מצגת מיומנויות תשעג

Report
‫תכניות לרכישת מיומנויות‬
‫מקצועיות‪/‬חברתיות‪/‬השכלתיות‬
‫תשע''ג‬
‫• לימודים עיוניים והתנסויות מעשיות אשר במסגרתן מתאפשר לנערים‬
‫להתנסות בתחומי עניין נבחרים‪ ,‬לפתח כישורים בתחומים אלו ואף להגיע‬
‫בהם למצוינות‪ .‬בכך גם מתרחב מעגל האפשרויות שלהם להשתלבות‬
‫תעסוקתית וחברתית נורמטיביים בעתיד‪.‬‬
‫תמהיל ה‪"-‬מיומנויות"‬
‫• מיומנויות בתחום המקצועי‪/‬תעסוקתי‬
‫כ‪ 50%-‬מהיקף שעות המיומנויות‬
‫• מיומנויות בתחום החברתי‬
‫כ‪ 35% -‬מהיקף שעות המיומנויות‪,‬‬
‫• מיומנויות בתחום ההשכלתי‪/‬לימודי‬
‫כ‪ 15% -‬מהיקף שעות המיומנויות‪,‬‬
‫•‬
‫•‬
‫עקרונות ההפעלה של "מיומנות"‬
‫• אוכלוסיית יעד‪ -‬ההשתתפות במיומנות מיועדת‬
‫בראש ובראשונה לנערים מטופלים "מנותקים"‬
‫המוגדרים כ‪"-‬זכאי היל''ה" אך בהינתן האפשרות‬
‫ניתן לשלב בה נערים מטופלים המוגדרים כ‪"-‬נערים‬
‫בסיכון" בשיעור שלא יעלה על כשליש ממספר‬
‫המשתתפים בקבוצת הפעילות‪.‬‬
‫עקרונות ההפעלה של "מיומנות"‬
‫גודל קבוצת פעילות‬
‫ככלל ‪ 15-8‬נערים זאת בהתאם לנושא ולצרכי היחידה‬
‫‪/‬הנערים‬
‫באישור ועדת תו''ם מחוזית‬
‫קבוצות פעילות קטנות יותר של ‪ 4-6‬נערים‬
‫באישור ועדת מיומנויות ארצית‬
‫• מיומנות פרטנית בהשתתפות של פחות מ‪ 4-‬נערים‬
‫באישור ועדת מיומנויות ארצית‬
‫עקרונות ההפעלה של "מיומנות"‬
‫ה‪"-‬מיומנות" הינה בהיקף של לפחות ‪ 60‬שעות פעילות‪,‬‬
‫ולא יותר מ‪ 120-‬שעות פעילות‪.‬‬
‫מפרט תוכנית המיומנות ישקף את המרכיבים הבאים‪:‬‬
‫למידה עיונית ומעשית של נושאים בתחומי התוכן של המיומנות שנבחרה‪,‬‬
‫כ‪ 70%-‬מסך שעות מפרט הפעילות של המיומנות‪.‬‬
‫יתבצע ע''י רשת "עתיד " באמצעות ספקים חיצוניים‬
‫פעילות משלימה של הפגה‪ ,‬העשרה‪ ,‬ותרומה לקהילה‪,‬‬
‫כ‪ 30%-‬מסך שעות מפרט הפעילות של המיומנות‪.‬‬
‫יתבצע ע''י היחידה לקידום נוער באמצעות עובד קידום נוער המלווה את המיומנות וע''י‬
‫רשת"עתיד" באמצעות ספקים חיצוניים‬
‫עקרונות ההפעלה של "מיומנות"‬
‫"מיומנויות מואצות" (קמפוסים ומרתונים)‬
‫במקביל למסלול ה‪"-‬מיומנויות" יתקיימו‬
‫מסגרות של "מיומנויות מואצות" בהיקפים של‬
‫כ‪ 40-60 -‬שעות פעילות לשם תגבורים‬
‫לימודיים ולהפעלתן של תכניות מיוחדות‬
