Jeugdwerking 2014 - BBC Sparta Laarne

Report
Raad van
Bestuur
Seniors
Dames
Seniors
Heren
Jeugdwerking
JEUGDWERKING: ONZE PRINCIPES
•
•
•
•
•
•
Jeugdwerking is het hart van de club
Lokale werking binnen de regio
Gediplomeerde en/of ervaren trainers
Jeugdwerking op elk niveau voor elk kind en elke jongere
Trainingen: ploeggebonden én niveaugebonden
Doorstroming naar seniorafdelingen
SEGMENTERING PROJECT
• PREMICROBEN-MICROBEN (U8-U10):
 Pre-microben inschrijven in nacompetitie vanaf nieuwjaar
 Spelen 3/3 op half terrein of op 2 halve terreinen
Sparta ingeschreven met 2 microben ploegen (2 x 3/3)
 Vervangen gebeuren volgens het slangensysteem (8 x 6 min, iedereen evenveel
speelminuten)
 Beschermd balbezit, tenzij bij onderlinge afspraak coaches voor gevorderde
microben
• BENJAMINS (U12):
 Spelen 5/5
 Voor nieuwjaar mogelijk ploegen nog te mixen, na nieuwjaar vaste ploegen
 Momenteel: A-ploeg jongens, B-ploeg meisjes, C-ploeg jongens, D-ploeg gemengd
• PUPILLEN (U14):
 Spelen 5/5
 Voor nieuwjaar mogelijk ploegen nog te mixen, na nieuwjaar vaste ploegen
 Momenteel: A-ploeg jongens, B-ploeg meisjes, C-ploeg jongens,
D-ploeg meisjes
Trainersstaf
• Jeugdcoördinator: Koen De Wilde: +32474220675
 Junioren: Jens De Raedt  +32479834168
Kenneth DeVisscher  +32498566045
 Pupillen A: Thomas De Vliegher
 Pupillen B: Koen De Wilde  +32474220675
 Pupillen C: Nathalie Meirlaen:  +32473435282
 Pupillen D: Danny Buysse
 Benjamins A: Michel Jespers  +32496413866
 Benjamins B: Kenneth Ackaert
 Benjamins C: Tom Van den Bossche  +32478483401
 Benjamins D: Julie De Meersman  +32479899935
 Microben A: Annelies De Wilde  +32486502469

Marij Lapeire  +32476383749
 Microben B: Fara De Troyer  +32471072430

Ilse De Wilde 
 Prémicroben: Annelore Rogiers  +32477627684
 Basketacademie: Koen De Wilde  +32474220675
Trainersstaf
 Jeugdprogramma voor trainers: inhoud trainingen, zowel naar
onderwerpen als tijdsindeling
 Trainersvergaderingen:
 Tussentijdse opvolging trainingen per niveau en per ploeg
 Evaluatie van niveau van ploegen
 Evaluatie van de spelers om zo werkpuntjes te bepalen voor komende
trainingen
 Stages:
 herfstvakantie: 27-28-29 oktober
 kerstvakantie: 22-23 december
PLOEGVERANTWOORDELIJKEN












Juniores: Koen Amandt
Pupillen A: Bart Van Driessche
Pupillen B: An De Jaeger
Pupillen C: Myriam De Wachter
Pupillen D:
Benjamins A: Annelies De Clercq
Benjamins B: Ann Sabbe
Benjamins C: Bart Quartier
Benjamins D:
Microben A: Bart Hauters
Microben B:
Prémicroben:
TAKEN PLOEGVERANTWOORDELIJKE
 In orde maken van de wedstrijdmap voor aanvang seizoen: VBL licenties, medische
fiches, technische vergunningen coaches, VBL licenties tafelfunctionarissen
 Verzamelen van de uitrusting na de wedstrijden en coördinatie van de
wasbeurten
 Nakijken wedstrijdkledij tegenstander
Thuisploeg moet kleur aanpassen aan hoofdkleur bezoekende ploeg
 Zorgen dat de nodige tafelfuncties worden ingevuld
 thuis: chrono en ploegafgevaardigde, 24” (vanaf U14)
 uit: invullen blad en ploegafgevaardigde.
