LÄS MER - Equipat

Report
4 hovar, 5 element
Analys, händelseanalys, diagnos och verkning, en metod för
hela hästen.
Metoden utvecklad av Carola Lind sedan 1999.
INFORMATIONsbroschyr
Hovarnas tingpunkter berättar för oss om hästens fysiska och energimäsiga status.
Hästens muskelstatus berättar för oss om hovkvalitén.
Alla hovsprickor orsakar eller orsakas av blockeringar i meridianer.
Hästens inre organ påverkas energimässigt av alla sorters hovsprickor.
Hovens individuella överrullning berättar för oss exakt vilka muskler som
överbelastas.
Beroende på disciplin får hästen olika hovsprickor.
Öka muskelvolymen genom att verka för att öppna flödet i meridianerna.
Hovarna berättar vilka muskler som orsakar rörelsestörningar.
Musklerna berättar vilka meridianblockeringar som skapar hovsprickor.
Direktverkande insatser
För att hästens muskler ska kunna finna avlastning och energisystemet, de 5
elementen med alla akupunkter ska ha ett gynnsamt flöde måste hoven vara i
balans. Denna verkning har endast rätat upp benet, efter detta trimmas hoven
även med fokus på överrullning och anpassas efter meridiansystemet.
Före verkning
Bild från Europa
Efter verkning
Plågsamt
Hovar som denna finns
överallt.
Ägaren litar blint på
Hovslagaren som vägrar
lyssna till en början men gör
ändå några korrigeringar på
inrådan av mig. Bild tagen 3
v. efter ny skoning.
Överrullning flyttad och
trakterna kommit ner en bit.
Plötsligt börjar hoven jämna
till sig.
Ibland är det lång väg till
balans, ibland finns
öppenhet och
kommunikation. Det vinner
hästen på.
Tyvärr fortsatte inte
samarbetet och 2 månader
senare såg det värre ut igen.
Bild från Europa
Systemkrasch
Plågsam Systemkrasch.
Energimässig kollaps med flera
märkliga symptom.
Svallkött som växer neråt och
breder ut sig med fart. Endast i
vänster framhov. Energimässig
krasch i Feminina delen av
Eldelementet.
Gott samarbete med Hovslagare
och veterinär…..
Bild från Europa
Allt hänger ihop!
Första utbrottet
Senare --
Hästen blev så gott som återställd
inom ett år. Samarbete med insikt i
kroppens energisystem och hur
hovarna påverkas är en nyckel.
Bild från Europa
Första trimningen
Det är tyvärr vanligt att möta dessa hästar, med ont i ryggen och bogen,
krampaktig överlinje och stel, kort gång. Åtgärden på bilden ger en
omedelbar effekt och en avslappnad
Subscapularis. Ytterligare trimning gav en
funktionell hov och häst.
Bild från Europa
Enhet
Quadriceps, Rectus Abdominus,
Transversus Abdominal och
Subscapularis, huvudsakliga
muskler som är påverkade här.
Smärta sedan länge och inskränkta
rörelser som hindrar hästen att
röra sig fritt.
Med omsorgsfull verkning och
punktbehandling av rätt muskler
återställs hästen snart.
Energiflödet går i två riktningar.
Från hoven och till hoven. Både
muskler och hov behöver balans,
en gemensam energimässig balans.
Genom att se muskler och hov som
del i samma system kan
meridiansystemet, som ombesörjer
QI (Livsenergi) till hästen snart
fungera utan blockeringar igen,
vilket ger förutsättningar för en
frisk hov.
Bild från Europa
Muskler
Med ”4Hoofs 5Elements” kan jag snabbt avgöra orsaken till
hästens symptom.
Muskelstatus har allt att göra med
hovstatus. Utan friska funktionella
hovar utvecklas inte musklerna.
Genom att konstatera vilka
muskler som är underutvecklade
här, kan jag genast gissa vad
hovarna, som är kopplade till
samma element, i detta fallet
Eldelementet, har för problem.
Om jag finner en sund hov vet jag
att energin _ifrån_ hoven till
musklerna är balanserad och
åtgärden behöver komma för
energin som går _till_ hoven,
annars ser vi snart symptom i form
av tex: problematiska strålar,
strålbenshälta och snart
hovledsinflammation.
Bild från Europa
Sned ryttare
Kan en sned ryttare verkligen
påverka hästens hovstatus?
Om ryttaren sitter snett och hästen
på grund av ryttarens snedhet får
smärtor eller symptom i någon del
av kroppen påverkar detta hovarna
direkt.
Med ”4Hoofs 5Elements” kan du se
på hästens hovar och räkna ut om
symptomen beror på ryttarens
snedhet, även precisera var denna
snedhet finns.
En händelseanalys brättar för oss
om orsaker!
Bild: Michaela Steindl. Modig modell: Jennifer M. Gründken
4Hoofs 5Elements är en vidareutbildning för dig terapeut eller
hovslagare som vill fördjupa och utveckla din händelseanalys, lära dig
mer om tingpunkter och hästens energisystem. Utbildningen vänder
sig också till alla hästägare som vill veta mer.
Vi tittar i huvudsak på tingpunkterna, hovens och kroppens
gemensamma element, symptom, händelseanalys, musklers
sammankoppling med hovstatus och verkningens inverkan på
musklerna. Alla utbildningar sker med legitimerat branschfolk och
friska hästar under former som direkt följer landets djurskyddslagar.
(Utbildningen ger dig ej kunskap om meridianers placering eller
djupgående kunskap om musklernas inverkan eller placering i övrigt. )
Gå till www.equipati.se för att hitta din nästa utbildning!

similar documents