‫נוספות בהתאם לצורכי היחידות‪.‬‬
‫עקרונות ההפעלה של "מיומנות"‬
‫תקופת הפעילות בשנת העבודה‬
‫בהפעלת "מיומנויות" הינה‪:‬‬
‫מה‪ 1 -‬בספטמבר ועד ה‪ 15 -‬באוגוסט‪.‬‬
‫בשנת העבודה‬
‫עקרונות ההפעלה של "מיומנות"‬
‫• יציאה מהישוב במסגרת ה‪"-‬מיומנות"‪-‬ה‪"-‬גיחה"‬
‫התקצוב ליום "גיחה" כולל את‪:‬‬
‫‪ ‬ההיסעים‪,‬‬
‫‪ ‬הכלכלה (שתייה קלה‪ ,‬כריך עם ממרחים מגוונים – כגון גבינה‬
‫לבנה‪ ,‬גבינה צהובה‪ ,‬טונה וביצים וכן פרי או ירק)‪,‬‬
‫‪ ‬הביטחון והרפואה בהתאם לתנאי האישור הביטחוני‪,‬‬
‫‪ ‬כניסה לאתר אחד כולל המלווים החינוכיים‪,‬‬
‫‪ ‬הדרכה מקצועית בהתאם לתכנית של יום ה‪"-‬גיחה"‪.‬‬
‫‪‬למיומנות בהיקף של עד ‪ 60‬שעות–עד ‪ 2‬יציאות‪,‬‬
‫‪‬למיומנות בהיקף של ‪ ,61‬עד ‪ 90‬שעות –עד ‪ 3‬יציאות‪,‬‬
‫‪‬למיומנויות של ‪ 91‬עד ‪ 120‬שעות –עד ‪ 4‬יציאות‪,‬‬
‫תכנון ואישור של "מיומנות"‬
‫היחידה לקידום נוער ברשות המקומית‬
‫אחראית על התכנון של ה‪"-‬מיומנות" על‬
‫כל מרכיביה‬
‫והיא תסתייע לשם כך בנציגי רשת‬
‫"עתיד"‪ :‬המנחים‪ ,‬מתאם המיומנויות‪-‬‬
‫סילבוסים ובנוסף בקטלוג ה‪"-‬מיומנויות"‬
‫תכנון ואישור של "מיומנות"‬
‫מסלול ראשון ‪ -‬תכנית לביצוע ‪",‬מיומנות"‬
‫מתוך "קטלוג מיומנויות"‬
‫בחירת נושא בסיוע מנחה היחידה‬
‫בחירת תכנית מתוך "קטלוג מיומנויות" והכנת מפרט‬
‫פעילות הכולל את כל מרכיבי התכנית‬
‫העברת התכנית לאישורן של וועדות התו''ם‬
‫הרשותית‪/‬המחוזית‬
‫הגשת בקשה לביצוע ה‪"-‬מיומנות" באמצעות המערכת‬
‫הממוחשבת‪.‬‬
‫תכנון ואישור של "מיומנות"‬
‫מסלול שני ‪ -‬תוכנית לביצוע "מיומנות" כיוזמה‬
‫מקומית של היחידה לקידום נוער ברשות‬
‫בחירת נושא המיומנות בסיוע המנחה‬
‫הכנת מפרט פעילות הכולל את כל מרכיבי התכנית‬
‫העברת התכנית למתאם המיומנויות ברשת "עתיד"‬
‫לשם הגשתה לאישור ועדת מיומנויות ארצית‬
‫אישור התכנית בוועדת מיומנויות ארצית‬
‫והחזרת התכנית המאושרת ליחידה‬
‫המשך תהליך האישור במחוז והגשת הבקשה לביצוע ה‪-‬‬
‫‪",‬מיומנות" באמצעות המערכת הממוחשבת‪.‬‬
‫תפקידים‪/‬אחריות‪-‬היחידה לקידום‬
‫נוער ברשות‬
‫• זיהוי נערים בעלי פוטנציאל להשתתפות במיומנות בנושא הנבחר ותפעל‬
‫לגיוסם ולשילובם ב‪"-‬מיומנות"‪.‬‬