 Een hulp hierbij: http://tinyurl.com/planning1415
Deze knop vindt u terug op onze website.
 Wedstrijdbladen in Sparta bus sporthal steken
 Eventueel via de website of mails, in samenspraak met de coach, het
verzameluur en dergelijke kenbaar maken
 Betalen officiële scheidsrechter(s) na de wedstrijd
(zal gecommuniceerd indien er officiële scheidsrechters zijn)
 Extra-sportieve activiteit organiseren met de ploeg
kan teamgeest bevorderen (samen met coach organiseren)
Planning 2014-2015
OPSTELLING VAN SPELERS
• U8-U10: slangensysteem, hier krijgt iedereen evenveel speelkans
• U12 en ouder:
 coach houdt rekening met aanwezigheid en inzet op training!
Attitude-vorming is heel belangrijk voor jeugdspelers
 Laat de coach zijn werk doen, laat haar/hem de kans te coachen
 Laat spelers de kans zich te ontwikkelen en te spelen zoals de coach het vraagt
GEDRAGSCODE SPELERS
 Tijdig aanwezig zijn (5 min voor aanvang training, 45 min voor aanvang
wedstrijd)
 Begroet je coach en je medespelers (hand geven)
 Doe wat je coach vraagt (aandacht en concentratie)
 Bij afwezigheid: verwittig je coach per sms voor de training
 Na de wedstrijd neem je een douche
 Respectvol gedrag tegenover: medespelers, tegenstander, scheidsrechter,
coaches en begeleiders (geen flesjes of resten achterlaten thv de bank)
 Helpen bij het klaarzetten en opruimen van de zaal: vele handen maken licht
werk…
 Uitrusting wassen volgens nummer van spelers
 Uitrusting gewassen meegeven met coach op eerste training
WEDSTRIJDEN: OPSTELLEN ZAAL
• Voor de eerste match van het weekend dient de zaal opgesteld te
worden  zie planning 2014-2015
• Hoe?
 Alle reclamepanelen (met seizoensaanduiding) en metalen houders in berging
achter terrein A ophangen aan de voorziene baren
 Wedstrijdtafel uit berging achter terrein A halen
 Zweedse banken klaarzetten: 3 x 2 banken (tafel en twee ploegen)
 Tribunes en matten (uitrollen) staan in bergruimte achter terrein B
 Gestapelde stoelen op rolwagentjes en uit bergruimte naast inkom sporthal
 Ringen klaar hangen en scorebord aan zaalwachter vragen
 Alle afval in de voorziene vuilbakken
 Ballen uit ballenrek (7 ballen volstaan) en rek op slot
 Bij vragen contacteer aanwezige zaalwachter
WEDSTRIJDEN: OPSTELLEN ZAAL
• Na de laatste match van het weekend dient de zaal opgeruimd te
worden
• Hoe?









Alle reclamepanelen en metalen houders naar berging achter terrein A
Wedstrijdtafel naar berging achter terrein A
Zweedse banken tegen de muur
Tribunes en matten (op rollen) naar bergruimte achter terrein B
Stoelen stapelen (per 6) op rolwagentjes en naar bergruimte naast inkom
sporthal
Ringen weg hangen en scorebord aan zaalwachter geven
Alle afval in de voorziene vuilbakken
Ballen in ballenrek en rek op slot
Bij vragen contacteer aanwezige zaalwachter
Wedstrijdblad
• Correct invullen wedstrijdblad, zoniet boetes.
 de boete geldt per inbreuk. Dit wil zeggen: de te betalen boete is de som van alle
ontbrekende items!
• Aandachtspunten:






•
Ons stamnummer 1278
Het wedstrijdnummer (terug te vinden op de kalender in de wedstrijdmap)
De reeks van de wedstrijd (gewestelijke benjamins gemengd C, ...)
