Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)

Report
BİR BALIKÇILIK
YÖNETİCİSİNİN
ELKİTABI
(TÜRKİYE’DEN
ÖRNEKLER)
KISIM III: Yönetim
Önlemleri ve Araçları
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
1) Alan Kısıtlamaları Kategorileri
2
•Askeri Sahalar ve Denizaltı Kabloları (Turmeos I ve Turcyos I)
•Milli Parklar ( Deniz Koruma Alanları)
•Özel Güvenlik Bölgeleri (Petrol yük sahaları, Elektrik santralleri,
Doğalgaz Platformları ve Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları, Belediye
Kanalizasyon Sistemleri)
•Yapay Resif Alanlarında (Edremit ilçesi)
•Batık Alanlarında (Avustralya Denizaltısı
•Özel Politik Bölgeler (İmralı Adası Çevresi, Ege Denizi Yunan
Adaları Sorunu)
•Biyolojik, Ekolojik Nedenler (Deniz Kaplumbağaları Üreme
Bölgeleri, Fok Mağaraları)
•Yüzme Alanları (Şamandralı , sahilden max. 100 m)
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
--
Özcan ÖZEN
1) Alan Kısıtlamaları Kategorileri
3
•Komşu Ülke Sınırları
•Av Araçlarına Yönelik Alan Yasakları ((Marmara Denizi’nde,
Boğaz’larda ve İç Sularda Trol, Karadeniz haricinde Orta su
Trolü; Kıyı Sürütme Ağları (Iğrıp, Trata, Manyat (Marmara’da
karides manyatı hariç), Tarlakoz) ile tüm denizlerde avcılık
yasak))
•Balık Çiftlikleri ( 300 m yakınında ışıkla avcılık yasak)
•Tatlısuların Denizlere döküldüğü bazı alanlarda (Trabzon,
derenin sağ ve sol yanında 1 km denizde doğru 500 m.)
•Devlet Teşebbüsünde Olan Alanlar ( Akdeniz Araştırma İst.
Müd. Bağlı, Beymelek Lagünü, Acıgöl)
•Baraj, Nehir , Akarsu vb. bazı içsular
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
--
Özcan ÖZEN
1.1 Ülkemizde DKA Kavramı
4





Ülkemizde DKA kavramı; Türkiye, biyolojik ve estetik açıdan eşsiz birçok deniz ve kıyı
değerine sahip olmasına karşın, DKA kavramına yasalarında yer verilmemiş ve yasal
dayanak oluşturulamamıştır. Bu yasal tanımın yapılmasını sağlamaya yönelik olarak
WWF-Türkiye 2002 yılında Türkiye'de ilk Deniz Koruma Alanları Çalıştayı'nı
düzenlemiştir.
“Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”
Türkiye’nin ulusal deniz ve kıyı koruma sistemin güçlendirilmesi ve etkin yönetiminin
sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, 2009 yılında başlayan projenin Nisan
2014’te tamamlanması planlanmaktadır.
Türkiye’deki yaklaşık 346.138 hektarlık denizel alan 31 Deniz ve Kıyı Alanı yasal olarak
koruma altında bulunmaktadır. Türkiye kara sularının yaklaşık % 4’ü korunmaktadır.
Günümüzde dka.gov.tr isimli bilgilendirme portalı hazırlanmıştır.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı
Deniz Koruma Alanları Şube Müdürlüğü kurulmuştur.
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
--
Özcan ÖZEN
1.2 Bir Bölgenin DKA İlan Edilmesi
5

Deniz Koruma Alanı İlan Edilmesi İçin Biyoçeşitlilik
Sözleşmelerinde Yer alan kritik Maddeler;




Özgünlük
Nesli azalan, tehlike altında olan türlerin yaşam devrelerini geçirdiği
habitatların bulunduğu alanlar
Nadir, hassas veya kendini yavaş yenileyen türlerin bulunduğu yaşam
alanları
Biyolojik üretimin yüksek olduğu alanlar
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
--
Özcan ÖZEN
1.3
Ülkemizdeki Özel Çevre
Koruma Bölgeleri
6
•
•
•
•
•
•
•
Gökova
Köyceğiz-Dalyan
Fethiye-Göcek
Patara
Kaş-Kekova
Göksu Deltası
Belek
•
•
•
•
•
•
•
Foça
Datça-Bozburun
Pamukkale
Gölbaşı
Ihlara
Tuz Gölü
Uzungöl
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
--
Özcan ÖZEN
1.4. Ülkemizdeki Ulusal Parklar
7
•
•
•
•
•
Beydağları Kıyıları
Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Parkı
Yedigöller Milli Parkı
Gelibolu Yarımadası
Gala Gölü Milli Parkı
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
--
Özcan ÖZEN
1.5.1
Ülkemizdeki Deniz Koruma
Alanları
8
•
KARADENİZ (PLANLANAN)
İstanbul Boğazı’nın yakınında bulunan Prebosphoric
Deniz Koruma alanı
Doğanyurt-Cide Deniz Koruma Alanı ve bu alan
Akdeniz Foku ve su samuru için önem taşır (Öztürk, 1998).
