A hátrányos helyzet*ek megélhetési migrációja a szocializmusban

Report
Horváth Ádám
A hátrányos
helyzetűek
megélhetési
migrációja a
szocializmusban
Szent István Egyetem
Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Kutatási téma
Hátrányos helyzetűek munkahely-megtartó
képességének vizsgálata
Célterület
 Észak-Magyarország
 Észak-Alföld
Részvizsgálati téma
 Hátrányos helyzetűek utazási hajladnósága
Az ingázás kialakulása a szocializmusban
Tervszerű iparosítás
Mezőgazdaság kollektivizálása
Városnövekedés az ipari munkaerő
növekedése miatt
A mezőgazdasági munkaerő
csökkenése
Növekvő mobilitás, a foglalkozásváltással járó lakóhelycsere miatt
Migráció
Ingázás
Városi infrastruktúra erőteljes megterhelése a népességnövekedés miatt
Kormánypolitikai válasz:
Az ipar szétterítése
Tervszerű lakótelep építések
Városméretek adminisztratív befolyásolása
Ingázás elősegítése
Migráció csökkenése
Ingázás növekedése
Ingázás definíciója
 Ingázás:
települések közötti ideiglenes
vándorlás, melynek kiváltó oka a
munkahely és a lakóhely térbeli
elkülönülése
 Huzamos
ingázás
Az ingázás mértéke a szocializmusban
 1960
636 ezer fő = az összes kereső 13 százaléka
A férfi ingázók aránya 37 százalékkal, míg a női
ingázók aránya 127 százalékkal növekedett
 1970
977 ezer fő = az összes kereső 20 százaléka
Az ingázók aránya 25 százalékkal tovább növekedett
 1980
Az ingázók aránya kismértékben nött, de létszámuk
csökkent
1970-es népszámlálási adatok

Több, mint egymillió ingázó, akik 25 százaléka
huzamos ingázó

A községekben élők 33 százaléka ingázó

Az ingázók 20 százaléka Budapesten dolgozik

Leginkább nem mezőgazdasági, fizikai
munkások ingáznak, akik közül sokan huzamos
ingázók
Az ingázás, mint társadalmi
probléma

A társadalom egyenlőtlenségi viszonyainak fontos
eleme

A falvakban nincs megfelelő keresetet biztosító
munka

Az ingázóknál alacsonyabb a gyermektelen és az
egy gyermekes házaspárok aránya

A városokban, munkásszállón lakó dolgozók
“gyökértelenségük” miatt nem képesek
meghonosodni az iparban
A bejárók és az ingázók
megítélésének változásai
 1950-es
évek
a bejárók és az ingázók az elmaradottság és
a falusi életmódhoz kötöttség szimbólumai
 1960-as
és 70-es évek
az ingázók nem szolidárisak a többi
munkással
Fekete vonat
 Nyíregyháza
- Debrecen – Szolnok – Budapest Keleti
Pályaudvar
 Átlagos utazási idő: 3 – 6 óra
 Esetenként 7 – 10 óra
A
1.
2.
3.
4.
budapesti munkavállalás okai:
Észak-alföldi és az Észak-magyarországi munkahely
hiány
TSZ-beli munka alulfizetettsége
Diszkrimináció
Iparosodottabb városokban való magasabb
fizetés
Fekete vonat
Utazási körülmények
 Zsúfolásig
megtelt vagonok
 Alkholofogyasztás
 Kártyázás
 Mulatozás
Az ingázók és a család
A
munkások a legjobb esetben is csak
szűk 2 napot tudtak otthon tölteni
Hétvégi tevékenységek
1.
2.
Hétköznap fáradalmainak kipihenése a
kocsmában
Lehetőség esetén napszámos munka
A huzamos ingázás következményei
A
hátrányos helyzetben maradás okai
Alkoholizmus
Magas gyerekszám
TSZ-el szembeni kötelezettségek
 Család
szétesett
 Gyerekek elzüllöttek
 A munkás a szállón ragadt
Élet a munkásszállókon

1.
2.
3.


A munkásszállók népességének 3 csoportja:
Rendszeresen hazajárók
Ritkán hazajárók
Állandóan a munkásszállón lakók
Nem volt alkalmas a mindennapi életre való
berendezkedésre
A munkások elszakadtak régebbi
kapcsolataiktól
A huzamos ingázók jellemzői
A
társadalom legszegényebb rétegéből
származtak
 Alacsony
iskolai végzettséggel
rendelkeztek
 Jelentős
részük roma származású volt
A rendszerváltás utáni helyzet
A
munkaerőpiac teljesen átstrukturálódott
 Beszűkült munkalehetőség
2008
 A foglalkoztatottak 5 százaléka huzamos ingázó
 Állandó lakhelyük leginkább Borsod-AbaújZemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád
megye
Napi ingázók
2008.
o A napi ingázás sokak életformájává vált
o Megnőtt az autóval közlekedők száma
Nemzetközi helyzet
 USA
és Kanada: nem ritka a napi 120 km
ingázás egy irányba
 Svéd
1.
2.
kutatók eredményei:
A dolgozók 11 százaléka legalább 90
pecet tölt ingázással
40 százalékkal nagyobb a nagy
távolságokra ingázók párkapcsolatainak
megromlásának esélye

similar documents