Datum en uur van de wedstrijd
De namen van de nodige officials (24” operator, …)
Na de wedstrijd: alle niet gebruikte vakjes ongeldig maken door ze te doorstrepen. dit
geldt voor de niet gebruikte time-outs, de fouten achter de spelers, de kosten van de
officials, de score na de eindstand, ... Werkelijk alle niet gebruikte vakjes!
Alle spelers hebben een licentie en een medisch attest; vanaf 16 jaar hebben ze ook hun
identiteitskaart bij. De ploegverantwoordelijke heeft deze bij zich aan de tafel. Elke coach
heeft een technische vergunning. Het nummer ervan noteer je achter de naam van de coach
en de assistent-coach zo die er is. Indien je een licentie of een medisch attest
nodig hebt van een speler die ook in een ander team speelt, dan kan je een
kopie vragen aan de ploegverantwoordelijke van dat team.
Wedstrijdblad
•
Ploegen (reeksnaam afgekort op wedstrijdblad)
Team
BBC Sparta Laarne - A
BBC Sparta Laarne - B
BBC Sparta Laarne - C
BBC Sparta Laarne - A
BBC Sparta Laarne - B
BBC Sparta Laarne
BBC Sparta Laarne - A
BBC Sparta Laarne - B
BBC Sparta Laarne - C
BBC Sparta Laarne - D
BBC Sparta Laarne - A
BBC Sparta Laarne - B
BBC Sparta Laarne - C
BBC Sparta Laarne - D
BBC Sparta Laarne - A
BBC Sparta Laarne - B
Leeftijdscategorie
Senioren
Senioren
Senioren
Senioren
Senioren
U21 (Junioren)
U14 (Pupillen)
U14 (Pupillen)
U14 (Pupillen)
U14 (Pupillen)
U12 (Benjamins)
U12 (Benjamins)
U12 (Benjamins)
U12 (Benjamins)
U10 (5t/5)
U10 (5t/5)
Reeks
1e Landelijke Dames
2e Landelijke Dames A
1e Provinciale Dames
2e Provinciale Heren
3e Provinciale Heren B
U21 Provinciale Junioren Jongens A
U14 Provinciale Pupillen Gemengd A
U14 Gewestelijke Pupillen Gemengd C
U14 Gewestelijke Pupillen Gemengd D
U14 Gewestelijke Pupillen Gemengd E
U12 Provinciale Benjamins Gemengd B
U12 Gewestelijke Benjamins Gemengd C
U12 Gewestelijke Benjamins Gemengd E
U12 Gewestelijke Benjamins Gemengd G
U10 2 x 3T3 B
U10 2 x 3T3 D
T-Shirt kleuren
Zwart - Zwart - Geel - Geel
Zwart - Zwart - Geel - Geel
Zwart - Zwart - Geel - Geel
Geel - Geel - Blauw - Blauw
Geel - Geel - Blauw - Blauw
Geel - Geel - Blauw - Blauw
Geel - Geel - Geel - Zwart
Geel - Zwart - Geel - Geel
Geel - Geel - Geel - Zwart
Geel - Zwart - Geel - Geel
Geel - Geel - Geel - Zwart
Geel - Zwart - Geel - Geel
Geel - Geel - Geel - Zwart
Geel - Geel - Geel - Zwart
Geel - Geel - Geel - Zwart
Geel - Geel - Geel - Zwart
Nieuwe reglementen
 Aanpassingen aan het reglement:
 De sanctie voor een technische fout is voortaan 1 vrijworp en balbezit.
 2 technische fouten maken betekent een uitsluiting (vroeger was dit enkel zo
bij 2 onsportieve fouten).
 Wanneer een coach bij het ingaan van de laatste 2 minuten van de wedstrijd
nog over 3 ongebruikte time outs beschikt, dan kan hij er slechts maximum 2
gebruiken.
