Opmaak van een meerjarenplan en de aanpak in BBC

Report
aanpak BBC
lichting 1/1/2014
opmaak meerjarenplan/budget
DO’s
• zorg voor een gedegen BBC-MAT
• zorg dat het BBC-MAT de BBC ziet als een ‘kubus’ – het is een project
operationeel/financieel
• bereken nu al eens het financieel evenwicht
• beperk u tot ‘een aantal’ doelstellingen/actieplannen/acties
• werk eens ‘doelstelling – actieplannen – acties’ met niet-financiële indicatoren
en financiële vertaling uit – als voorbeeld en methodiek
• zorg dat de inhoud van de ‘actie’ voldoende hoog is
• koppel niet gans het budget aan doelstellingen/actieplannen/acties
• maak ook gebruik van niet-prioritaire doelstellingen
Page 2
DO’s
• vergeet de kredietcontrole-regels niet te verfijnen
• wees selectief in bijkomende rapporteringen zoals kostenplaatsen,
doelgroepen, …
• maak van de BBC iets nuttigs – denk dus ook aan de niet-financiële indicatoren
(+ effect van de interne processen) – deze zijn in overvloed aanwezig
• BBC is een kans om de interne organisatie te bekijken
• zorg dat je klaar bent tegen begin oktober 2013 – tijd maken om de organisatie
goed in te lichten
• betrek bij dit alles op regelmatige tijdstippen het beleid
Page 3
DON’T’s
• maak geen ‘pro-forma’ – omgevingsanalyse op
• wees selectief in het aantal beleidsdomeinen
• zet niet alles in prioritaire doelstellingen
• te weinig aandacht aan de Vlaamse Beleidsprioriteiten
• niet alle doelstellingen dienen ‘financieel’ vertaald te worden
• integreer geen oude begrippen (strategische – operationele – tactische
doelstellingen) in de BBC
• geef geen uitgebreide infosessies aan beleid – beperk u tot 20 minuten en tot de
essentie
Page 4
DON’T’s
• doe nu nog geen rondvraag bij alle diensten over welke rapporteringen ze willen
• wees ‘in groep’ kritisch naar je softwarehuis toe
• bezoek niet alleen piloten 2011 en 2012 maar ook piloten 2013
Page 5

similar documents