MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolata, menetrend és tarifapolitikája

Report
MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolata, menetrend
és tarifapolitikája
Dr. Kormányos László
marketing és fejlesztési vezető
VII. Határok nélküli partnerség konferencia, Salgótarján
Közlekedéstudományi Egyesület
Előadó: Kozák Tamás
2013. október 4.
Piacnyitás a vasúti szektorban
2001/16 (EK) irányelv: interoperábilitás (nemzeti vasúthálózatok összekapcsolása)
-
Második Vasúti infrastruktúra csomag (2004)
Nemzetközi árufuvarozási piacok verseny előtti megnyitása 2006-tól – Mo. derogáció,
kabotázs bevezetése 2008-tól
Irányelv a biztonsági tanúsítványról – 2001/14 EK módosítása
96/48 EK és a 2001/16 EK módosítása – összehangolás
Európai Vasúti ügynökség felállítása
-
Harmadik vasúti csomag (2004-2007)
a nemzetközi személyszállítás liberalizációja,
az utasjogok a nemzetközi forgalomban,
az árutovábbítás minőségi minimumkövetelményei,
a mozdonyvezetők egységes engedélye.
-
Negyedik vasúti csomag
- Belföldi személyszállítási piac megnyitása (közszolgáltatási szerződés
időtartama, EB javaslat: 2019-től, EP döntésre vár).
A MÁV-START Zrt. közszolgáltatási szerződése
A közszolgáltatás alapja, feltételei
• Megrendelő (Állam-képviseletében NFM) megbízza Szolgáltatót (MÁV-START Zrt.) a
közszolgáltatási menetrend szerinti vasúti személyszállítás ellátásával.
• Szerződés időtartama 10 év (2014-től)
• A szerződés rögzíti a szolgáltató kizárólagos jogát vasúti személyszállítás ellátására. Szűk
körben ugyan, de meghatározza ezen jog korlátozási lehetőségét is.
Adatszolgáltatási kötelezettségek
• Rendszeres beszámolás
• Naturáliák
• Pénzügyi teljesítmények
Fő Minőségi Paraméterek
•Tisztaság
•Pontosság
•Utastájékoztatás
Cél: a szolgáltatás színvonalának emelése
Teljesítmények alakulása 2011. és 2012. évben, a terv értékei 2013-ra
Megnevezés
2011. év
2012. év 2013. terv
Utasfő (összesen, millió utasfő)
142,1
142,2
149,2
Utasfő (fizető, millió utasfő)
110,5
110,6
117,6
Utaskilométer (összesen, millió ukm)
7 645
7 580
8 067
Utaskilométer (fizető, millió ukm)
5 559
5 619
5 991
Átlagos utazási távolság (belföldi, km)
51,9
51,2
52,1
Menetdíjbevétel összesen (MFt)
42 222
44 390
48 171
Szoc.pol. men.tám. (MFt)
20 870
17 602
19 506
Hazai vasúthálózat - személyszállítás
5
Elővárosi fejlesztések
42 új villamos motorvonat 2014-től
Felújított „Fecske” vonatok elővárosi forgalomban 2013-tól
Viszonylatjelölés pilot projekt és komplex menetrendfejlesztés a BudapestSzékesfehérvár (30a) vonalon
Órás ütem, célzott infrastruktúrafejlesztés Lajosmizse felé és korszerű vonatok
Budapest-Esztergom vasútvonal (jármű, pályarekonstrukció, villamosítás,
