Emberi jogok Iránban

Report
EMBERI JOGOK
IRÁNBAN
XXX. Jubileumi Országos Tudományos
Diákköri Konferencia
2011.
FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK



Milyen értelemben beszélhetünk emberi jogokról
az iszlám világban, és vajon szükséges-e a
kulturális relativizmus figyelembe vétele?
Mennyiben egyeztethető össze Irán és az
egyetemes emberi jogok kapcsolata?
Milyen emberi jogi egyezmények, előírások kötik
Iránt, illetve mennyiben tekinthetők ezek a jogok
megvalósulásának tényleges garanciáinak?
EGYETEMES EMBERI JOGOK?

3 nézet

1. szekuláris: Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata;

2. fundamentalista: az iszlám jogból, a sharīca-ból
levezethető emberi jogok ;

3. liberális: sharīca önkritikus vizsgálata.
„Az iszlám megteremtette az összes szükséges
jogot.” /Khomeinī/
 Allāh szent és időtlen üzenetei v. emberi
szabályozó normák, elvek.

IRÁNI ÁLLAMSZERVEZET
Forrás: BBC News – How Iran is Ruled? http://news.bbc.co.uk/2/hi/8051750.stm
Forrás: Constitution of the Islamic Reopublic of Iran, http://www.wordle.net/create
ELSŐ GENERÁCIÓS JOGOK – POLGÁRI, POLITIKAI ÉS
SZABADSÁGJOGOK
Elmélet / Egyezmény / Alkotmány
Polgári és politikai jogok nemzetközi
egyezségokmánya-1966
(Ratifikálta: 1975. június 24.)
A faji megkülönböztetés minden
formájának megszüntetéséről szóló
nemzetközi egyezmény-1966
(Ratifikálta: 1968. augusztus 29.)
Gyakorlat
Mi-ők szemlélet;
A bíróság, törvényhozás, kabinet,
hadsereg tagjai csak muszlimok
lehetnek (104.cikk);
290-ből 5 hely a parlamentben a
kisebbségeknek (64.cikk).
I. fejezet 5/c cikk: az Iráni Iszlám
Köztársaság elítéli az elnyomás és
dominancia minden formáját
Forrás: International Covenant on Civil and Political Rights
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en
ELSŐ GENERÁCIÓS JOGOK
Elmélet / Egyezmény /
Alkotmány
Gyakorlat
III. fejezet 19. cikk a
kisebbségekről: „Irán minden
törzsének, felekezetének tagja
azonos jogokat élvez, és faj, szín,
nyelv és egyéb révén nem
részesülhet előnyökben.”
Vallási alapon senki nem egyenlő
a muszlimokkal, szigorúbb
büntetőjogi rendelkezések a nem
muszlimoknak;
(Vallások:
Muszlim 98% (sícita 89%, szunnita
9%), egyéb (zoroasztriánus, zsidó,
keresztény és bahā’ī ) 2%)
III. fejezet 13. cikk az elismert
vallási kisebbségekről:
monoteisták
Biblia importálásának tilalma,
tartózkodni kell a térítéstől,
nyilvános beszédeiket az Iszlám
Kulturális Minisztériumnak jóvá
kell hagyni ;
23. cikk: tilos az egyén hitének
vizsgálata, és vallása miatt nem
lehet zaklatni, felelősségre vonni
bahā’īk üldözése.
Forrás: CIA World Factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html
Elmélet / Egyezmény /
Alkotmány
Gyakorlat
28. cikk: a pártok, társaságok,
iszlám és az elismert vallási
kisebbségek által létrehozott
szervezetek szabadok, amíg nem
sértik az állam függetlenségét,
szabadságát, nemzeti egységét,
az iszlám elveket, vagy az Iszlám
Köztársaság alapelveit.
A velāyat-e faqīh, a
jogtudós uralma koncepció
megkérdőjelezőit, például
Kadīvart istenkáromlónak
nyilvánították;
Az ellenzék
megfélemlítése, cenzúra.
Számos újság,
folyóirat, szamizdat
irodalom.
III. fejezet 20-21. cikk: nők
egyenlősége;
Egyezmény a nőkkel szembeni
hátrányos megkülönbözetés
minden formájának
felszámolásáról-1979 - Irán NEM
írta alá.
A nő jogilag köteles szót
fogadni férjének, a válás a
férfi joga, függés az
öröklés, gyermekek feletti
gyámság kérdésében.
Az iszlámban a
legszélesebb a női
választójog
Liberális jelöltek
(Khātamī)
„A szabadságjogok mindaddig megengedhetők, amíg az iszlám tanok sérthetetlensége, a forradalom
visszafordíthatatlansága, és a faqīh abszolút szuverenitása nem kérdőjeleződik meg.”
/Amuzegar/
Forrás: Menashri, David (2001): Post-revolutionary Politics in Iran. Religion, Society and Power. Routledge: London & New York. 141.
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en
MÁSODIK GENERÁCIÓS JOGOK – GAZDASÁGI,
SZOCIÁLIS ÉS KULTURÁLIS JOGOK
Elmélet / Egyezmény / Alkotmány
Gyakorlat
III. fejezet 3. cikk: szabad oktatás
mindenkinek, minden szinten;
Jogszerűtlen felvételi eljárások;
9. cikk: mindenfajta diszkrimináció
eltörlése.
A törökök, kurdok, beluchiak, arabok,
örmények és más etnikai csoportok
számára a nyelvhasználatot az
iskolákban az irodalmon kívül még az
alkotmány sem garantálja.
ETNIKUMOK
Etnikumok
2% 2% 1% 3%
8%
25%
7%
52%
Arabok
Gilaniak és Mazandaraniak
Perzsák
Kurdok
Azeriek
Forrás: U.S. Department of State
Beluchiak
– Background Note – Iran
Lúrok
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/
5314.htm
Egyéb
MÁSODIK GENERÁCIÓS JOGOK
Elmélet / Egyezmény / Alkotmány
Gyakorlat
1996, Khamene’ī: Kultúra és
Kulturális Invázió
Nyugati vulgáris zene tiltása,
weboldalak blokkolása
Gazdasági, Kulturális és Szociális
Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya
(1966) (Ratifikálta: 1975. június 24.)
Nők
lefátyolozása, a
férfi
megtilthatja,
hogy munkába
álljon
A Gyermekek Jogairól Szóló
Egyezmény (1989)
(Ratifikálta: 1994. július 13.)
gyermekek felügyelete az apát, vagy az
apai nagyapát illeti,
Fenntartás a sharīca-val ellentétes
előírásokra vonatkozóan
több, mint 60% női
diplomás,
Egyes szakmákban
női többség az
iszlám miatt!
(orvosok,
bürokrácia)
Forrás: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en
Convention on the Rights of the Child
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en
ENSZ KEZDEMÉNYEZÉSEK