•
MARMARA (YOK)
Marmara Denizi, birçok pelajik göç türleri için
yumurtlama alanıdır ve bu alanlar için Özel Koruma
Alanı’nın açılması tartışılmaktadır (Öztürk, 1998).
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
--
Özcan ÖZEN
1.5.2
Ülkemizdeki Deniz Koruma
Alanları
9
•EGE BÖLGESİ
Gökçeada Denizel Koruma Alanı:
 Amacı zengin habitat çeşitliliğinin korunmasıdır.
 Yıldız Koyu ve Yelken Kayaları arasındaki bölgede 200
metre genişliğe sahiptir. Parkın toplam alanı 37 hektardır.
 Şubat 21, 1999 yılında resmi gazetede yayınlanması ile
deniz koruma alanı olarak resmen ilan edilmiştir ve bütün
balıkçılık aktiviteler, dalış ve deniz trafiği yasaklanmıştır.
 Park
çekirdek bölge ile iki tampon bölgeden
oluşmaktadır. Parkta bilimsel araştırmalar yapılmaktadır
ve detaylı deniz tabanı haritası ile envanter çalışmaları
yürütülmektedir.
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
--
Özcan ÖZEN
1.5.3
Ülkemizdeki Deniz Koruma
Alanları
10
EGE BÖLGESİ
Foça Deniz Koruma Alanı:
 Foça 1991 yılında Akdeniz Foklarını korumak için özel
deniz koruma alanı olarak ilan edilmiştir.
 Bu alan Aslan Burunu’ndan Deveboynu bölgesine kadar
3nm’i kapsamaktadır.
 Dalış
ve balıkçılık gibi bir çok faaliyet bölgede
yasaklanmıştır. Foça, Türkiye’nin Ege Denizinde tarihsel
olarak öneme sahip olan Akdeniz Foku habitatlarından
biridir (Öztürk and Dede 1995) ve Akdeniz Fokunun
gözlemleri giderek azalmaktadır. Bu alan Foça Belediyesi
tarafından korunmaktadır.
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
--
Özcan ÖZEN
1.5.4. Ülkemizdeki Deniz Koruma
Alanları
11
AKDENİZ BÖLGESİ
Bozyazı Bölgesi:




Akdeniz’de Akdeniz Fokları’nın korunması için bölgesel olarak deniz
koruma alanı ilan edilmiştir.
Kritik olarak tehlike altında olan Akdeniz Fokları bu bölgede
bulunmaktadır, özellikle iki mağara önemlidir ve 1995 yılında 11
yavru bu alanda doğmuştur.
Bu alanda her türlü balıkçılık ve deniz trafiği yasaktır ve bu karar
yerel yetkililer, bölgedeki bazı STK’lar tarafından uygulanmaktadır.
Bölgedeki bilimsel çalışmalar ODTÜ tarafından yürütülmektedir.
Aynı zamanda STK’lar tarafından bazı eğitim kampanyaları da
başlatılmıştır.
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
--
Özcan ÖZEN
2.1. Ülkemizde Zaman Yasakları
12
Trole ilişkin Zaman Yasakları
Trol; Trole tamamen kapalı alanlar dışında tüm sularımızda 15 Nisan –
15 Eylül arasında yasak.
Trol; Güllük Körfezi’nde Kızılyar Burnu ile Tekağaç Burnu arasında
çekilen hattın doğusunda kalan alanda 1 Aralık – 15 Şubat arasında
yasak.
Ortasu Trolü; Karadeniz’de izin verilen alanlarda 15 Nisan – 15 Eylül
arasında yasak.
Ortasu Trolü; Smasun ili Yakakent ilçesi Çayağzı Burnu ile Akçay’ın
denize döküldüğü saha arasında 15 Nisan – 15 Mayıs arasında Çaça
avcılığı için serbest.
