ШИНЭЧЛЭЛ “АЭРОМОНГОЛИА” компанид

Report
ШИНЭЧЛЭЛ
“АЭРОМОНГОЛИА” компанид
ШИНЭЧЛЭЛ “АЭРОМОНГОЛИА” компанид
Нислэг үйлдвэрлэл, түүний шинэчлэл:
 Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2008 / MNS ISO 9001:2010
 Нислэгийн өгөгдлийн анализын SAGEM программ
 AMS (Aircraft Maintenance System) программ
 Аюулгүй ажиллагаа удирдлагын тогтолцоо /Safety Management System/
Захиргаа хүний нөөц, түүний шинэчлэл:
 Хүний нөөцийн өнөөгийн байдал
 Хүний нөөцийн бодлого, шинэчлэл
Компанийн хөгжлийн чиг хандлага, түүний шинэчлэл:
 Нислэгийн шинэ чиглэл
 Агаарын хөлгийн парк шинэчлэл
 Шинэ бүтээн байгуулалт
НИСЛЭГ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТҮҮНИЙ ШИНЭЧЛЭЛ:
 Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2008 / MNS ISO 9001:2010
Тус компанийн Техник Үйлчилгээний Газар нь 2012 онд Чанарын
удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2008/MNS ISO 9001:2010-г өөрийн үйл
ажиллагаандаа нэвтрүүлэн гэрчилгээжсэнээр нислэгийн аюулгүй
ажиллагааны Олон Улсын стандартыг хангасан Техник Үйлчилгээний
Байгууллага болж чадсан бөгөөд гадаад дотоодын агаарын тээврийн
компаниудтай хамтран ажиллах, техник үйлчилгээний илүү өргөн сонголт
бүхий бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгох мөн инженер техникийн
бүрэлдэхүүн нь илүү чадамжтай болох боломжууд нээгдсэн билээ.
НИСЛЭГ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТҮҮНИЙ ШИНЭЧЛЭЛ:
 Нислэгийн өгөгдлийн анализын SAGEM программ
SAFRAN групын нислэгийн өгөгдлийн анализын SAGEM
программыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлснээр нислэгийн явц,
нислэгийн өгөгдөлд хяналт тавьж, агаарын хөлгийн хэвийн ажиллагааг
хянах, нисэх бүрэлдэхүүний сургалт дадлагын чанарыг дээшлүүлэхэд
чухал ач холбогдолтой юм.
НИСЛЭГ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТҮҮНИЙ ШИНЭЧЛЭЛ:
 AMS (Aircraft Maintenance System) программ
Tехник Үйлчилгээний Байгууллага нь 2012 онд Канад Улсын
AMS “Aircraft Maintenance Systems” программын хоёр үндсэн хэсэг
болох
“Aircraft
Maintenance
Manager”,
“Inventory
Manager”
программуудыг нэгэн зэрэг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлснээр
үйлдвэрлэл төлөвлөлтийн болон сэлбэг хангамжийн үйл явцууд нэг
системд орж Техник үйлчилгээний байгууллагуудын хувьд нэг том
дэвшил болсон.
Цаашид AMS-ын бар код системыг сэлбэг хангамж, агуулахын
үйл ажиллагаанд нэвтрүүлснээр бүртгэл, хяналт сайжирч ТҮБ-ын үйл
ажиллагаа олон улсын түвшинд хүрэх юм.
НИСЛЭГ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТҮҮНИЙ ШИНЭЧЛЭЛ:
 Аюулгүй ажиллагаа удирдлагын тогтолцоо /Safety Management
System/
Бид
Аюулгүй
ажиллагааны
удирдлагын
тогтолцооны
хэрэгжилтийг сайжруулах,
“Аюулгүй ажиллагааны соёл”-ыг
төлөвшүүлэх зорилгоор 2013 оны 06-09 дүгээр саруудын хооронд
3 сарын хугацаатай төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна.
