Czy myślenie jest pracą?

Report
Pojęcie pracy ma wiele różnych znaczeń:
1) Praca – to miara wysiłku włożonego
przez człowieka w wytworzenie danego
dobra;
2) Praca – to świadoma czynność polegająca
na wkładanym wysiłku (działalność lub
oddziaływanie) człowieka w celu osiągnięcia
założonego przez niego celu;
3) Praca – to czynności umysłowe i fizyczne
podejmowane dla realizacji zamierzonego
celu.
Miarą sprawności myślenia jest
inteligencja, a miarą
efektywności myślenia –
kreatywność.
PRACA TO TAKŻE…
WYSIŁEK FIZYCZNY
– praca
mięśni wraz z całym zespołem
towarzyszących jej czynnościowych
zmian w organizmie.
MYŚLENIE – ciągły proces poznawczy
polegający na skojarzeniach i wnioskowaniu,
operujący elementami pamięci jak symbole,
pojęcia, frazy, obrazy i dźwięki.
Myślenie jest ściśle związane z
całokształtem procesów
psychicznych człowieka, a
szczególnie z mową.
MYŚLENIE TO RÓWNIEŻ…
PRACA UMYSŁOWA
– to obowiązki
zawodowe, jak i też szkolne, w których liczy
się przede wszystkim wiedza i zdolności oraz
umiejętności.
Pracy umysłowej towarzyszy stres i duże
tempo – powodują one, że nasz umysł jest
przepracowany, a my sami odczuwamy to jak
zmęczenie fizyczne.
Szczególnie męcząca jest ciągła
koncentracja uwagi i poczucie
odpowiedzialności za podejmowane
decyzje. Bardzo często brakuje czasu na
spokojne podejmowanie decyzji.
Pracownicy umysłowi – z pozoru nie
wykonujący ciężkiej pracy, tak jak
pracownicy fizyczni – często wracają do
domu zmęczeni.
MYŚLENIE
To nic innego jak …
PRACA
Wpływ regularnego wysiłku fizycznego na
mózg
Rezultaty badań Prof. Arthura Kramera z Instytutu
Beckmana (University of Illinois) dowodzą, że osoby
w starszym wieku, które mają za sobą wiele lat
treningów, posiadają lepiej rozwiniętą, zachowaną,
bardziej wydajną, ogólnie sprawniejszą strukturę
mózgu.
Jednym z ciekawszych wniosków Prof. Kramera
jest odkrycie, jak niewiele czasu potrzeba, aby
odczuć korzyści wynikające regularnego
treningu. Już sześć miesięcy regularnych
ćwiczeń powoduje wzrost objętości mózgu.
Wyniki analiz wskazują, że już czterdzieści pięć
minut spaceru, trzy razy w tygodniu powoduje:




poprawienie ukrwienia mózgu (lepsze
dotlenienie);
zwiększenie zdolności koncentracji;
przyrost masy szarych komórek w płatach
czołowym i skroniowych;
cofnięcie części ubytków wynikających z
procesów starzenia się mózgu.
Podsumowując, ponieważ ubytek masy szarych
komórek wynikający z naturalnego procesu starzenia
jest nieunikniony, regularne treningi pozwolą nie tylko
sprawniej myśleć, ale także zachować sprawność
umysłową przez długie lata, spowalniając, a nawet w
pewnym stopniu odwracając proces starzenia się
mózgu.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.

similar documents