ACTIVITEITEN JEUGDWERKING
• hulp gevraagd: intekenen kan …
 Spaghetti-avond: 31/10: Pupillen en Benjamins
 Kerstmarkten: eetkraampje: Microben en Junioren
 Kalken: zaterdag 13/12
 Laarne: vrijdag : 19/12
 Snoepverkoop: tijdens jeugd- en/of seniorswedstrijden
 Champagneverkoop: bestellen kan vanavond of via ploegverantwoordelijke
 Clubkledij: mailing zal opnieuw gebeuren. Aankoop clubkledij is ook dit
seizoen mogelijk.
 Interactie jeugdploegen seniorploegen:
 Ploegvoorstelling en supporteren bij seniormatchen
 Seniors arbitreren en supporten bij jeugdmatchen
ACTIVITEITENKALENDER SPARTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
04/10: Barbecue (dames in Serres Export Deforche)
27, 28, 29/10: Jeugdstage
31/10: Spaghetti-avond (jeugd: Skala)
11/11: Rommelmarkt (dames: Skala)
13/12: Kerstmarkt Kalken (heren en jeugd)
19/12: Kerstdrink: Kerstgala Heren met aansluitend receptie
20/12: Kerstmarkt Laarne (heren en jeugd)
22, 23/12: Jeugdstage
18/01: Rommelmarkt (dames: Skala)
31/01-01/02: Mosselfestijn (heren: Skala)
08/02: Nieuwjaarsreceptie dames
19/04: Côte à l’os (dames Vromondstraat, Kalken)
24/04: Spartafeest (club: Skala)
(8, 9 en 10 mei: finales BOV)
05 en 06 september: 50 jaar Sparta
Ploegindeling Benjamins A
BENJAMINS A
JO
coach
Michel Jespers
Di 17u30 - 19u (A)
Woe 14u30 - 16u (B)
Baertsoen
Louis
6/01/2004
De Wilde
Jorre
28/07/2003
Pattou
Mauritz
16/05/2003
Verdurme
Casper
3/05/2003
El Mabrouk
Yarne
16/4/2003
Nekkebroeck
Warre
31/03/2003
Vandervennet
Raf
13/03/2003
Van Acker
Mathis
26/01/2003
Van Acker
Pepyn
26/01/2003
Beeckman
Reinhart
8/01/2003
Moreels
Quinten
29/10/2003
Ploegindeling Benjamins B
BENJAMINS B
ME
coach
Kenneth Ackaert
Di 16u30 - 18u (B)
Woe 15u30 - 17u (D)
Laridon
Marit *
20/10/2004 Alle *
Baert
Rinske *
16/08/2004
De Wilde
Jolien *
7/11/2003
Ackaert
Julie *
24/02/2005
Karaca
Suheda *
30/09/2003
Van De Wiele
Kayleigt *
2004
Braeckman
Milena *
12/09/2003
Mollin
Natalia
29/05/2003
Van Den Noortgate
Lauren
8/02/2003
Cappon
Emma
16/4/2003
Zaruouh
Noor
1/05/2002
Hostyn
Sara
28/03/2006
Ploegindeling Benjamins C
BENJAMINS C
JO
coach
Tom Van Den Bossche
Woe 17u - 18u30 (D)
Do 16u30 - 18u (A)
Janssens
Briek
15/11/2004 Timmerman
Nekkebroek
Seppe
2/08/2004
Van Damme
Nathan
11/06/2004
Verstraeten
Arthur
Belsack
Staf
19/05/2004
Quartier
Jasper
13/02/2004
Vercauteren
Ferre
11/06/2004
Meuleman
Mauro
3/02/2004
6/4/2004
Guillaume
18/11/2004
Ploegindeling Benjamins D
BENJAMINS D
JO
coach
Julie De Meersman
