Kompetencije učitelja

Report
Kompetencije učitelja
6. listopada 2014.
Caroline Kearney
Viša voditeljica projekta i obrazovna analitičarka
Kompetencije su...
Znanje
Dinamična i
složena
kombinacija
Vještine
Stavovi
Vođenja do
učinkovitih djela u
stvarnom svijetu
Okviri kompetencija učitelja
Nacionalna razina: Mnogo različitih pristupa definiciji i primjeni
Okvira kompetencija učitelja (OKU), u rasponu od općenitih
kompetencija (npr. Finska) do točno definiranih popisa
kompetencija (npr. Velika Britanija).
Okviri kompetencija učitelja
na razini EU-a / međunarodnoj razini
• Sveobuhvatni opći OKU ne postoji; samo okviri za pojedinačna područja (npr.
UNESCO-v okvir IKT kompetencija za učitelje, europski profil za obrazovanje
nastavnika stranih jezika)
• 3 šira područja kompetencija definirana su u dokumentu o politici za 2005. godinu:
Zajednička europska načela za kompetencije i kvalifikacije učitelja (Europska
komisija, 2005)
• Međunarodni pregled literature o kompetencijama, standardima i stručnom
osposobljavanju učitelja: Ključne kompetencije učitelja: zahtjevi i razvoj (Tematska
radna skupina Europske komisije o profesionalnom razvoju učitelja, 2011)
3 šira područja kompetencija učitelja
1) Rad s drugima
•
•
Učinkoviti rad s učenicima
Suradnja s kolegama
Zajednička europska načela za kompetencije
i kvalifikacije učitelja (EK, 2005)
3 šira područja kompetencija učitelja
2) Rad s društvom i u društvu
•
•
Učinkovita suradnja s lokalnom zajednicom i obrazovnim
čimbenicima (npr. roditeljima, ustanovama za obrazovanje
nastavnika, kulturnim organizacijama, tvrtkama...)
Pripremite učenike da postanu globalno odgovorni građani
Zajednička europska načela za kompetencije
i kvalifikacije učitelja (EK, 2005)
3 šira područja kompetencija učitelja
3) Rad sa znanjem, tehnologijom i informacijama
• Dobro poznavanje nastavnih predmeta i pedagogije
• Sposobnost učinkovitog integriranja tehnologije radi poticanja učenja
i poučavanja
• Sposobnost pristupa, analize, validiranja, osvrta, prijenosa i
učinkovite nadogradnje informacija
Zajednička europska načela za kompetencije
i kvalifikacije učitelja (EK, 2005)
Znanje učitelja
1. Poznavanje nastavnog predmeta
2. Pedagoško poznavanje nastavnog
predmeta
6. Razvojna psihologija
7. Inkluzija i raznolikost
8. Nove tehnologije
3. Pedagoško znanje
9. Obrazovne politike (kontekstualni,
institucionalni i organizacijski aspekti)
4. Poznavanje kurikuluma
5. Obrazovne znanosti (povijest, filozofija,
psihologija, sociologija itd. )
10. Dinamika grupe, teorije o učenju i
motivacijska pitanja
11. Metode i postupci vrednovanja i
procjenjivanja
Pregled literature o ključnim kompetencijama učitelja
(EK, 2011)
Vještine učitelja
1. Planiranje, upravljanje i koordiniranje
nastave
2. Upotreba nastavnih materijala i
tehnologija
3. Upravljanje učenicima i skupinama
4. Praćenje i procjena učenja
5. Suradnja s kolegama, roditeljima i
socijalnim službama
6. Vještine pregovaranja
7. Vještine surađivanja, osvrta i odnosa
prema ljudima za učenje u
profesionalnim zajednicama
8. Sposobnost prilagođavanja
dinamikama na više razina (od državne
politike do dinamike učenika, razreda i
škole)
9. Sposobnost donošenja zaključaka i
odluka na osnovu tumačenja dokaza i
podataka
Pregled literature o ključnim kompetencijama učitelja
(EK, 2011)
Stavovi/vrijednosti učitelja
1. Predanost nastavnom predmetu; svjesnost o njegovom povijesnom razvoju,
trenutačni status i odnos s drugim predmetima
2. Sposobnost za prilagodbu na promjene
3. Predanost promicanju učenja za sve učenike
4. Sklonost razvoju učenika u demokratske građane
5. Sklonost cjeloživotnom učenju
6. Sklonost samoanalizi i propitivanju vlastitih praksi
Pregled literature o ključnim kompetencijama učitelja
(EK, 2011)
Želite poboljšati svoje kompetencije?
Mrežni tečaj KeyCoNeta
„Kompetencije za škole
21. stoljeća“
Početak: 17. studenog
2014.
Prijave su sada otvorene:
http://www.europeanscho
olnetacademy.eu/web/key
conet
Pratite kako se vaše
kompetencije
razvijaju
sudjelovanjem u
eTwinning
aktivnostima
praćenja.
Početak: tjedan od
13. listopada 2014.
Završna konferencija
KeyCoNeta
„Uključivanje učenja
zasnovanog na
kompetencijama u
obrazovne procese“
25. - 26. studenog 2014.
Prijavite se:
http://keyconet.eun.org/
conference

similar documents