu
z předmětu Anorganická chemie 2013
Vizualizace struktury krystalů
snadno, rychle a bezbolestně
Osobnosti, které umožnily vizualizaci
Wilhelm Conrad Roentgen
27.3.1845 – 10.2.1923
německý fyzik
1901 Nobelova cena za fyziku
– záření X – rentgenové paprsky
Osobnosti, které umožnily vizualizaci
William Lawrence Bragg
31.3.1890 – 1.7.1971
narozen v Austrálii
britský fyzik a krystalograf
1912 objevil Braggovy zákony rentgenové difrakce
základ pro určení krystalů
1915 spolu s otcem Williamem Braggem
– Nobelova cena za fyziku
Osobnosti, které umožnily vizualizaci
Herbert Aaron Hauptman
*14.2.1917 – 23.10.2011
americký matematik
vyvinul matematickou metodu
pro přímý převod
rentgenových dat struktur
molekulárních krystalovaných
materiálů
spolu s Jerome Karlem získal za
tento postup Nobelovu cenu za
chemii za rok 1985
Osobnosti, které umožnily vizualizaci
Jerome Karle
rodné jméno Jerome Karfunkel
*18.6.1918
americký fyzikální chemik
společně s Herbertem A. Hauptmanem získal
Nobelovu cenu za chemii 1985 za přímou analýzu
krystalových struktur použitím techniky rozptylu
rentgenových paprsků
Proč vizualizovat v anorganické chemii?
Pro znázornění jednoduché chemické sloučeniny si bohatě vystačíme
s chemickými vzorci.
Díky molekulovým, funkčním či strukturním vzorcům si vytváříme
představu o struktuře, poměru atomů či jejich uspořádání.
Ale co dělat ve chvíli, kdy narazíme na sloučeninu složitější a papír
s tužkou nám již přestanou být dobrými pomocníky?
Právě v tuto chvíli je ideálním řešením počítačová vizualizace.
Co je k vizualizaci potřeba?
Pro úspěšné zobrazení struktury jsou nezbytné dva kroky
získat tzv. CIF soubor daného krystalu
a mít vhodný vizualizační program, který zobrazí interaktivně
model struktury
Co je k vizualizaci potřeba?
CIF je flexibilní a volně dostupný soubor, který obsahuje
detailní informace o daném krystalu
Po jeho otevření ve vhodném vizualizačním programu je
možné strukturou otáčet, přibližovat ji, zobrazit velikost
atomů, měřit délky vazeb a získávat další informace
Co je k vizualizaci potřeba?
CIF formáty krystalů jsou dostupné na webové adrese Americké
mineralogické společnosti rruff.geo.arizona.edu/AMS.
CIF data lze vyhledat několika způsoby, nejjednodušší je zadání názvu
anglického minerálu, popř. prvků, které minerál obsahuje do příslušné
kolonky na úvodní stránce.
Pozor na překlepy!
Poté již stačí kliknout na „Download CIF data“ a uložit si soubor do
počítače.
Neznáme-li správný název minerálu odpovídajícího hledané sloučenině,
pomůžeme si databází mindat.org a jejím vyhledáváním podle prvků
Schéma postupu
krystal
databáze
mindat.org
rruf.geo.arizona.edu/AMS
cif
Mindat.org
hledání podle
složení
hledání podle názvu
minerálu
Mindat.org
vyberete
prvky
necháte
vyhledat
minerály
Mindat.org
Získáte abecední seznam i se vzorci, kliknutím na modrý název krystalu
otevřete databázi informací
Mindat.org
Hlavní stránka databáze pro daný krystal
Mindat.org
U známějších krystalů nalezneme interaktivní model struktury v apletu
Jmol, můžeme otáčet modelem, měřit vzdálenosti a úhly, měnit typ
zobrazení …
Mindat.org
CIF file získáme až po přechodu na link AMS
přechod na AMS
databázi
Databáze AMS
zde stáhneme a uložíme CIF data
stáhněte a uložte cif data
Schéma dalšího postupu
cif
vizualizační software
Jmol
Mercury
CrystalMaker
Diamond
pro práci s modely využijeme
některý z nabídnutých programů
ViewerLite
Jmol
Jmol: http://jmol.sourceforge.net/
freeware, možnost programování, relativně snadná obsluha, slabší