szakaszos kétvágányúsítás)
Vác állomás komplex rekonstrukciója, Vác-Verőce közötti második vágány
helyreállítása
Fedélzeti utastájékoztatás, WiFi
További 50 nagykapacitású villamos motorvonat
2014-2020
Fejlesztések a távolsági forgalomban
Komfortjavítás,
WiFi több száz járművön
Észak-Balaton komplex menetrendfejlesztés,
differenciált szolgáltatások
Békéscsaba felé IC kínálatbővítés
Egerbe InterCity kétóránként
IC+ kocsik beszerzése
20-25. vonal Veszprém, Zalaegerszeg fővárosi kapcsolatának javítása,
IC Zalaegerszegre 2014-től
3 nagy- és 8 közepes befogadóképességű
kerékpárszállító kocsi üzembe állítása folyamatosan
Balaton északi part 2013
-15…45 perc, InterCity kocsival
-18…35 perc, dupla sűrűség, Desiro
Budapest-Déli
Debrecen,
Szolnok
Szombathely,
Sopron
8
8
Infrastruktúrafejlesztési javaslatok
Budapest előváros:
növekvő
pályakapacitás,
zavarérzékenységcsökkentés
Eger: InterCity
óránként, EgerFelsőváros
bekapcsolása,
-5 perc
Eger
Salgótarján
Győr
Szombathely
Veszprém
-5 perc,
sűrűbb eljutás
Veszprém
Sátoraljaújhely,
Sárospatak:
-40 perc
Közvetlen InterCity
Miskolc
Nyíregyháza
Debrecen
Észak-Erdély,
Székelyföld: Több
magyarországi és
romániai fejlesztés
eredményeképpen
több órát csökkenő
menetidő
Budapest
Tatabánya
Szolnok
Székesfehérvár
Zalaegerszeg:
-30 perc, IC
vonatok
Kecskemét
Békéscsaba
Zalaegerszeg
Nagykanizsa
Balaton déli partja:
-15 perc
Csökkenő
zavarérzékenység
Kaposvár
Szekszárd
Pécs
Kaposvár: közvetlen
InterCityk kétóránként
-15 perc
Debrecen,
Nyíregyháza:
-30 perc
Pécs: óránként
ütemesen InterCity
ütemesen:
-15 perc
Szeged
Gyula:
közvetlen budapesti
intercityk
-10 perc
Szeged
-15 perc
Villamosítás versenyképesség-növelés / szűk keresztmetszet
feloldás céljából
Kétvágányúsítás vagy kapacitásbővítés versenyképesség-növelés /
szűk keresztmetszet feloldás céljából
Lassújelmentesítés vagy pályasebességemelés versenyképességnövelés / szűk keresztmetszet feloldás céljából
Nemzetközi összeköttetések
10
Nemzetközi fizető teljesítmények alakulása
Nemzetközi teljesítmények alakulása 2003-2012
3 000
9 000 000
8 000 000
2 500
7 000 000
6 000 000
5 000 000
1 500
4 000 000
1 000
3 000 000
2 000 000
500
1 000 000
0
0
2003
2004
2005
2006
2007
Összes utasfő alakulása
2008
2009
2010
Nemzetközi menetdíjbevétel alakulása
2011
2012
ezer Ft
ezer utasfő
2 000
Nemzetközi utasfőadatok országonkénti bontásban
Nemzetközi kiemelt célpontok:
Ausztria, Németország.
Nemzetközi bevételeink
szempontjából kiemelt térségek:
Ausztria, Németország, Szlovákia,
Románia, Csehország
Éjszakai vonatok, közvetlen kocsik:
Ausztria, Németország, Csehország,
Lengyelország, Szlovákia, Horvátország,
Svájc, Ukrajna, Oroszország, Szlovénia, Bulgária, Szerbia.
