Tổ chức và điều khiển Junior

Report
TỔ CHỨC & ĐIỀU KHIỂN
JUNIOR LEGIO MARIAE
Maria Chi Mai
I. Cách tổ chức chuẩn bị
1. Việc tuyển mộ
• Tuyển mộ Legio trưởng thành đã khó, đội ngũ Junior lại
càng khó hơn vì các em phải học nhiều ở trường rồi còn
học thêm nhiều môn và các sinh hoạt đoàn thể ở
trường hay ở giáo xứ, các em học giáo lý và sinh hoạt
Thiếu nhi Thánh thể, có em lại ở vào lớp phải thi cuối
cấp, chuyển cấp hoặc phải phụ giúp gia đình làm ăn
sinh sống vừa học vừa làm.
• Dù khó khăn đến đâu nguyên tắc của Legio để vượt khó
khăn là chia khó khăn đó ra nhiều bậc để giải quyết
dần. Các Praesidia trưởng thành cần dóc sức tìm cách
lập một Praesidium Junior.
2. Cách tìm nhân sự
Bàn bạc với
cha xứ
Gặp gỡ giáo
lý viên
Xin địa chỉ
các em học
sinh giáo lý
trong độ tuổi
Junior
Hỏi về hạnh
kiểm các ứng
viên
Gặp gỡ phụ
huynh học
sinh
Cách tổ chức chuẩn bị
Việc
tuyển
mộ
Từ con
em của
Cách
các hội
tìm
viên hoạt
nhân sự. động và
tán trợ.
Gặp gỡ
trực tiếp
các em
để mời
buổi họp
làm quen
giới thiệu
về Legio
Chọn
người
phụ
trách
làm
trưởng
phó
Junior.
II. Điều khiển buổi họp Junior
1. Chuẩn bị
• Soạn chương trình họp, chọn bài Thủ bản làm sách
thiêng liêng, chuẩn bị sẵn các câu hỏi gợi ý để học
Thủ bản. Tìm sẵn công tác phù hợp với từng độ
tuổi. Chọn địa điểm sinh hoạt sau giờ họp nếu có
thể. Soạn chương trình sinh hoạt tập thể, tất cả
đều được chuẩn bị kỹ và chu đáo trước khi vào
buổi họp.
2. Buổi họp
Dựa mẫu chương
trình họp (SL 189214)
Lần chuỗi đủ 50
kinh
Thời gian một giờ
Trưởng junior phải
đến sớm dọn bàn
thờ chuẩn bị phòng
họp
Khai mạc đúng giờ
Chú ý các em ít tập
trung
Sách thiêng liêng
đọc 5 phút chọn
trong Thủ bản
Biên bản viết cần rõ
rang, gọn và đầy đủ
ý
Lưu ý các em vắng
có lý do hay không
Quan tâm thăm
viếng các em vắng
lâu
Tập cho các em bỏ
túi kín đều đặn dù
là ít
Khi phúc trình công tác
Trưởng chú ý lắng
nghe nắm bắt nội
dung
Góp ý động viên,
hướng dẫn kịp
thời
Hỏi thêm cho rõ
sự việc để giúp các
em biết cách xử lý
tình huống
Lưu ý các em nói
rõ lớn tiếng đủ
nghe
Các em được học
hỏi nhiều về đời
sống tông đồ của
Mẹ
Huấn từ
Quên tiền kín
Huấn từ phải soạn sẵn
Giúp các em hiểu rõ việc
quảng đại đóng góp quỹ
Có thể soạn phối hợp giữa Thủ
bản và Tin Mừng
Trách nhiệm chung tay
lo cho đoàn thể Legio
Chú ý vấn đề nhân bản nhưng
ngắn gọn, sống động và đơn
giản dễ nhớ
Góp sức vào việc của
giáo hội (SL 213)
Học Thủ bản
• Khoảng 10 phút
• Trưởng dùng các câu hỏi dọn trước ngắn gọn gợi ý cho các
•
•
•
•
•
em
Khéo léo dẫn vào trọng tâm Thủ bản
Dần chuyển sang cách phân công mỗi em một kỳ chia sẻ để
các bạn cùng góp ý
Các em được học hỏi nhiều về đời sống tông đồ của Mẹ
Có thể soạn trắc nghiệm để tăng thêm phần thu hút như đố
vui
Tạo bầu khí sôi nổi
Phân công
• Phân công theo ý thức và tuổi tác của các em
• Lưu ý các công tác trong Thủ bản dành cho Junior
• Công tác tiếp xúc trực tiếp
•
•
•
•
•
•
•
•
Thăm người già neo đơn
Bệnh nhân tại nhà (bệnh không lây nhiễm)
Thăm bạn bỏ học giáo lý
Rủ bạn đi lễ, đi xưng tội
Rủ bạn đi sinh hoạt
Rủ bạn đi tĩnh tâm, đi giúp lễ
Giúp bạn học bài ở trường
Giúp bạn phụ việc gia đình để có giờ đi sinh hoạt
Các công việc khác
Thủ quỹ cung cấp cho mỗi em một sổ tay
Ghi công tác được phân công
Ghi các lời dặn dò
Tin tức cần thiết
3. Sau buổi họp
Sinh
hoạt
tập thể
• Giúp các em vui
tươi thắt chặt
tình đoàn kết
• Bộc lộ tài năng,
sở trường
• Giúp trưởng
hiểu rõ các em
• Giúp các em thư
giãn và cởi mở
III. Ngoài giờ họp
Tìm hiểu
tâm tư gia
cảnh các em
Đưa các em
đi công tác
Tổ chức
xuất du
Lời kết
TỔ CHỨC & ĐIỀU KHIỂN JUNIOR LEGIO MARIAE

similar documents