7 MNVH beszámoló MB-nek 20130313

Report
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
2008-2013. közötti tevékenysége
Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid
főtitkár
Budapest
2013. március 13.
MNVH megalakulása, jogszabályi
változások
 1698/2005 EK rendelet 68. cikke, amelynek értelmében „Minden tagállam nemzeti vidéki
hálózatot hoz létre, amely összefogja a vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezeteket és
közigazgatási szerveket.”
 A 1974/2006/EK Bizottsági rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet
részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról
 2007. évi XVII. törvény A Mezőgazdasági, Agrár- Vidékfejlesztési, valamint Halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről („EMVA
törvény”)
 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról, mely „felhívja a
minisztereket, hogy a vidékfejlesztést érintő stratégiai javaslatokról kérjék ki a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének véleményét” (az FVM mellett még 5 tárca)
 A 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról: részletesen
szabályozza a létrehozásának célját, folyamatát, az MNVH szerveit és azok feladatait
 2/2009 (FVÉ.2.) FVM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről
 36/2010. (XI.30.) VM rendelete újraszabályozta az MNVH célját, folyamatát, szerveit és azok
feladatait
A Hálózat feladata és célja
36/2010. (XI.30.) VM rendelete
folyamatát, szerveit és azok feladatait
újraszabályozta
az
MNVH
célját,
Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érintett összes szereplő együttműködési hálózatba
szervezése, így az érintett kormányzati, önkormányzati és civil közreműködő, gazdálkodó és
társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttműködési hálózatba szervezése,
tevékenységének összehangolása.
Célja a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források
hatékony felhasználása. Nem kevésbé fontos cél továbbá a gyakorlat-orientált térségközi és
nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar nemzeti érdekek és értékek európai képviselete. Az
MNVH tevékenysége nyomán az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban együttműködő 27 tagország
megismerheti a magyar fejlesztési eredményeket és a hazai vidékfejlesztő közösségek is
tanulhatnak külföldi mintákból.
Hálózatosodás I.
Az MNVH 2011. évi tevékenysége:
 Az új elnökség tagjai februárban kezdték meg a közös munkát
 A párbeszéd és együttműködés érdekében az alábbi feladatokat határozták meg:
1. a szervezetépítés, regisztráltak létszámának bővítése, Tanács megalakítása, szakmai
szakosztályok kialakítása
2. együttműködések szervezése (nemzetközi kapcsolatok is), a közös tudáskészlet
kialakítása (konferenciák, szakmai műhelyek)
3. képzések, továbbképzések szervezése (vidék-akadémia)
4. rendezvények szervezése, kiadványok készítése, a vidék-tudás disszeminációja
 Kidolgozásra került a projektötleti rendszer minden eleme (formai és tartalmi tekintetben)
 Sikeres rendezvény volt például az Országos Fejlesztéspolitikai Fórum Lajosmizsén
 Társszervezetekkel való tárgyalás, amely hozzájárul az MNVH szellemi szervező erejéhez
 Tanács őszi alakuló ülése
 Az mnvh.eu honlap folyamatos bővítése, Magyar Vidéki Mozaik kiadása, decemberben az I.
Magyar Vidékfejlesztők Napja, ahol sor került egy rendkívüli elnökségi ülésre, ahol
megtárgyalták az MNVH 2012-14-re szóló új Cselekvési Tervét
Hálózatosodás II.
Az MNVH 2012. évi tevékenysége:
 Tavasszal kiírásra kerültek a projektötleti felhívások
 Az MNVH 2012. március 1-ei Tanácsülésén megalakult a négy szakosztály
 Az MNVH Elnökség több ízben vitatta meg, majd az MNVH Tanács is véleményezte a
Cselekvési Tervet, amely 2012. április 28-án került jóváhagyásra
 Áprilisban az SzMSz jelentős változást hozott az igazgatóság életében (2 osztály: MNVH
Állandó Titkárság, Projektkoordinációs Osztály)
 Az MNVH finanszírozásában és társfinanszírozásában összesen 89 esemény valósult meg:
rendezvényeink költségeit tekintve elmondható, hogy az egész csekély támogatási
összegtől (27.000.- Ft), a milliós összegig minden árkategória megtalálható
 Hálózatépítés, vidékfejlesztési tanulmányok, tudásátadás területén is jelentős
eredmények
 MNVH Elnöksége is némileg átalakult (Fejes István elnökségi tag lemondott)
 Közbeszerzési eljárások sikeresen lezajlottak, ezek a forráskihelyezést segítik (a lehívás
egyszerűbb, a partnerek számára előnyösebb módon zajlik)
Hálózatosodás III.
