takıbatlarda tır karne hamılının sorumlulugu- ıhsan afzelı

Report
Takibatlarda TIR Karne Hamilinin
Sorumluluğu
Jean Acri
Özel TIR Danışmanı
İhsan Afzeli
TIR Takibatları
Page 1
(c) International Road Transport Union (IRU) 2011
Temel Prensipler
 TIR Sözleşmesi
• TIR İşlemleri için yetkilendirilmiş olmak
• Gümrük İdarelerine eşyayı, aracı ve belgeleri sunar
• Transit Beyannamesinin doğruluğunu sağlar
• Madde 8.7, Karne hamili ilk sorumludur
• Askıya alma, yetkinin feshi
Page 2
(c) International Road Transport Union (IRU) 2011
Temel Prensipler
 Karne hamilinin sorumluluğu:
• Gümrükler: TIR Sözleşmesi ve Ulusal Mevzuat
• Garanti Zinciri: Taahhüt Senedi
Page 3
(c) International Road Transport Union (IRU) 2011
TIR Takibatı Nedir ?
 Gümrük makamlarınca takibat
 TIR taşıması sırasında usulsüzlüğe yönelik takibat (TIR transit
taşımasında)
• Eşyanın çalınması
• Sahtecilik/ Kaçakçılık
• İdari yanlışlar
 Takibat süreci:
• 1nci adım = Takibat
• 2nci adım = Ödeme talebi
 Maruz kalınan mali kaybı ödenmemiş gümrük vergileri formunda
belirtmek = gümrük borcu
Page 4
(c) International Road Transport Union (IRU) 2011
TIR takibat
Örnek 1: Hırsızlık
?
Page 5
(c) International Road Transport Union (IRU) 2011
Örnek Durum: hırsızlık
 Karne hamili Gümrük makamlarını mümkün olan en kısa sürede
bilgilendirmelidir. Karne hamili çalınan eşyanın türü ve miktarının
açıkça yer aldığı bir rapor tutturmalı ve bunları TIR karnesi
üzerinde Gümrük mühürleri ile belirtmelidir: Tutanak sayfası
 Eğer gerekliyse, karne hamili Gümrük makamlarından taşımanın
devam edebilmesi için yeni gümrük mühürleri talep edebilir.
 Kefil Kuruluşu (TOBB) hırsızlık hakkında hemen bilgilendirmelidir.
(kayıp bildirim formu) ve hırsızlığa ilişkin tüm belgeleri sunmalıdır.
(Karne Hamili El Kitabı)
 Kullanılmış TIR karnesi ve beraberindeki resmi ve ticari belgelerin
kopyalarını saklamalıdır.
 Talep edilen gümrük vergi ve resimlerini ödemelidir. Uygun olan
durumlarda Garanti Zincirinden geri ödeme yapılır.
Page 6
(c) International Road Transport Union (IRU) 2011
TIR takibat
Örnek 2: Beyannamede tutarsızlık
Polonya’da gerekli
işlemler gerçekleşmiş
?
Page 7
(c) International Road Transport Union (IRU) 2011
Örnek Durum: Tutarsızlıklar
 Karne hamili istemsiz bir davranış sonucu ortaya çıktığını
kanıtlamalıdır.
• Kaçakçılık niyeti olmaksızın tutarsızlığın idari bir hatadan ortaya çıktığını
gösteren göndericinin beyanının temini.
 Kullanılmış TIR Karnelerinin ve taşımaya eşlik eden resmi ve
ticari belgelerin kopyalarını daima muhafaza etmelidir.
 Tutarsızlıklar küçükse ve uygun gerekçeleri varsa gümrükler
takibattan feragat etmelidir.
Page 8
(c) International Road Transport Union (IRU) 2011
TIR Talepleri- Dosya Örneği:
Gümrük Talebi
 Taşımanın Sonlandırması Doğru Olmadığında
Gümrükler -> Karne hamiline (Bildirim, Ödeme
Talebi) gönderir.
Page 9
(c) International Road Transport Union (IRU) 2011
Takibat Alan Karne
Hamilinin Görevleri
TIR İşleminin düzgün sonlandırıldığını ispat eden
belgeleri Gümrüğe sunmalıdır:
CMR ve Dipkoçan Örneği,
Karne Hamili tahakkuk eden meblağın doğruluğunu
Araştırmalı ve ATR, EUR1 vb. belgeleri varsa sunmalıdır.
Page 10
(c) International Road Transport Union (IRU) 2011
Karne Hamili Takibat Süreci
Usulsüzlük durumunda Karne
Hamili özetle:
Anında Karne Aldığı
Kuruluşu
Bilgilendirmeli.
1
Mevcut geçerli belge,
bilgi ve açıklamaları
talebi başlatan
Gümrüğe ve
Kuruluşuna
sunmalıdır.
İtiraz etmeli veya
gerekirse ödeme
yapmalıdır.
2
Page 11
Takibatı bir an önce
çözümlemek için tüm
önlemleri almalıdır.
3
© International Road Transport Union (IRU) 2010
Karne Hamilince Takibatın
Önlenmesi
 Karne Hamili taşıtı, yükleri ve belgeleri daima işlemler için gümrüğe
sunmalıdır. Bu durumdan karne hamili bizzat sorumludur.
 Üçüncü Şahıslar tarafından belirtilen noktalara asla yük boşaltılmaması.
 Kaza (tahribat) ve hırsızlık durumunda diğer yetkili makamlar haricinde
enyakın gümrük idaresini daima bilgilendiriniz.
 Sadece Kuruluşunuzca tanınan ve bilinen taşeron (kiralık) firmaları
kullanınız.
 Kullanılmış TIR Karnelerinin ve taşımaya eşlik eden resmi ve ticari
belgelerin kopyalarını daima muhafaza etmelidir.
 Doğru Bilgi, TIR Karne manifestosunda beyan edilen eşyanın, TIR-EPD
belgeleri, fatura ve CMR’deki bilgilerle aynı olmalıdır. Farklı Gümrük
İdarelerine aynı belgeler ibraz edilmelidir.
Page 12
(c) International Road Transport Union (IRU) 2011
Müeyyideler
 GÜMRÜKLERCE:
• Para Cezası
• Vergi ve Resimler
• Askıya Alma/TIR Yetkisinin Feshi
• Madde 38
 GARANTİ ZİNCİRİ:
• Ödeme durumunda Geri Alma
• Karne Vermeyi Askıya Alma
• TIR Karnelerinin Kullanımında
Başlangıcı,İlave Teminatlar vb..)
Page 13
Kısıtlama
(Geçerlilik
Tarihi
(c) International Road Transport Union (IRU) 2011
www.iru.org
Page 14
(c) International Road Transport Union (IRU) 2011

similar documents