1)
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
--
Özcan ÖZEN
2.2 Ülkemizde Zaman Yasakları
13
2)
Çevirme Ağlarına İlişkin Zaman Yasakları
Gırgır; Tüm denizlerimizde 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında
yasak.
Gırgır; yazılı orkinos, tombik, uzun kanat orkinos avcılığı amacıyla;
Akdeniz’de Akıncı Burnu ile Ceyhan nehrinin denize döküldüğü yer
arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan İskenderun Körfezi hariç,
Suriye sınırı ile Datça yarımadası İskandil Burnu arasında dönem
boyunca serbest.
Voli Ağları (Fanyalı - Fanyasız, alttan büzülmeyen ve tel ve mapa
bulunmayan alamana); dönem boyunca serbest.
Voli Ağları (22 metre-12 kulaç’tan derin olan) 15 Nisan – 31 Ağustos
tarihleri arasında yasak.
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
--
Özcan ÖZEN
2.3 Ülkemizde Zaman Yasakları
14
3)
Işık ile Avcılığa İlişkin Zaman Yasakları
Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer ile Anamur Burnu arasında
kalan sularımızda 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında yasak.
4)
Sürütme, uzatma ve diğer av araçlarına ilişkin yasaklar
Iğrıp, trata, tarlakoz, manyat ve vb. kıyı sürütme ağları bütün
sularımızda dönem boyu yasak.
Trabzon ilinde bulunan ve Solaklı, Baltacı, İyidere, Büyükçay, Fırtına
Deresi, Çğalayan, Kapisre, Hopa Çayı ve Osmaniye deresinin denize
döküldüğü yerlerde derenin her iki yönünde 1 km. ve denize doğru 500
m. alan içinde 1 Nisan – 30 Haziran arasında her türlü sabit ağ
kurulması ve tüfek ile avcılık yasaktır.
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
--
Özcan ÖZEN
2.4 Ülkemizde Zaman Yasakları
15
5)
Diğer Alanlardaki zaman yasakları
Yüzme Alanlarında; 1 Mayıs – 30 Eylül arasında su ürünleri avcılığı
yasak.
Deniz Kaplumbağaları Üreme Alanlarında; 1 Nisan – 30 Eylül
arasında sürat teknelerinin kıyıdan 1 millik alan içinde 8 milden fazla
hızla seyri yasaktır.
Çökertme dalyanlarının 500 m mesafesine 08.00-13.00 arası uzatma
ağı atmak yasak.
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
--
Özcan ÖZEN
3. Ülkemizde Zaman Yasakları
16
Hamsi; Marmara ve Karadeniz’de gırgır ile 16.00 ile 08.00 saatleri
arasında serbest.
Palamut-Torik; ağ dalyanlarda dahil olmak üzere tüm av araçları ile 1
Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında avcılığı yasak. 15 – 31 Ağustos
arasında çapari ile palamut avcılığı serbest.
Kalkan; her türlü av aracı ile 15 Nisan – 15 Haziran arasında avcılığı
yasak.
Dil ve Pisi; her türlü av aracı ile 1 Ocak – 1 Şubat arasında avcılığı
yasak.
Orkinos; gırgır ile 15 Haziran – 15 Mayıs arasında avcılık yasak.
Serbest dönemde kotayı dolduran gırgır en geç 3 gün içinde teknesini
barınağa çekecek ve en yakın il-ilçe müdürlüğüne bildirecektir. Trol,
olta ve 24 metreden küçük paraketa tekneleri ile 15 Ekim – 15 Haziran
arasında orkinos avcılığı yasak. 24 metreden büyük paraketa tekneleri
ile 1 Haziran – 31 Aralık
arasında
yasak.
Bölüm 8. Alan
ve Zamanavcılık
Kısıtlamaları
(Ek) -- Özcan ÖZEN
3. Ülkemizde Zaman Yasakları
17
Yazılı Orkinos, Tombik ve Uzun kanat Orkinos; 15 Nisan – 31
Ağustos arasında bu türleri yakalayan tekneler avlarını karaya ek-5 ‘te
bildirilen yerlere çıkarması zorunludur.
Akya ve Lambuka; Muğla ili, Gökova ve Güllük Körfezlerinde akya
ağları 07.00-19.00 arasında denize bırakılması yasak. Lambuka; her
türlü av aracı ile 1 Ocak- 14 Ağustos arası avcılığı yasak.
