SPRÅK Digitale ressurser

Report
Fremmedspråksenteret
BBC Learning English
British Council Teaching English
Living Language
English Grammar
Grammar Guide
Puzzlemaker
Wordle
Quizlet
elllo
http://www.fremmedspraksenteret.no
 Læringsressurser
 Eksempler:
 Suggested book for 8th-10th grade
 http://www.fremmedspraksente
ret.no/nor/fremmedspraksenter
et/larings--ressurser/leseveiledning-iengelsk/book-lists/book-list-8th_-10th-grade
 Valgfag på ungdomstrinnet:
internasjonal kontakt
 http://www.fremmedspraksente
ret.no/nor/fremmedspraksenter
et/larings---ressurser/valfag-paungdomstrinnet/internasjonaltsamarbeid
 Få jevnlige oppdateringer på jobbe-post
 Holder grammatikken «fresh»
 Til egen oppdatering
 Skrive ut eksempler og oppgaver til
elevene
http://www.englishgrammar.org
British Council
http://www.bbc.co.uk/wor
ldservice/learningenglish/
 Lydfiler med engelsk tale








Lytteforståelse
Tekstet
Ev. video
Spørsmål til innholdet
Fokus på ord og uttrykk
Veldig varierte temaer
Forskjellige aksenter
Morsmålsbrukere og EFLbrukere
 Gratis
 Trenger ikke opprette bruker
http://www.elllo.org/english/Mixer101/T121-Proverb.htm
http://www.elllo.org
http://www.elllo.org/english/Mixer076/T097-Disaster.htm
Et gloseverktøy!
 Elevene øver gloser på
nettet, gjerne hjemme
 Engelsk, tysk, fransk,
spansk etc.
 Kan lage egne øvingssett
 Eller bruke eksisterende
øvingssett
 Øvingssettene embeddes i
skolens læringsplattform
 eller legge ut link til
nettsida Quizlet
 Selvinstruerende, intuitivt
Quizlet




→ Create a set
→ Choose language
→ Enter your terms
→ Save
 Choose study mode!






Lytte
Stave
Kombinere
Oversette
Skrive
Test
 Kamp mot klokka
Embedde glosesett i Moodle:
 → Klikk «More tools»
 → Klikk «Embed»
 Kopier en av HTML-tekststrengene
 Gå til Moodlesida di
 → legg til aktivitet
 → opprett «side»
 → finn «sideinnhold»
 → klikk HTML-knappen
 → lim inn tekststrengen fra Quizlet
 → klikk «oppdater»
 Lagre
ORDSKY
introdusere nye emner
grafisk element
It~is~Greek~to~me It~is~Greek~to~me It~is~Greek~to~me It~is~Greek~to~me
It~is~Greek~to~me
To~vanish~into~thin~air To~vanish~into~thin~air
To~be~tongue-tied To~be~tongue-tied
Fair~play Fair~play Fair~play Fair~play Fair~play Fair~play
Too~much~of~a~good~thing
It~is~high~time
To~lie~low To~lie~low To~lie~low To~lie~low
Without~rhyme~or~reason
For~goodness~sake For~goodness~sake For~goodness~sake
• SKRIV INN ORD, SKILL DEM MED
SPACETASTEN
• UTTRYKK OG SETNINGER LENKES
SAMMEN MED TILDE ~
• ORDENE BLIR STØRRE VED Å GJENTA DEM
FLERE GANGER
• Ga til http://www.wordle.net
• → Trykk «Create»
• → Lim inn teksten fra Word-dokumentet
• → trykk «Go»
• → Eksperimenter med Font, Layout og
Color til du er fornøyd
• → Print?
• → Lagre på egen maskin som
skjermutklipp i Word-dokument
Puzzlemaker
Lag dine egne pusle-oppgaver
Egne gloser / fraser
Printes ut og brukes i klasserommet
Husk å lagre eller printe ut
oppgaven før du trykker på
Solution-knappen
http://www.discoveryeducation.com
 Engelsk
 Fransk
 Tysk
 Spansk
 M.m.
 Essential, intermediate,
advanced
 Interaktive multimedialeksjoner
http://www.livinglanguage.
com/languagelab/
 På facebook:
 Masse vis av fine «språkplakater» til
visualisering for elevene
 Learn English
 https://www.facebook.com/learnenglis
hteam
 Learn English Online
 https://www.facebook.com/Learn.Eng.
OnLine?fref=ts
 Smartphones:
 Duolingo. Gratis språk-app
 Lær spansk, fransk, tysk m.m.
 Spillbasert for selvstendig
hjemmearbeid













http://www.fremmedspraksenteret.no
http://www.englishgrammar.org
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.elllo.org
http://quizlet.com
http://wordle.net
http://www.discoveryeducation.com/freepuzzlemaker/?CFID=3602282&CFTOKEN=47803872
http://www.discoveryeducation.com
http://www.livinglanguage.com/languagelab/
https://www.facebook.com/learnenglishteam
https://www.facebook.com/Learn.Eng.OnLine?fref=ts
https://itunes.apple.com/us/app/duolingo-learnlanguages-for/id570060128?mt=8
 Kontaktinfo: Tone Østgård Teppen: [email protected]
Trysil ungdomsskole 62448780

similar documents