Di 17u30 - 19u (B)
Do 17u - 18u30 (D)
Timmerman
Guillaume
18/11/2004
Dambrine
Xavier
De Smet
Lennert
15/10/2004
Wierinck
Tibe
14/04/2004
Van De Pontseele
Jente
29/03/2004
Verherbrugghen
Laurenz
12/03/2004
Kennyvé
Mattis
9/11/2004
2004
Ploegindeling Pupillen A
PUPILLEN A
JO
coach
Thomas De Vliegher
Woe 15u - 16u30 (A)
Ma 17u - 18u30 (B)
Belsack
Tijl
11/12/2002 De Wilde
Jorre
28/07/2003
Walrave
Robbe
6/12/2002 Pattou
Mauritz
16/05/2003
Temmerman
Rafael
5/09/2002 Verdurme
Casper
3/05/2003
Aelvoet
Florian
20/09/2001
Verdonck
Thomas
19/08/2001
Moens
Arne
31/07/2001
De Somere
Seppe
15/05/2001
Van Damme
Jef
6/04/2001
Vermeire
Stijn
2/04/2001
Van Driessche
Sander
16/02/2001
Ploegindeling Pupillen B
PUPILLEN B
ME
coach
Koen De Wilde
Do 16u15 - 17u45 (W)
Di 16u30 - 18u (A)
Pattou
Pamina
10/12/2001 Van Brussel
Kyra
24/04/2002
De Wilde
Hanne
10/10/2001 Buysse
Kato
19/04/2002
Mollin
Emily
18/07/2001 De Decker
Eva
7/01/2002
Visser
Tjara
12/07/2001 Taildeman
Marie
Vermeulen
Jorunn
5/06/2001
Vogelaere
Maïte
22/05/2001
Van De Vijver
Aster
29/04/2001
Versluys
Phebe
10/03/2001
13/09/2002
Ploegindeling Pupillen C
PUPILLEN C
JO
coach
Nathalie Meirlaen
Ma 17u30 - 19u (D)
Do 17u - 18u30 (B)
Wettinck
Louis
De Wilde
Michiel
Quetstroey
Brandon
Sanders
lennart
De Bock
Senne
Van Hulle
Kobe
Daujotas
Domantas
24/09/2002 Baertsoen
Louis
6/01/2004
1/06/2002 El Mabrouk
Yarne
16/04/2003
22/04/2002 Nekkebroeck
Warre
31/03/2003
Raf
13/03/2003
29/05/2003 Van Acker
Mathis
26/01/2003
2/02/2003 Van Acker
Pepyn
26/01/2003
2002 Vandervennet
2002 Beeckman
Moreels
Reinhart
8/01/2003
Quinten
29/10/2003
Ploegindeling Pupillen D
PUPILLEN D
ME
coach
Danny Buysse
Ma 17u30 - 19u (A)
Woe 17u30 - 19u (B)
Taildeman
Marie
13/09/2002 De Wilde
Jolien
Cnops
Marie
18/05/2002 Van De Wiele
Kayleigt
Van Brussel
Kyra
24/04/2002
Buysse
Kato
19/04/2002
De Decker
Eva
7/01/2002
Zaruouh
Noor
1/05/2002
Waghemans
Amber
Mollin
Natalia
29/05/2003
Van Den Noortgate
Lauren
8/02/2003
Cappon
Emma
16/04/2003
7/11/2003
2004
Ploegindeling juniors
•
•
Coach Jens De Raedt/Kenneth DeVisscher
 Amandt
Arno
8/20/1996
 De Wilde
Bert
9/1/1995
 Van Damme Brecht
8/18/1995
 Amandt
Jelle
6/26/1995
 De Buck
Robin
4/28/1995
 Audenaert Zjef
6/11/1996
 De Wilde
Stijn
8/28/1995
 Schockaert Laurens 9/8/1994
 De Ridder Mattijs
28/11/1996
 Moreels
Robin
7/8/1995
 Buysse
Michael 7/7/1994
Oproep tot clubscheidsrechter (contactpersoon: Kristof Scheirlinck)
Bedankt voor uw aandacht!
Veel succes!

similar documents