Hvordan bruger jeg MinInstitution?

Report
Hvordan bruger jeg MinInstitution?
- En hurtig forældreguide
Indholdsfortegnelse











Præsentation
Infotavlen
Hvordan kommer jeg i gang?
Hvad er stamkort og hvad er relevant?
Ugentlige og enkeltstående aftaler.
Hvornår beskeder???
Hvad med ferie og fridage i SFO?
Hvordan får jeg adgang fra min mobil?
Hvorfor både computer og mobil?
App’en
Bare spørg!
Præsentation

Vi har fået et digitalt registreringssystem i SFO’en, som
involverer jer forældre på en anden måde end hidtil. Det
er vigtigt, at du sætter dig ind i det, da det letter det
administrative arbejde for os i det daglige og giver os
mere tid sammen med børnene.

Det er dog vigtigt for os at slå fast, at
dette ikke erstatter den personlige
kontakt og forældre-samarbejdet!

Vi forventer stadig et ”goddag” og ”farvel” fra jer og/
eller jeres børn og har naturligvis altid tid til en snak
med jer.
Infotavlen

Infotavlen er den store skærm, der
hænger i aulaen i SFO’en. Her trykker dit
barn sig ind, når det kommer i SFO og når
det går hjem. Desuden kan du også selv
registrere fravær fra denne tavle. Dit
stamkort kan ikke ses fra denne tavle og
andre børn eller forældre kan ikke gå ind
og hente personfølsomme oplysninger på
jer på denne tavle.
Hvordan kommer jeg i gang?

For at komme nemmest og hurtigst i gang med at bruge MinInstitution, går du ind
via skolens hjemmeside: www.havbakkeskolen.dk forældreintra SFO
MinInstitution.
Så er du inde på din forside og har oversigt over de børn, du har i SFO samt de evt.
yngre børn, du har i institutioner, der også bruger programmet MinInstitution. (Hvis
ikke du kan komme ind ved første forsøg, så prøv at tillade pop-up vinduer midlertidigt.)
 Hvis du stadig ikke kan komme ind, kan det være fordi dine antivirus-programmer
ikke vil lukke MinInstitution igennem.

Hvad er stamkort og hvad er
relevant?

Stamkortet på dit barn, er de
oplysninger, vi kan få brug for i det
daglige i SFO’en. Det er vigtigt, at
dette udfyldes grundigt, da det gør,
at vi hurtigt kan reagere og evt. kan få
fat på jer, hvis en anden pludselig
kommer for at hente dit barn, hvis dit
barn er allergisk overfor bistik
eller…

Det allervigtigste er dog, at jeres
telefonnumre er korrekte både på jer
selv og på jeres arbejde.

Ingen andre har adgang hertil end jer
og SFO’en. Denne kan ikke ses på
infotavlen, der hænger i SFO’en.
Ugentlige og enkeltstående aftaler
UGENTLIGE:
 Hvis dit barn går til f.eks. fodbold
hver onsdag, kan du gå ind og
oprette en gennemgående aftale.
De hedder i dette system
”ugentlige aftaler”. Disse oprettes
ved at gå ind under aftaler på din
egen side. Tryk ny ugentlig aftale;
så kommer der en dialogboks op,
som skal udfyldes.Vær opmærksom på, at alle felter skal udfyldes
samt i hvor lang tid aftalen
gælder. Evt. aftaler skal fornyes
ved udgangen af december.
Tryk opret.
 Du kan også foretage dette over
APP’en.

ENKELTSTÅENDE:
 Hvis dit barn har en aftale med
en kammerat, bedsteforældre
eller selv må gå hjem på et givent
tidspunkt, skal det oprettes under
aftaler og ikke beskeder.
 Igen: aftaler - ny enkeltstående
aftale – dialogboksen udfyldes –
tryk opret.
 Du kan også foretage dette over
APP’en.

Hvornår beskeder???

De fleste af de nuværende sms’er, telefonopkald
og beskeder, drejer sig om afhentning, gåtider og
lignende. Det er meningen, at disse som nævnt
oprettes under aftaler. Beskedsystemet kan så
bruges til at give besked om f.eks. at når barnet
skal gå hjem, skal regntøjet huskes eller barnet
havde hovedpine i morges, men vi satser på det
går over og lignende beskeder. Desuden skal
beskeder lægges ind inden kl. 14.00, da man
ellers ikke kan regne med, at vi får beskeden.
Naturligvis kan man herefter stadig ringe eller
sende en sms.
Hvad med ferie og fridage i SFO?

Når dit barn har en fridag – det være sig legeaftale,
fødselsdag m.v. - fra SFO’en, vil vi gerne have dette at
vide. Det kan gøres via infotavlen i SFO’en, via app’en
eller over computeren. Det er vigtigt, at dette skrives
under fravær og ikke under beskeder.
◦ På infotavlen: tryk på dit barns navn, tryk på registrer fravær,
tryk på fri, tjek datoen og tryk opret.
◦ Via app’en: tryk andet fravær, vælg fri, tjek datoen og tryk opret.
◦ Over computeren: gå ind under ferie og fravær, tryk registrer
fravær, tryk fri, tjek dato og gem
Hvordan får jeg adgang fra min
mobil?

I højre hjørne øverst finder du
desuden et link, hvor du kan
downloade en App til din
smartphone.

Her bliver du ledt videre og får det
password, du skal bruge til din App.
Brugernavnet er dit fornavn.

Endelig downloader du App’en på din
smartphone.
Hvorfor både til computer og
mobil?

App’en bruges til de hurtige beskeder og fraværsmeldinger.

Når der skal udfyldes stamkort, tilmeldes ferie m.m., skal det foregå fra
hjemmesiden.

Når App’en er downloaded og du første gang skal ind, beder
den om din nøgle – det er dét password, du lige har hentet
gennem hjemmesiden. Skriv det ind og du er i gang.

Det er muligt at melde syg, oprette aftaler, melde fridag, se legelisten, sende
beskeder og skifte mellem alle sine børn (også hvis man har en yngre i børnehave med
MinInstitution)
App’en





Her finder du påmindelse på fx en
ferietilmelding. Dette kan du dog ikke
gøre over mobilen, men SKAL ind over
forældreintra og ind på linket og
foretage denne.
Her kan du skifte imellem dine børn i
SFO og børnehave.
Her registrerer du fridage. Hvis dit barn
holder eftermiddagen fri pga. legeaftaler,
fødselsdag eller andet. Det er vigtigt at
du meddeler dette her og ikke i
beskeder.
Her sender du besked om, at dit barn
bliver hentet af en anden end dig, skal gå
hjem på et bestemt tidspunkt eller skal
noget andet end sædvanligt aftalt. I
boksen ”beskeder” kan du se vores svar,
hvis dette ville være aktuelt.
Her kan du oprette aftaler
enkeltstående eller ugentlige.
Bare spørg!

Nu skulle du være i gang med at bruge
programmet ”MinInstitution”. Hvis der
skulle være problemer med noget eller
spørgsmål, er du mere end velkommen til
at henvende dig i SFO’en.
 God fornøjelse!!

similar documents