CÉL: MÁV-START Zrt. a Kárpát-medence vasútja, határmenti rendszerek fejlesztése
12
Nemzetközi utasforgalom megoszlása
i-Ticket-et vásárló utasfő megoszlása országonként 2012
Ausztria
Németország
Csehország
3895;
6%
Románia
Szlovákia
5 903;
9%
32 198;
49%
6250;
9%
Svájc
Szerbia
Horvátország
Lengyelország
10983;
16%
Szlovénia
Bosznia-Hercegovina
Olaszország
Vonzó árak, rugalmas ajánlatok
14
MÁV-START nemzetközi vízió
Berlin
Köln,
Prága
Frankfurt,
Zürich
München
Bécs
Varsó
Poprád
Besztercebánya
Rozsnyó
Pozsony
Zólyom
Moszkva
Fülek
Miskolc
Érsekújvár
Dunaszerdahely
Győr
Záhony
Debrecen
Nagybánya
Hatvan
Komárom
Graz
Kassa
Szombathely
Nagyvárad
Zalaegerszeg
Békéscsaba
Kolozsvár
Marosvásárhely
Csíkszereda
Kaposvár
Muraszombat
Ljubljana
Velence,
Zágráb
Róma
Baja
Szeged
Arad
Segesvár
Pécs
Szabadka
Eszék
Újvidék
Fiume
Temesvár
Sepsiszentgyörgy
Brassó
Bukarest
Nagyszeben
Szófia, Isztambul
InterCity jellegű ütemes határokon átnyúló forgalom
Interregionális ütemes határokon átnyúló forgalom
Egyéb éjszakai vagy nappali eljutás
Split
Belgrád
Szarajevó
Kárpát-medencén kívüli kapcsolat
Versenyképesség, szolgáltatásfejlesztés
Menetidő
Vasúton 3 óra 2 perc  közúton 2 óra 18 perc
Vonatkövetési sűrűség (frekvencia)
Jelenleg kétóránként  átlagos eljutási idő: 4 óra 2 perc
Csúcsidőben kapacitás problémák jelenleg
Évi átlagosan 20%-ot növekvő utasszám
 Két év múlva súlyos kapacitás problémák
Tervezett fejlesztés:
•Railjet-vonatok: Bécsig 42 perc,
Münchenig 50 perc
menetidőcsökkentés
•Budapest-Bécs órákénti eljutás
railjet és START EC vonatokkal
Nemzetközi járműfejlesztések
Távolsági minőségi járművek (CAF, IC+)
design, kényelmi elemek, funkcionalitás
elavult funkciók racionalizálása (étkező,
poggyász)
akadálymentesség, konnektorok, kijelzők
piacképesség megőrzése (utasok, társvasutak
felé)
Gyermekbarát és kerékpáros igények kielégítése
Éjszakai kocsik
jobb helykihasználás
jobb szolgáltatás
optimális kínálat-összetétel
háló- és fekvőkocsik komfortjavítása, átalakítása
Nemzetközi vasúti személyszállítás
Kedvezményes ajánlatok bővítése, online jegyvásárlás
Menetrendi fejlesztések:
Pozsony felé kétórás ütem 2013-tól
Bukarestbe nappali közvetlen vonat 2013-tól
Varsóba közvetlen nappali vonat 2013-tól
Horvátország és Szlovénia felé
a korábbi kínálat visszaállítása.
További hálózatfejlesztések:
Nyugat: Olaszország (Velence)
Németország (Dortmund)
Dél: Szarajevó, Szófia, Isztambul
Kelet: Románia, Ukrajna, Oroszország
Határmenti regionális rendszerek
Határmenti régiók problémái – középpontban: Szlovákia
A vasút regionális szerepének változása
Munkaerő-piaci integráció és munkaerő mobilitás hiánya
Gazdasági aktivitás és a határátlépés összefüggései
Határokon átnyúló, integrált közszolgáltatás hiánya
Menetrendi és műszaki kérdések
Tarifapolitikai és költségfedezeti kihívások, adminisztratív korlátok
Megoldási lehetőségek, megvalósítás feltételei
További lehetséges fejlesztési irányok
Győr–Pozsony között kétóránkénti ütemes közlekedés személyvonatok
meghosszabbításaként
Budapest–Párkány óránként Budapest–Vác–Szob zónázó vonatok
meghosszabbításával
(–Érsekújvárra elegendő a jelenlegi kétóránkénti EC kínálat)