Az MNVH 2012. évi tevékenysége – jelentősebb eseményeink:
 MNVH Elnökségi ülés 10 alkalommal
 MNVH Tanácsülés, 2012.03.01., Lakitelek Népfőiskola
 Múzeumok éjszakája 2012-Minisztériumi Nyílt Nap, Budapest Vajdahunyad vára
 Sziget Fesztivál
 Vidék Mustra-termelői piac a főváros szívében (2012.aug.24-től péntekenként)
 Nemzetközi Együttműködések- START UP Fórum, 2012.szeptember 26. Budapest
Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác terme
 Rövid értékesítési lánc, közvetlen értékesítés, a fenntartható mezőgazdasághoz vezető út
kockázatai, 2012. október 4. Budapest Francia Intézet
 Vidék Akadémia A Vidék Jövőjéért, Mezőtúr Petőfi tér 1., 2012.október 16-18.
 Transleader Területi Műhely 3 alkalommal
 II. Nemzeti Vidékfejlesztési Nap 2012. december 11-12.
Közbeszerzési eljárás
A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (MNVH Állandó Titkárság)
képviseletében eljárva a Vidékfejlesztési Minisztérium az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap vonatkozásában az alábbiakban meghatározott 3 különböző tárgyban közbeszerzési eljárást
indított:
1. Stratégiai kommunikációs, kreatív feladatokkal kapcsolatos szolgáltatói, szervezői,
koordinációs és tanácsadói tevékenységre, valamint PR; Nyertes: Young and Partners
Kommunikáció és Tanácsadó Kft. (692.913.385.- millió Ft + ÁFA)
2. Rendezvényszervezési; Nyertes MAHIR Kiállítás és Rendezvény Szervező és Kivitelező Kft.
(984.251.988.- millió Ft + ÁFA)
3. Nyomdai, grafikai tervezési, DTP és egyéb produkció, illetve feladatok elvégzésére; Nyertes:
HSC Consulting Kft. (560.000.000.- millió Ft + ÁFA)
MNVH regisztráció
 2013. március 1-ig az MNVH összes regisztráltjának száma 8265 fő, ebből 4872 fő
magánszemély.
 Az ÚMVP négy tengelye szerinti érdeklődési kör megjelölésére van lehetőség a honlapon. A
tengelyek szerinti érdeklődés a következőképp alakul:
 az I. tengelyt összesen 455 fő,
 a II. tengelyt összesen 493 fő,
 a III. tengelyt összesen 687 fő,
Összes: 2322 fő
 a IV. tengelyt összesen 687 fő jelölte meg.
 Az ÚMVP négy tengelye szerinti érdeklődési kör megjelölésére csak az új felületen, 2011.
március 17. után volt lehetőség, így ezt csak az azóta regisztrálók és a korábbi MNVH
regisztráltak közül a regisztrációjukat megerősítők tudták megadni (a korábbi regisztráltaknál
nem minden esetben áll ez az adat rendelkezésre).
Hálózat tevékenységei
 A formálódó új magyar nemzeti vidékstratégia feladataihoz kapcsolódó szakmai eszmecserék,
képzések, lokális tervezései és fejlesztési viták lebonyolítása
 Regisztráció és az előzetes nyilvántartásba vétel folyamatos gondozása
 Vidékfejlesztési projektötletek tárházának létrehozása, a támogatási kiírások folyamatos
figyelemmel kísérése és korszerűsítése
 Vidéki rendezvényeken az MNVH céljainak képviselete, szakmai konferenciák szervezése
 A Falu című folyóirat, a Magyar Vidéki Mozaik rendszeres megjelentetése
 Segítségnyújtás a térségközi és nemzetek közötti kooperációhoz
 Tanulmányutak, képzések szervezése
 A többszereplős fejlesztéseket, települési és szakmai együttműködési hálózatok
kialakításának elősegítése
 Tájékoztatás nyújtása a vidéki szervezetek és szereplők számára a hazai és nemzetközi
vidékfejlesztési források által nyújtott lehetőségekről
 Az Európai Vidékfejlesztési Hálózattal (a továbbiakban: EVH) való együttműködés biztosítása
 MTA-MNVH vidékfejlesztési kutatások
Az MNVH jelenlegi tevékenységét a 2012-2013 évi Cselekvési Terv szerint végzi, a forrást az
ÚMVP TS keretéből az IH biztosítja
Előzetes nyilvántartásba vétel


Az előzetes nyilvántartásba vételre minden hónap első teljes hetében, hétfőtől hétfőig van
lehetőség elektronikus formában a www.mnvh.eu honlapon keresztül (áprilisban 01-08).
