ES ekonomika ir socialin* politika

Report
Justinas Kisieliauskas
tiny.cc/justinas
1. Dėl ko buvo įkurta ES?
2. Kokiu tikslu veikia ES, kaip ji veikia ir ką ji atstovauja?
3. Ar buvimas ES piliečiu man duoda naudos? Žalos?
4. Kokias
veiklos sritis veikia ES?
5. Kokias gyvenimo sritis veikia ES?
6. Kokia ES ateitis?
1 paskaita ekonomikos globalizacijos kontekste
2 paskaita Prielaidos REA, jų tikslai, politikos ir rezultatai
3 paskaita ES atsiradimo istorija
4 paskaita ES plėtra ir vystymasis
-KOLIS
EUROPOS SĄJUNGOS EKONOMINĖ POLITIKA:
5 paskaita ES ekonomikos struktūra, žemės ūkio ir pramonės politika
6 paskaita ES konkurencijos, prekybos ir transporto politika
7 paskaita ES regioninė politika
8 paskaita ES biudžetas ir euras
EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINĖ POLITIKA
9 paskaita ES: Švietimo poltitika
10 paskaita ES: Sveikatos apsaugos politika
11 paskaita ES: Socialinė rūpybos politika
12 paskaita ES: Antidiskriminacinė politika
-EGZAMINAS
Paskaitos + (5 min aktualijų)
Seminarai
Priemonės: susireikšminęs aš; žinios ir aktualijos; V. Pukelienė
“Integracijos Ekonomika”; L. Hantrais “Social policy in EU”;
eurostat.com, europa.eu ; youtube.com; google ir etc.
• Atsiskaitymai:
25 proc. Kolis
25 proc. Diskusija+ santrauka
50 proc. Žinių pritaikymo egzaminas
•
•
•
Skatinti(,) negalima(,) bausti.
Random grupės po 3
Pristatoma aktuali tema ES
Savaitė prieš pateikiama trumpa iki 1 psl.
anotacija.
 Pravedama laida “Vakaras su Rūta” (formuojama
diskusija su ponentais ir oponentais, užduodami
klausimai, prašoma nuomonių, renkami arba ne,
nugalėtojai… duodama vieta Jūsų fantazijai)
 Vertina žiūrovai ir dėstytojas



dėst. Justinas Kisieliauskas
tiny.cc/justinas

similar documents