WAJ 3101 TITAS (2 Feb 2012 :30 Jan 2012)

Report
WAJ 3101
TITAS
(17 Mac 2012)
Interaksi Positif / Negatif
Melayu
China
India
Jepun
Eropah
MAKSUD INTERAKSI
• Menurut Kamus Dewan:
Tindakan atau perhubungan aktif
antara satu sama lain
Tindak balas antara dua atau beberapa
pihak
FAKTOR MEMPENGARUHI
INTERAKSI
•
•
•
•
•
•
Kepimpinan
Geografi
Perkahwinan
Perdagangan
Misi Politik
Peranan Golongan Agamawan
Kepimpinan
• Faktor terpenting
• Pemimpin atau raja bersikap adil dan
toleran – interaksi berlaku dalam aman
dan sebaliknya
Kepimpinan
• Pemimpin toleransi:
i. Nabi Muhammad saw: memberi
perlindungan kepada orang Yahudi dan
Kristian
ii. Kerajaan Islam Ghaznawi,Delhi dan
Moghul (India):penganut agama Hindu
dan melantik pegawai dari kalangan
mereka
Kepimpinan
• Contoh pemimpin tidak toleransi:
i. Sultan Shamsuddin Altamish
(India):bertindak keras terhadap
penganut agama Hindu
ii. Han Wu Ti (Dinasti Han):dasar memihak
cendikiawan Konfusianisme berbanding
sami Buddha
Geografi
• Bentuk mukabumi dan perhubungan
i. China :
 laluan sutera darat
 laluan laut
ii. Pelabuhan Melaka : kedudukan yang
strategik
Perkahwinan
• Di Melaka :
o Para pedagang Arab berkahwin dengan
wanita tempatan yang akan diislamkan.
Secara tidak langsung seluruh keluarga
menganut Islam.
o Peranan putera/puteri Sultan dengan
putera/I pemerintah tempatan.Cth:
perkahwinan Megat Iskandar Shah
dengan puteri Pasai.
Perdagangan
• Alam Melayu dengan negara Arab:
walaupun berdagan ke China tetapi
singgah di Tanah Melayu bagi menunggu
angin monsun.
• Alam Melayu/Asia Tenggara dengan
India;bermula kurun 1M.Suvarnadvipa
(Semenanjung Emas) dan Suvarnabhumi
(Bumi Emas) dalam kitab Ramayana
Perdagangan
• Antara Arab dan China: sejak kurun 3M
dan rancak pada abad 8M melalui jalan
laut dan jalan darat.
Misi Politik
• Interaksi berlaku dengan harmoni
i. Hubungan diplomatik antara Alam
Melayu dengan China :teori kedatangan
Islam,perlindungan daripada
Siam,kedatangan Laksamana Cheng Ho
Peranan Golongan Agamawan
• Alim ulama’,paderi dan sami
• Golongan ulama’ Islam menunjukkan
sikap dan akhlak mulia.Mendirikan
pendidikan formal (pondok/pesantren di
Jawa, dayah di Acheh)
• Melahirkan golongan ulama’ di alam
Melayu:Hamzah Fansuri,Abdul Rauf
Singkel,Wali Songo dll6
KESAN INTERAKSI
•
•
•
•
•
Melayu
Cina
India
Jepun
Eropah
KESAN INTERAKSI
1. Positif
2. Negatif
Kesan/Impak Interaksi
(sistem pemerintahan)
i. Pengaruh dalam sistem pemerintahan
• Institusi beraja
• Kerajaan di dunia bayangan kerajaan di
syurga
• Istana di bina di tanah tinggi
• Upacara pertabalan –pembinaan Balai
Panca Prasada lima tingkat
Contoh Interaksi Negatif
1. Perang Salib antara Kristian dengan Islam.
2. Pembunuhan beramai-ramai orang Yahudi
oleh pemeluk agama Kristian eropah pada
abad ke 8 , 9 dan abad ke 20 (Nazi)
3. Pembunuhan ke atas pemimpin-pemimpin
yang sederhana dan cintakan keamanan
(misalnya keluarga Ghandi , Ismail Faruqi
dan Hasan al-Banna)
4. Pembunuhan orang Islam dan
pemusnahan masjd oleh orang Hindu
di Ayudhya, India.
5.Peristiwa 13 Mei 1969 dan Kampung
Medan.
6.Peristiwa pembunuhan ke atas umat
Islam di Tak Bai, Pattani.
7.Peristiwa 11 September 2001
8.Ethnic Cleansing di Bosnia
• Penggunaan bilangan pembesar dan
hulubalang 4,16,32 berasaskan 4 kardinal
penjuru alam di kali 4
• Penggunaan gelaran:
 Duli Yang Maha Mulia (Debu Di Bawah Tapak Kaki Raja Yang
Paling Suci)
 Seri Paduka Baginda(Capal Suci Di Bawah Tapak Kaki Dewaraja)
 Seri Nara Diraja bertugas mengisytiharkan Raja
 Bendahara sebagai menteri
 Laksamana sebagai ketua tentera
1.Peristiwa 13 Mei 1969 dan Kampung
Medan.
2.Peristiwa pembunuhan ke atas umat
Islam di Tak Bai, Pattani.
3.Peristiwa 11 September 2001
4.Ethnic Cleansing di Bosnia

similar documents