Mindösszesen 546 előzetesen nyilvántartásba vett partnerünk van
Az előzetes nyilvántartásba vétel előfeltétele annak, hogy az MNVH által meghirdetett
projektötleti felhívásra finanszírozására vonatkozó ötletet nyújtsanak be.



936 millió Ft elkülönített forrás állt rendelkezésre: ebből 171 millió Ft a LEADER HACS-ok
részére, a fennmaradó 765 millió forint pedig a 4 projektötletre
Az első hónapban 40 millió, majd 2013. januárjáig havonta 25 millió Ft (+/- 20 %) került
felhasználásra
A felhívásokkal kapcsolatos eljárásrendek jelenleg átdolgozás alatt állnak
Vidékfejlesztési projektötletek benyújtására jogosult
előzetesen nyilvántartásba vett partnerek (546 db)
Projektötletek
5 témakör:
 LEADER Helyi Akciócsoportok nemzetközi együttműködését elősegítő vagy előkészítő
látogatásra (6 alkalommal nyílt meg: 2011. augusztus, 2012. január, május, augusztus,
október, 2013. február)
 Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos térségi és helyi
fórumok,események szervezése (4 alkalommal nyílt meg: 2012. május, június, augusztus,
2013. január)
 Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismeretátadás szervezésére (3
alkalommal nyílt meg: 2012. június, szeptember-október, december)
 Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos módszertani és gyakorlati tanulmányok
készítésére (3 alkalommal nyílt meg: 2012. június, szeptember-október, december)
 Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai kiadványok szerkesztésére,
készítésére, sokszorosítására és terjesztésére (3 alkalommal nyílt meg: 2012. június,
szeptember-október, december)
2012-2013. évi projektötletekről
számokban
Projektötlet témája
Finanszírozásra javasolt
ötletek száma /Db/
Lekötött forrás összesen
/Ft/
• Viszonylag kevesen vélték fontosnak az egészséges ivóvízzel történő
HACS
előkészítő
látogatás
38
ellátás,
a vízminőségi
vizsgálatok elvégzését,
valamint a46.469.181.tanyagondnokokat
forint
Országos,
térségitámogatásra
és helyi
összefogó
jogosult szervezetek fejlesztését.
fórumok, események
A
pályázat körülményei, lebonyolítása
szervezése
70
117.885.586.- forint
• Többségében nagyon jónak, illetve jónak ítélték csak néhányan találták
Ismeretátadás szervezése
36
66.879.752.- forint
közepesen
jónak.
Szakmai kiadványok
szerkesztése
készítése
A pályázat
kezelő munkatársak munkáját kivétel nélkül jónak találták.
sokszorosítása és terjesztése
39
74.584.280.- forint
Külső
információk
és
dokumentációk
megszerezhetőségét:
ugyanannyian
Módszertani és gyakorlati
tartották
közepesen jónak, mint ahányan
jónak.
tanulmányok
készítése
30
63.558.958.- forint
Összesen
213
369 377 757
Kiemelt projektek I.
Kiemelt projekteknek azon Hálózati és Nemzetközi projekteket nevezünk, melyek az Irányító
Hatóság (a továbbiakban: IH) jóváhagyásával kerülnek megvalósításra, illeszkedve a NAKVI
kötelezettségvállalási eljárásrendjébe.
2011 évben 21 kiemelt mintaprojekt támogatására került sor 116.505.000.- forint + ÁFA
értékben.
A 2012-13 évi Cselekvési Tervben foglaltaknak megfelelően 540.000.000,- Ft áll rendelkezésre
kiemelt projektekre. 2012 évben 23, míg 2013 évben 21 kiemelt mintaprojekt kerül
megvalósításra.
Említetteken kívül kiemelt projektek voltak például a Múzeumok Éjszakája, a SZIGET Fesztivál, a
2011-es évben elindított 21 kiemelt mintaprogram elektronikus médiában történő bemutatása,
ismertetése az ECHO TV által.
Kiemelt projektek számokban
Megvalósítás éve
Finanszírozott projekt/db/
Lekötött forrás összesen
/Ft/
2012. év
2012. évi egyéb rendezvények
2013. év (szerződéskötés
folyamatban)
Összesen
24
Bruttó 185.178.000.- forint
10
Bruttó 128.194.768.- forint
21
Bruttó 174.879.000.- forint
55 darab
488.251.768.- forint
Szakosztályok
 2012. március 1-jén alakultak meg az MNVH Tanács 2. ülésén, az ÚMVP 4 tengelyéhez
igazodva
 Tevékenységüket tekintve a szakosztályok a következők:
 A versenyképes mezőgazdasági termelés szakosztály: együttműködés az AGRYA-val
és a Flóra Hungáriával
 Agrár-környezetgazdálkodási szakosztály: „Vidékességek – az agrárkörnyezetgazdálkodás hazai jó gyakorlatai” sorozat
 A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása szakosztály: közösségi
tanulókert program, csütörtöki iskola, magbörze…stb.
