Letölthető itt

Report
CUDA C/C++
programozás
Egyéb eszköztárak vegyesen
A segédanyag készítése a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság
Program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Ami eddig kimaradt

Események

Sztream-ek

Fejlett memóriakezelés

Több GPU használata

Egyéb CUDA eszközök
Események

A CUDA programokban létrehozhatunk eseményeket.

Az kód adott pontján lehet rögzíteni őket.


A kódban szinkronizációs pontok tehetők, amik megvárják
az egyes események bekövetkezését.

Időbélyegzővel ellátottak.
Kiválóan használhatóak:

Szinkronizációra,

Időmérésre
Események kezelése

Deklarálás:


Létrehozás:


cudaError_t cudaEventElapsedTime ( float* ms,
cudaEvent_t start,
cudaEvent_t end )
Megszűntetés:


cudaError_t cudaEventRecord (cudaEvent_t event,
cudaStream_t stream = 0 )
Egyéb (időmérés):


cudaError_t cudaEventCreate ( cudaEvent_t* event )
Rögzítés:


cudaEvent_t típusú adattaggal.
cudaError_t cudaEventDestroy ( cudaEvent_t event )
Esemény bevárása:

cudaError_t cudaEventSynchronize ( cudaEvent_t event )
Példa eseményhasználatára

Kernel futási idejének mérese:
// ...
int main(...) {
cudaEvent_t start, stop;
float ellapsedTime;
cudaEventCreate(&start);
cudaEventCreate(&stop);
// ...
cudaEventRecord(start, 0);
kernel<<< ... >>>( ... );
cudaEventRecord(stop, 0);
cudaEventSynchronize(stop)
cudaEllapsedTime(&ellapsedTime, start, stop);
// ...
}
Page-locked-, Mappedmemory

A CUDA a központi memória kezeléséhez is ad extra
eszközöket a cudaHostAlloc függvénnyel.


„Page-locked” memória.

Nem lapozható memóriaterület a központi memóriába.

Nem kerül ki a háttértárra, ezért nem kell várni az
elérésekkor.

A GPU nem vár a lapozásra
„Mapped” (zero-copy) memória:

A központi memóriában található nem lapozható memória.

A GPU kernel közvetlenül is képes elérni (olvasni/írni)

Gyorsítja a programot, ha egy adatra csak egyszer van
szükség.

(Illetve, ha a GPU-nak nincs dedikált memóriája)
CUDA stream-ek

Egyes GPU-k képesek aszinkron módon párhuzamosan
futtatni egy kernelt, és egy, vagy több memóriamozgató
műveletet végezni.

„Device Overlap” paraméter.

A programok működését felgyorsíthatjuk, ha
párhuzamosíthatunk bizonyos műveleteket.

Ennek a kihasználásához CUDA stream-ek
definiálhatóak.


Egymástól független utasítás sorozatok sorok.

Átlapolva működhetnek.
De nem mindig gyorsít a kódon.

Körültekintően kell vele bánni.
Stream példa egy szálon

2 vektorpár összeadás: a+b = c, d+e = e
utasítások
GPU
Memcpy: a -> GPU
Mem. kez.
Memcpy: b -> GPU
a -> GPU
Kernel: c = a + b
b -> GPU
Memcpy: c -> CPU
Memcpy: d -> GPU
Memcpy: e -> GPU
c=a+b
c -> CPU
d -> GPU
e -> GPU
Kernel: f = d + e
Memcpy: f -> CPU
Kernel kez.
f=d+e
f -> CPU
Stream példa két szálon

2 vektorpár összeadás: a+b = c, d+e = f
utasítások
GPU
Mem. kez.
1. stream
2. stream
Kernel kez.
a -> GPU
b -> GPU
Memcpy: a -> GPU
Memcpy: d -> GPU
Memcpy: b -> GPU
Memcpy: e -> GPU
e -> GPU
Memcpy: d -> GPU
Memcpy: d -> GPU
c -> CPU
Memcpy: c -> CPU
Memcpy: f -> CPU
f -> CPU
d -> GPU
a+b
d+e
Több GPU használata

Ha a számítógépben több GPU is van, akkor lehet azokat
felváltva/egyszerre használni.

Működés:

Csak ki kell választani, hogy melyik GPU-ra akarunk
küldeni feladatot:


cudaError_t cudaSetDevice ( int device )
Viszont figyelni kell:

Az adat konzisztenciára, ha átlapoló adatokkal dolgoznak a
GPU-k.

A szinkonizációra.

Pl.: Itaratív simítás több GPU-n?
Egyéb CUDA eszközök


CUFFT

CUDA-ban megírt Gyors Fourier transzformáció.

Működik 1-, 2, és 3-Dimenziban.

Valós, és komplex adatokra is.

…
CUBLAS

CUDA Basic Linear Algebra Subprograms

Lineáris algebra függvénykönyvtár CUDA-hoz.

Alapvető mátrix/vektorműveletek (addíció, szorzás, stb.)

Ritka mátrixok kezelése.

Valós, és komplex adatok.

…
CUDA eszközök Kód kezelésre

Debuggerek:

CUDA GDB:


Parallel Nsight:


GNU debugger kiterjesztés CUDA-ra.
Visual Studio kiterjesztés GPU kódok debugolására.
Kód elemzők:

CUDA Visual Profiler

similar documents