‫• הקצאה של עובד חינוכי‪-‬טיפולי של היחידה לליווי הקבוצה כחלק מתפקידו‬
‫של אותו עובד ביחידה‪ .‬העובד ילווה את הקבוצה משך כל הפעילויות‬
‫המתקיימות במסגרת ה‪"-‬מיומנות"‪ .‬תפקידו יהיה לגבש את הקבוצה‪ ,‬לתמוך‬
‫בתהליכי הלמידה ובהתמדת החניכים בפעילות ‪ ,‬לטפל בסוגיות פרט‪/‬קבוצה ‪.‬‬
‫• מתן משוב ודיווח למחוז ולרשת "עתיד" לגבי הביצוע בפועל‬
‫תפקידים‪/‬אחריות‪-‬המחוז‬
‫• להקצות לרשויות שעות פעילות לשם‬
‫ביצוע המיומנויות‬
‫• לאשר את תכניות המיומנויות ולהגיש‬
‫בקשה לביצוען לרשת "עתיד"‬
‫• לבצע מעקב אחרי הביצוע בפועל‬
‫תפקידים‪/‬אחריות‪ -‬רשת "עתיד"‬
‫אספקה של‬
‫ה‪"-‬מיומנות"‪ ,‬ליחידה לקידום נוער‬
‫ברשות מקומית‪ ,‬על כל רכיביה‪ ,‬על פי האישורים שניתנו בועדת‬
‫תו''ם המחוזית‪ .‬זאת בתוך ‪ 14‬ימי עבודה מיום אישורה ולהגשת‬
‫הבקשה לביצועה באמצעות המערכת הממוחשבת‪.‬‬
‫מעקב ובקרה‬
‫לגבי הביצוע של ה‪"-‬מיומנויות"‪.‬‬
‫ דוח חודשי של ביצוע שעות מיומנות לפי יחידות ולפי מחוזות‬‫ ריכוז מיומנויות שאושרו לביצןע וספקים לפי יחידות ומחוזות‬‫ דוחותבדיקה‪/‬משוב אייכותניים באמצעות המנחים‬‫‪ -‬דוחות נוספים לפי הצורך מעת לעת‬
‫בעלי תפקידים רלוונטיים ברשת "עתיד"‬
‫• רכז ‪ /‬מתאם "מיומנויות" – מינהלי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ארגון וביצוע את כלל הפעולות הקשורות באספקה‪/‬בביצוע של מערך ה‪"-‬מיומנויות"‪.‬‬
‫אחריות על איתור ובחירת ספקים וביצוע ההתקשרויות עימם‪ ,‬בהתאם לדרישות‬
‫הביצוע כפי שהעמידה‬
‫היחידה לקדום נוער ברשות ושאישר המחוז‪/‬ועדת מיומנויות‪.‬‬
‫אחריות על הקשר עם המחוזות ועם היחידות לקידום נוער ברשויות לשם אספקת‬
‫השירות‪ ,‬הביצוע של ה‪"-‬מיומנות" והמעקב אחר הביצוע‪.‬‬
‫ריכוז נתונים ודיווח לגבי הסטטוסים של הפרמטרים הרלוונטיים של ביצוע‬
‫המיומנויות‪.‬‬
‫• רכז‪/‬מתאם מיומנויות – סילבוסים‬
‫• לאתר לרכז ולבחון את התוכניות‪ ,‬סילבוסים‪/‬מפרטי פעילות בתחומים של הכשרה‬
‫מקצועית‪/‬תעסוקתית ובתחום החברתי ובמגוון של נושאים‪ ,‬במטרה‬
‫לשווקן‪/‬להעמידן לרשות היחידות לקידום נוער או במענה לצרכים העולים מן השטח‬
‫ויוזמות מקומיות‪.‬‬
‫בהצלחה‬
‫• שאלות המשתתפים‬

similar documents