Kılıç Balığı; 15 Şubat- 15 Mart ile 1 Ekim-30 Kasım arasında
avlanması, sevkiyatı ve karaya çıkarılması yasaktır.
Orfoz ve Lagos; 15 Haziran – 31 Temmuz arasında her türlü av aracı
ile avcılığı yasak.
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
--
Özcan ÖZEN
3. Ülkemizde Zaman Yasakları
18
Karides;
Ege ve Akdeniz’de 15 Nisan- 15 Eylül arasında uzatma ağları hariç her
türlü araçla avcılığı yasaktır.
Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ nda; 15 Nisan-31
Ağustos ve 1-31 Ocak tarihleri arasında her türlü av aracı ile avlanması
yasak. 15 Mayıs-1 Ağustos arasında uzatma ağları ile P. kerathurus
avcılığı serbest.
Çift Kabuklu Yumuşakçalar;
Beyaz Kum Midyesi; her türlü av aracıyla 1 Mayıs-31 Ağustos
arasında avcılığı yasak.
Akivades ve Kidonya; tüm sularımızda 15 Mayıs-15 Eylül arasında
yasak.
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
--
Özcan ÖZEN
3. Ülkemizde Zaman Yasakları
19
Tarak ve İstiridye; tüm sularımızda 15 Mayıs-15 Eylül arasında
yasak.
Kara ve Kıllı Midye; İstanbul Boğazı’nın serbest alanlarında ve diğer
tüm sularımızda 1 Mayıs – 30 Haziran arası yasak.
Kum Şırlanı (Tellina); 1 Mayıs- 31 Ağustos arası yasak.
Deniz Salyangozu; Marmara Denizi, Çanakkale ve İstanbul
Boğazlarında dönem boyunca yasak, bunun dışında kalan yerlerde 1
Mayıs ve 31 Ağustos arası algarna ile avcılığı yasak.
Deniz Patlıcanı; avcılığı serbest alanlarda dalma yöntemi ile 15 Ekim
– 15 Haziran arası avcılığı serbest.
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
--
Özcan ÖZEN
3. Ülkemizde Zaman Yasakları
20
Böcek ve İstakoz; tüm sularımızda sadece 15 Nisan- 15 Haziran arası
serbest. Kerevit avcılığında zaman yasağı yok.
Karavida; Antalya ili Kaş ilçesi, İnceburun - Uluburun arasında 15
Nisan-15 Haziran arasında serbest.
Mavi Yengeç; 1 Mayıs-30 Eylül arası yasak. Yasak döneminde il
müdürlüğü özel izniyle avcılık yapılabilir.
Ahtapot; 1 Mayıs-31 Ekim arasında yasaktır.
Yosun; Coulerpa avcılığı tamamen yasak. Gracilaria avcılığı 1 Nisan15 Temmuz arası yasak.
Sünger; tamamen yasak.
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
--
Özcan ÖZEN
3.1. Ülkemizde Tatlı Su Türlerine
Yönelik Zaman Yasakları
21
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
--
Özcan ÖZEN
3.1. Ülkemizde Tatlı Su Türlerine
Yönelik Zaman Yasakları
22
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
--
Özcan ÖZEN
3.1. Ülkemizde Tatlı Su Türlerine
Yönelik Zaman Yasakları
23
Yayın Balığı; Sazangillerle aynıdır. Uluabat Gölünde dönem boyu
yasaktır.
İnci Kefali; Van Gölü ve bulunan diğer sularda 15 Nisan – 15
Temmuz arası avcılığı yasaktır.
Gümüş (A. boyeri); bakanlık özel izniyle zaman kısıtlaması
olmaksızın ığrıp ve manyat ile avcılığı yapılabilir.
Sudak ve Tatlısu Levreği; Sazangillerin yasak dönemleri ve buna ek
olarak 15 Mart-30 Nisan arası avcılık yasak.
Turna Balığı; tüm sularda 15 Aralık- 31 Mart arası avcılığı yasak.
Karabalık; tüm sularda 1 Nisan- 30 Haziran arası avcılığı yasak.
Alabalık; bakanlıkça belirtilen alanlarda dönem boyunca avcılığı
yasaktır. Bu alanlar haricinde 1 Ekim – 1 Mart arası avcılığı yasaktır.
Kerevit; tüm iç sularımızda 1 Kasım-30 Haziran arası avcılığı
yasaktır.
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek) -- Özcan ÖZEN
Sorular
24
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)
--
Özcan ÖZEN

similar documents