Kassa felé órás ütemes menetrend Füzesabony–Hidasnémeti
személyvonatok meghosszabbításával – feltétele: kétáramnemű
motorvonatok beszerzése
Kiemelt potenciál (napi ingázás): Komárom–Érsekújvár(–Nyitra)
irányában ütemesen
Eredményes együttműködés – román-magyar régiókon átívelő
összefogás
A projekt célja
határon átnyúló kapcsolatok integrált fejlesztése
menetrendfejlesztés, járműberuházások  uniós források felhasználása
menetrend alapú infrastruktúra fejlesztés  célzott beavatkozási pontok a
pályahálózaton
Eszközök
közlekedési hálózat (nyugat-keleti/észak-déli gerincviszonylatok)
közös tarifarendszer
egységes járműállomány
munkacsoport a koncepció részletes kidolgozására
A projekt eddigi eredményei
menetrendi koncepció összeállítása
előzetes járműspecifikáció elkészítése
vezetői szintű elhatározás a projekt megvalósítására
javasoltuk a projekt Nemzeti Közlekedési Stratégiába illesztését
21
Subotica /
Szabadka
T
Te imi
m so
es ar
vá a /
r
Budapest
Arad /
Timisoara
a
S
N alo
ag n
ys ta
za /
lo
nt
C
K luj
ol N
oz ap
sv o
ár ca
/
Püspökladány /
Budapest
O
N rad
ag e
yv a /
ár
ad
N
B
pü iha agy
ke
sp rre
ök
ki
i
Budapest
eg
yá
n
csatlakozási irányok
Valea Iui Mihai
/ Érmihályfalva
S
S atu
za M
tm a
ár re
né /
m
et
i
B
N aia
ag M
yb a
án re
ya /
C M
Zá
N are áté
ho
ag i
s
ny
za
yk /
lk
ár
a
ol
y
Nyíregyháza
J
Zs ibo
ib u /
ó
y
E
ge
r
hálózati csatlakozási pontok
Z
Zi ala
la u
h /
D
eb
re
ce
n
N
yí
rá
br
án
Nyíregyháza /
Miskolc /
Debrecen
K
öt
Miskolc
B
ék
és
G cs
yu ab
la
a
Budapest
ag
ya Ce
rc an
sa ad
ná /
d
Budapest
ze
ge
d
on
y
Miskolc
M
S
Fü
ze
sa
b
Eredményes együttműködések – román-magyar régiókon átívelő
összefogás
Tervezett viszonylatok
Nemzetközi példák
Saarbahn tram-train (FR-DE)
Saarbrucken-Sarreguemines között
1997 óta
Vogtlandbahn (DE-CZ) Regionális
hálózat Észak-Csehország,
Szászország és Észak-Bajorország
között
TiLo (IT-CH) Regionális hálózat
Lombardia és Ticino között
GYSEV, ÖBB és MÁV-START (HU-AT)
Bécs, Burgenland és NyugatMagyarország összefüggő regionális
hálózata
23
Megoldási lehetőségek, feltételek I.
A határokon átnyúló regionális közlekedtetési
rendszerek teljes újragondolása szükséges – az
alapoktól
Belföldi regionális kapcsolatrendszer kiépítése csak
kishatárforgalom fenntartása helyett (csatlakozásokkal)
Lehetőség: vegyesvállalatok létrehozása az operátorok
között
Megfelelő járműpark beszerzése – interoperábilitás
biztosítása
Komoly politikai és közlekedéspolitikai elhatározás
szükséges
Megfelelő fedezet megteremtése (pályázatok)
24
Megoldási lehetőségek, feltételek II.
A vonatokat legalább a szomszéd ország első, nagyobb
határtelepüléséig kell a vasutaknak közlekedtetni (Fülek
illetve Somoskőújfalu)
Díjszabás egységesítése: díjszabási határ nem egyezik
a határponttal: magyar illetve szlovák jeggyel is
közlekedhetnek – díjszabási pontok meghatározása;
harmonizált tarifa szükséges
Személyzetcsere megszüntetése a határállomásokon (a
kizárólag Fülekig/Somoskőújfaluig közlekedő vonatok
esetén)
Mindkét vasútvállalat közszolgáltatás keretén belül
közlekedtethet vonatokat – üzletileg várhatóan nem térül
meg.
25
Köszönöm figyelmüket!
Dr. Kormányos László
[email protected]

similar documents