Egskeiding-presentation

Report
Die Groot Vyf Traumas
• Egskeiding • 6 April •
1
Heilige Grond
St Francis
Couples whose
marriages fail should
be “accompanied” and
not “condemned”.
“When love fails, and it fails many
times, we have to feel the pain of that
failure, accompany the people who
have felt the failure of their love,” the
pope said during the daily mass he
holds in the Vatican. “Don’t condemn
them! Walk with them!” he said,
adding: “We have to be so close to the
brothers and sisters who have suffered
the failure of love in their lives“.
Die Groot Vyf Traumas
• Egskeiding • 6 April •
7
Klaagliedere 3:18
“Ek het gedink dit is klaar met
my en met my hoop op die
Here. Die gedagte aan my
ellende en my
vreemdelingskap is gal en gif
vir my; as ek daaroor nadink,
draai my gedagtes vas.
Maar...”
9
Bitterbessie Dagbreek
Ingrid Jonker
Bitterbessie dagbreek
bitterbessie son
'n spieël het gebreek
tussen my en hom
Soek ek na die
grootpad
om daarlangs te draf
oral draai die paadjies
van sy woorde af
Dennebos herinnering
dennebos vergeet
het ek ook verdwaal
trap ek in my leed
papegaai-bont eggo
kierang kierang my
totdat ek bedroë
weer die koggel kry
Eggo is geen antwoord
antwoord hy alom
bitterbessie dagbreek
bitterbessie son
Lukas 15:11 - 32
Inkeer
Philip Yancey
As Lewis Smedes points
out, “The first and often
the only person to be
healed by forgiveness is
the person who does the
forgiveness...”
Philip Yancey
“When we genuinely forgive, we
set a prisoner free and then
discover that the prisoner we set
free was us.”
Philip Yancey
The only thing harder than
forgiveness is the alternative.
Hoe help ek...
Hoekom?
Waar?
Klaagliedere 3:21
“Maar dít sal ek ter harte
neem en om dié rede bly ek
hoop: deur die liefde van die
Here het ons nie vergaan nie;
daar is geen einde aan sy
ontferming nie.”
Die Groot Vyf Traumas
• Egskeiding • 6 April •
35

similar documents