Különleges raportőrök:




1984-86: Andrés Aguilar Venezuelából ;
1986-1995: Reynaldo Galindo Pohl, jogász professzor
és emberi jogi szakértő El Salvadorból;
1995-2002: Maurice Copithorne, jogász Kanadából;
2011. március 24.: az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa
megállapodott egy újabb különleges raportőr
kinevezéséről (7 ország elutasította a javaslatot), a
raportőr kinevezésére júniusban kerül majd sor.
Javaslatok elutasítása, beutazási kérelem
megtagadása, inkább a saját szervek vizsgálatainak
engedélyezése és az alkotmányosan garantált jogok
hangoztatása?
Forrás: UN Human Rights Council to appoint a rapporteur to look into Iranian record
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37887&Cr=iran&Cr1=
IRÁNON BELÜLI ALTERNATÍVÁK





Akbar Ganjī: radikális, a jelenlegi helyzet
megváltoztatása kell;
Kadīvar, Soroush, Shabestarī: Helytelen eszközzé
degradálni a vallásta kormány formáját el kell
választani az iszlámtól;
Shirin cEbadī: gyakorlati megközelítés: a különböző
vallások és kultúrák egymás mellett éléséhez
szükséges az egyetemes emberi jogok szem előtt
tartása, hiszen ez adja mindegyik lényegét és alapját;
qānūn-gorīzī, a „jogtól való menekülés”: szociológiai
megközelítés, ideológiai konformizmus folyamatos
felülírása;
Az urbánus fiatalság követelései a jogi keretek
megváltoztatására.
Forrás: Arjomand, Said Amir (2009): After Khomeinī . Iran Under His Successors. Oxford Univesity Press: Oxford. 81., 104.
Islam, Democracy and Human Rights. http://www.brown.edu/Administration/News_Bureau/2003-04/03-128e.html
Köszönöm a
figyelmet!

similar documents