 LEADER: nemzetközi együttműködések START-UP fórum, TRANSLEADER I-II., Kárpátmedencei együttműködés erősítő partner találkozó (Bugyi, márc. 6-7-8.), területi
műhelyek, ELARD üléseken képviselet, Tanuló Vidéki Tájak
Nemzetközi ügyek I.
 Nemzetközi és térségközi kapcsolatokhoz kötődő feladatai keretében az MNVH segítséget
nyújt a térségközi és nemzetek közötti kooperációhoz, tanulmányutakat, képzéseket szervez.
Elősegíti a többszereplős fejlesztéseket, települési és szakmai együttműködési hálózatok
kialakítását, tájékoztatást nyújt a vidéki szervezetek és szereplők számára a hazai és
nemzetközi vidékfejlesztési források által nyújtott lehetőségekről, biztosítja az Európai
Vidékfejlesztési Hálózattal (a továbbiakban: EVH) való együttműködést.
 Tevékenysége nyomán az EVH-ban együttműködő 27 tagország megismerheti a magyar
fejlesztési eredményeket, sikeres és hasznos gyakorlatokat. A hálózaton keresztül hazai
vidékfejlesztő közösség.
 A Nemzeti Vidéki Hálózatok-, a koordinációs bizottság-, az európai vidékfejlesztési hálózat-,
valamint a LEADER albizottsági üléseken, szakmai eseményeken rendszeresen részt veszünk,
vagy arra szakembert delegálunk.
Nemzetközi ügyek II.
 Együttműködési megállapodás írtunk alá a Lengyel, Szlovák és Román Vidéki Hálózattal
 Az AEIAR (Európai Vidékfejlesztési Intézmények Szövetsége) május 15-18-án, Korzikán
tartotta éves közgyűlésén nyílt lehetőségünk tagfelvételünk jóváhagyására
 Tagfelvételt nyert az MNVH IV. Szakosztálya az ELARD-ba (Európai LEADER Szövetség a
vidékfejlesztésért)
Néhány példa a nemzetközi megjelenésre:
 2012. január 12. – április 04. – DANET konferencia sorozat
 2012. február 02. – Lengyel delegáció magyarországi látogatása
 2012. évben Youth in the Countryside programsorozat
 2012. április 16-20. – 25-30 fős finn delegáció magyarországi látogatása
 2012. április 20-22. – Agrotravel, Kielce
 2012. június 05. – Quo Vadis LEADER? konferencia, Budapest
 2012. augusztus 23-26. - Agrokomplex Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszer Kiállítás
 2012. augusztus 31. – szeptember 02. - X. Jubileumi Portius Magyar Borok Fesztiválja, Krosno
 2012. október 4. - konferencia szervezése a Francia Intézettel
 2013. február 18-22. – NSU tréning, Budapest
Tervek a Hálózat további fejlesztésére a következő
programozási időszakban
 Az Elnökség és a Tanács 2013 végéig, ill. 2014. június 1-ig pontos tervekkel, programokkal
rendelkezik – a forrásokat még koncentráltabban, még inkább a vidékfejlesztés, hálózatépítés
érdekeit szolgálva helyezze ki (módosított feltételek várhatóan májusban jelennek meg)
 Kiemelkedik a 2014-2020 közötti európai uniós tervezési időszakra való felkészülés, hálózati
szakembereinek részvétele a készülő stratégiák és a programozási folyamatok eredményeinek
társadalmi egyeztetésében
 2013-as feladatok jó részét az Elnökség már a januári ülésén ütemezni igyekezett – minden
szakosztályvezető beterjesztette munkatervét
 Folytatódnak a projektötletek támogatásai is
 Minden megyében vidékfejlesztő terepi szakemberek álltak munkába 2013. február 1-től
 Folyamatos legyen az intézmény működtetése – szaktárca és a civil partnerek támogatására
számítunk
 2013. március 26. - Elnökségi ülés
 2013. április 10. – MTA-MNVH kutatási „workshop”, Budapest
 2013. április 24. – MNVH Tanácsülés, Alsóörs
Kiadványok, információ
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid
főtitkár
Budapest
2013. március 13.

similar documents