Matematik økonomi konference marts 2014

Report
Matematik i de økonomiske fag på
HHX
Kolding, 5. marts 2014
Laila Madsen
13-04-2015
Side 1
Program
09.30-10.00
10.00-10.20
10.20-11.00
11.10–12.00
12.00-13.00
13.00-14.30
Ankomst og kaffe/the
Velkomst v/fagkonsulent i matematik Laila Madsen
Anvendelse af matematik hos LEGO v/Nicholas Dalgas Fritsche
Anvendelse af matematik hos SAXO v/Christian Lund
Frokost
Workshops
• Afsætning, lille konferencesal
• Virksomhedsøkonomi, stor konferencesal
• International økonomi, lokale 244
14.30-15.00
Laila Madsen
Anvendelse af matematik i de økonomiske fag v/Stefan Frello
13-04-2015
Side 2
Kvalitetsudviklingsarbejde i matematik
• Flere elever får bedre indlæringsresultater i faget
• Flere elever bliver motiveret for faget
• En indsats i forhold til at kvalificere og udvikle matematik i faglige samspil
Laila Madsen
13-04-2015
Side 3
Kernestof matematik C
• procentregning, indekstal, rentes- og annuitetsregning
• beskrivende statistik, udtræk af data fra databaser, konstruktion af tabeller og
grafisk præsentation af data samt repræsentative undersøgelser
• xy-plot af datamateriale samt anvendelse af regressionsanalyse
• lineære funktioner, andengradspolynomier og eksponentielle funktioner
Laila Madsen
13-04-2015
Side 4
Kernestof matematik B
• procentregning, indekstal, rentes- og annuitetsregning
• beskrivende statistik, udtræk af data fra databaser, konstruktion af tabeller og
grafisk præsentation af data samt repræsentative undersøgelser
chi-i-anden test (pivottabeller), konfidensintervaller
• xy-plot af datamateriale samt anvendelse af regressionsanalyse
• lineære funktioner, andengradspolynomier og eksponentielle funktioner
• lineær programmering
• Differentialregning herunder optimering
Laila Madsen
13-04-2015
Side 5
Kernestof matematik A
• procentregning, indekstal, rentes- og annuitetsregning
• beskrivende statistik, udtræk af data fra databaser, konstruktion af tabeller og
grafisk præsentation af data samt repræsentative undersøgelser
chi-i-anden test (pivottabeller), konfidensintervaller
• xy-plot af datamateriale samt anvendelse af regressionsanalyse
• lineære funktioner, andengradspolynomier og eksponentielle funktioner
• lineær programmering og kvadratisk optimering
• Differentialregning herunder optimering
Laila Madsen
13-04-2015
Side 6

similar documents