Safe
Airline
ЗАХИРГАА ХҮНИЙ НӨӨЦ, ТҮҮНИЙ ШИНЭЧЛЭЛ:
 Хүний нөөцийн өнөөгийн байдал
Өнөө үед хүний нөөцийн удирдлагын хөгжилд илүү анхаарах,
төлөвлөх, хүний нөөцийн хөгжлийг шинэ шатанд гаргах шаардлага тулгарч
байна. Тус компанийн хувьд ажилчдыг зөв удирдан чиглүүлж, үр ашигтай
хөдөлмөрлөж хөгжих боломжоор хангасанаар шинийг сэтгэж, эрэлхийлэх
бүтээлч сэтгэлгээтэй болгож чадаж байна.
 Хүний нөөцийн бодлого, шинэчлэл
Тус компани нь өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд өөрийн зардлаар нийт
7 нисгэгчийг АНУ-д анхан шатны сургалтанд бэлтгэж, нислэг үйлдвэрлэлийн
2 ажилтанг АНУ-д FAA-н үнэмлэхээр гэрчилгээжүүлдэг JEPPESEN
ACADEMY-н агаарын хөлгийн диспатчерийн сургалтанд хамруулж 6 агаарын
хөлгийн үйлчлэгчийг Швед улсад сургасан нь Монгол улсын агаарын
тээврийн салбарт залуу, чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэхэд томоохон
хөрөнгө оруулж, шинэчлэлийг авчирсан билээ.
Өнөөдөр манай компани нийт 160 гаруй ажилтантай олон улсын 2,
орон нутгийн 7 чиглэлд тогтмол давтамжтайгаар нислэг үйлдэж байна. Мөн
цаашид хүний нөөцийн бодлогыг шинжлэх ухааны арга аргачлалд түшиглэн
боловсруулж хэрэгжүүлэх нь байгууллагын оршин тогтнох гол үндэс болж
байна.
КОМПАНИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА, ТҮҮНИЙ
ШИНЭЧЛЭЛ:
 Нислэгийн шинэ чиглэл
Бид бүс нутгийн хөгжлийг хурдасгах, хөрш орнуудын
харилцааг лавшруулах зорилгоор хөрш зэргэлдээ орнуудын хил
орчмын хотуудруу шинэ чиглэл нээн нислэг үйлдэх
зорилготойгоор 2013 онд УБ-Өлгий-Өскэмен чиглэлийн нислэгийг
нээхээр ажиллаж байгаа билээ.
КОМПАНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА, ТҮҮНИЙ
ШИНЭЧЛЭЛ:
 Агаарын хөлгийн парк шинэчлэл
Манай компани агаарын хөлгийн тоог нэмэгдүүлэх
зорилгоор 2014 онд Regional Jet маягийн агаарын хөлөг
худалдан авахаар ажиллаж байна. Ингэснээр хил орчмын
хотуудын нислэгийн давтамж, чиглэлийг нэмэгдүүлэх боломжтой
болж байгаа юм.
КОМПАНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА, ТҮҮНИЙ
ШИНЭЧЛЭЛ:
 Шинэ бүтээн байгуулалт
“Аэромонголиа” компани нь агаарын хөлгийн найдвартай,
аюулгүй ажиллагаа, техник үйлчилгээг хурдан шуурхай чанартай хийж
гүйцэтгэх үүднээс өөрийн агаарын хөлгийн ангар байгууламжтай
болсон.
Тус Ангар нь нийт 2500 мкв ашигтай талбайтай бөгөөд хоёр
ширхэг Фоккер-50, нэг ширхэг Боеинг 737-800 маягын агаарын хөлөг
багтааж, техник үйлчилгээг нэгэн зэрэг хийх боломжтой юм.
Тус компани нь үйл ажиллагаагаа өргөтгөн парк шинэчлэлт хийх
гэж байгаатай холбогдуулан хоёр дахь ангарын барилгыг эхлүүлсэн
бөгөөд барилгын ажлын гүйцэтгэл 70%-тай явагдаж байна.
ЗОРИЛТ-2016
 Бүс нутагтаа тэргүүлэгч агаарын тээвэрлэгч болох,
 Техник үйлчилгээний цогч үйлчилгээг дотоодын болон
гадаадын
агаарын тээвэрлэгчидэд үзүүлэх
 Салбарын хэмжээнд чадварлаг, мэргэшсэн боловсон
хүчний нөөцийг бий болгох, дэд бүтцийг
хөгжүүлэх
АНХААРАЛ ТАВЬСАН ТА БҮХЭНД
БАЯРЛАЛАА

similar documents