grafika, možnost „prostorového“ zobrazení, je k dispozici i český popis
Mercury 2.4.6
Mercury 2.4.6 http://www.ccdc.cam.ac.uk
freeeware, jednoduchá obsluha, pravoúhlé projekce, průměrná grafika,
obrázky lze přímo stáhnout
Diamond
Diamond: http://www.crystalimpact.com/diamond/
velmi pěkná grafika, složitější obsluha, demoverze zdarma, obrázky jen
PrintScreen
CrystalMaker
Crystal Maker: http://www.crystalmaker.com
demoverze, lze ukládat jen obrázky PrintScreen systémem, snadné
měření, snadná obsluha
ViewerLite 5.0
ViewerLite 5.0, případně nový DS Vizualizer2.5, freeware firmy Accelrys
pěkná grafika, možnost ukládání obrázků
úkoly
Nalezněte cif data a zobrazte struktury následujících solí a
měřením porovnejte vzdálenosti mezi atomy (ionty) a úhly
mezi vazbami (spojnicemi částic), určete koordinační číslo
atomů tvořících strukturu (kolik obráceně nabitých částic je
okolo kationtu respektive aniontu ve stejných
vzdálenostech nejblíže), najděte prvky symetrie modelů
(rovina symetrie, osa symetrie, bod symetrie)
NaCl – KCl
úkoly
Nalezněte cif data a zobrazte struktury následujících solí a
měřením porovnejte vzdálenosti mezi atomy (ionty) a úhly
mezi vazbami (spojnicemi částic),
určete koordinační číslo atomů tvořících strukturu (kolik
obráceně nabitých částic je okolo kationtu respektive aniontu
ve stejných vzdálenostech nejblíže),
najděte prvky symetrie modelů (rovina symetrie, osa
symetrie, bod symetrie)
KNO3 – NaNO3
úkoly
Nalezněte cif data a zobrazte struktury následujících solí a
měřením porovnejte vzdálenosti mezi atomy (ionty) a úhly
mezi vazbami (spojnicemi částic),
určete koordinační číslo atomů tvořících strukturu
(kolik obráceně nabitých částic je okolo kationtu respektive
aniontu ve stejných vzdálenostech nejblíže),
najděte prvky symetrie modelů
(rovina symetrie, osa symetrie, bod symetrie)
kyselina boritá a borax
úkoly
Nalezněte cif data a zobrazte struktury následujících solí a
měřením porovnejte vzdálenosti mezi atomy (ionty) a úhly
mezi vazbami (spojnicemi částic),
určete koordinační číslo atomů tvořících strukturu (kolik
obráceně nabitých částic je okolo kationtu respektive aniontu
ve stejných vzdálenostech nejblíže),
najděte prvky symetrie modelů (rovina symetrie, osa
symetrie, bod symetrie)
Uhličitan vápenatý v modifikaci
kalcit a aragonit
úkoly
Nalezněte cif data a zobrazte struktury následujících solí a
měřením porovnejte vzdálenosti mezi atomy (ionty) a úhly
mezi vazbami (spojnicemi částic),
určete koordinační číslo atomů tvořících strukturu (kolik
obráceně nabitých částic je okolo kationtu respektive aniontu
ve stejných vzdálenostech nejblíže),
najděte prvky symetrie modelů (rovina symetrie, osa
symetrie, bod symetrie)
Oxid titaničitý v modifikacích
rutil a anatas
úkoly
Nalezněte cif data a zobrazte struktury vylosovaného hydrátu
a měřením porovnejte vzdálenosti mezi atomy (ionty) a úhly
mezi vazbami (spojnicemi částic)
Určete strukturální uspořádání vylosovaného
hydrátu soli
(vzdálenosti, úhly, koordinační čísla)
úkoly
Nalezněte cif data a zobrazte struktury vylosovaných dvou
kovů a měřením porovnejte vzdálenosti mezi atomy (kationty)
a úhly mezi vazbami (spojnicemi kationtů),
určete koordinační číslo atomů tvořících strukturu (kolik
kationtů je okolo jednoho kationtu ve stejných vzdálenostech
nejblíže),
najděte prvky symetrie modelů (rovina symetrie, osa
symetrie, bod symetrie)
Určete strukturální uspořádání vylosovaných
dvou krystalických kovů
Termín odevzdání – podmínka udělení zápočtu

similar documents