PowerPoint-esitys - Tampereen yliopisto

Report
Hallintotieteiden työmarkkinasarja
27.4.2014
Jenni Ruokonen
Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija ja
aluetieteilijä
Elinkeinoelämän
keskusliitto EK
• 27 jäsenliittoa
• 16 000 jäsenyritystä,
joista 96 % pk-yrityksiä
• Yli 70 % Suomen
BKT:stä
• Yli 95 % maamme
viennistä
• Noin 950 000
työntekijää
Mitkä alat työllistävät
ja mitä osaamista
työelämässä tarvitaan?
Kuinka yritykset rekrytoivat vuonna 2013?
• EK:n jäsenyritykset rekrytoivat
palvelukseensa vuoden 2013 aikana lähes
40 000 uutta henkilöä
• Näistä lähes kolme neljäsosaa työllistyi
palvelualoille
• Suurimpia rekrytoijia henkilömäärällä
mitattuna olivat kiinteistöalan, kaupan alan
ja teknologiateollisuuden yritykset
• Luvuissa ovat mukana sekä vakituisiin että
määräaikaisiin työsuhteisiin palkatut
henkilöt
40 000
hlöä
¾ palvelualoille
Rekrytoinnit 2013 koulutusasteen mukaan
Teollisuus
40%
31%
25%
4%
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Rakentaminen
91%
7% 2%
Yliopisto
Palvelut
42%
Koko EK
43%
0%
20%
19%
14% 2%
20%
40%
16%
60%
23%
2%
80%
Akateeminen
jatkotutkinto
Ei yleissivistävän
koulutuksen jälkeistä
tutkintoa
19%
100%
Yliopistokoulutuksen suorittaneiden osuudet EK:n
jäsenyritysten rekrytoinneissa 2013 koulutusaloittain
Kiinteistöpalv.- ja
turvallisuus
1%
Rakennusala
2%
Sosiaali- ja
terveysala
9%
Logistiikka
1%
Tekniikka
35%
Matkailu ja
ravitsemisala
1%
Tietojenkäsittely
14%
Muu ala (mm.
oikeustiede,
kemia)
17 %
Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013,
Jenni Ruokonen
Liiketalous ja
kauppa
21%
Työ irtautuu rutiineista ja
työtehtävien vaihtelevuus kasvaa
Abstraktiotaso kasvaa.
Työn tarkat nuotit puuttuvat
Työn sisällöt ja säännöt
täytyy määritellä
itse tai muiden kanssa
Lopputulosta kohti
voi edetä monella tavalla
Yhä harvempia töitä
tehdään yksin
Moniosaajuus
syntyy
ryhmissä
VERKOSTO-OSAAMINEN ILMENEE TIEDON LIIKKUMISENA
• Verkostoitumalla eli
tekemällä yhteistyötä
haetaan uusia
mahdollisuuksia ja
ratkaisuja ongelmiin.
• Verkosto-osaaminen
kiteytyy erilaisiin tapoihin
hankkia ja hyödyntää
tietoa.
• Verkostomainen
työskentely vaatii (myös)
sosiaalisia taitoja.
Mitä teen ja
miten päädyin nykyiseen
työpaikkaani?
Työvoimapolitiikan asiantuntija tekee...
•
Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa
jäseniään elinkeino- ja
työmarkkinapoliittisissa asioissa sekä
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
→ edustan EK:n jäseniä
työvoimapoliittisissa kysymyksissä,
kuten työvoima- ja yrityspalveluihin,
työvoimakoulutukseen, työvoiman
saatavuuteen liittyvissä asioissa jne.
– Kannanmuodostus yhdessä EK:n
jäsenliittojen kanssa
– Edunvalvonta julkisen hallinnon
valmistelussa, kehittämistyössä,
toimeenpanossa jne.→KOLMIKANTA
Ylioppilas 1997
Jennin urapolku
HM 2004
(apua, mitä
nyt teen?)
Turun yliopisto
1998: biologia
Pari
ma. työtä
Tampereen yliopisto
1999: aluetiede
Työmarkkinaennakoimaan
Pirkanmaan TEkeskukseen 2006
= opintoja avoimessa yliopistossa
Työmarkkinaennakoimaan
EK:hon 2011
Aluetieteilijä kerää empiirisen aineiston...
Parasta opinnoissani?
”Kaikki liittyy kaikkeen. Koin, että aluetiede
”Aluetieteen opetus
on tieteenala, joka ei ole yksin eristyneenä
tutkimassa jotain tiettyä spesifiä ja
kryptistä asiaa, vaan on joutunut/päässyt
lainaamaan metodologiaa, käsitteitä yms
muilta aloilta ja siten suhtautuu avoimesti
yhteiskuntaan ja sen kehittämiseen.
oli tosi tasokasta ja
olen työelämässä
huomannut, että
monet käytössä olleet
opetusmenetelmät
olivat hyvin
uudenaikaisia ja että
koulutusohjelmaan
kuuluneet tiedot ja
taidot ovat juuri
sellaisia, joita on
töissä tarvittu ja joita
ei kaikilla ole ollut.
Aluetieteilijä kerää empiirisen aineiston...
Mitä olisin tehnyt toisin?
”Jos nyt valitsisin
sivuaineita, mukana
olisi ehdottomasti
talousaineita.
Talousosaamisella on
paljon kysyntää ja se
tuntuu yhdistyvän
melkein tehtävään kuin
tehtävään jollakin
tavalla, vaikkei kyseinen
tehtävä edes olisi
varsinaista
taloushallintoa, esim.
hankkeissa.
www.ek.fi/oivallus

similar documents