EK FİİL

Report
EK - FİİL
ÖZELLİKLERİ
Çekim ekidir ve iki görevi vardır.
• İsmi yüklem yapar.
• Basit zamanlı fiili birleşik zamanlı yapar.
1. İsmi Yüklem Yapar
• Okuldaki en sevilen öğrenciyim.
• Kırmızı onun en sevdiği renkmiş.
• İzlediğim film çok güzeldi.
• Bu düzenden memnunsanız devam edelim.
Ek Fiilin Geniş Zamanı
•
•
•
•
•
•
Öğrenciyim
Öğrencisin
Öğrenci (dir)
Öğrenciyiz
Öğrencisiniz
Öğrenciler (dir)
Ek Fiilin Bilinen Geçmiş Zamanı (idi)
•
•
•
•
•
•
Öğretmendim
Öğretmendin
Öğretmendi
Öğretmendik
Öğretmendiniz
Öğretmenlerdi
Ek Fiilin Öğrenilen Geçmiş Zamanı
(imiş)
•
•
•
•
•
•
Çocukmuşum
Çocukmuşsun
Çocukmuş
Çocukmuşuz
Çocukmuşsunuz
Çocuklarmış
Ek Fiilin Şart Kipi (ise)
•
•
•
•
•
•
Hastaysam
Hastaysan
Hastaysa
Hastaysak
Hastaysanız
Hastaysalar
Ek Fiilin Olumsuzu
• Çalışkanım : Çalışkan değilim
• Kalemim var: Kalemim yok
• Dertliyim: Dertsizim
2. BASİT ZAMANLI FİİLİ BİRLEŞİK
ZAMANLI YAPAR
Bir eylem iki tane kip eki almaz, ikinci kip,
eylemlere ekeylem sayesinde gelir. Basit çekimli
eylemlerden sonra gelen ekeylem, hikâye,
rivayet, şart bileşik çekimli eylemler meydana
getirir.
• Okula gidermiş. (rivayet birleşik zaman)
• Kitap okurdu. (hikaye birleşik zaman)
• Beğenmemişse izlemesin. (şart birleşik zaman)
• Geldi: basit zaman
• Geldiyse: şart birleşik zaman
• Bakmış: basit zaman
• Bakmıştı: hikaye birleşik zaman
• Yapsalar:basit zaman
• Yapsaymış: rivayet birleşik zaman

similar documents