Kozák, geotermikus

Report
ENERGexpo
Geotermikus energiatermelés és
hasznosítás feltételei és tapasztalatai
Kelet-Magyarországon
Dr. Kozák Miklós
Debreceni Egyetem Ásvány és Földtani Tanszék
Mikó Lajos
Magyar Geológiai Szolgálat
Debrecen 2003
A geotermikus energiahasznosítás
feltételei
• Geológiai adottságok
– Potenciális feltételek
• Nagytektonikai keretek (térrövidülés)
• Kéregszerkezet (vékonyodás, pikkelyes tagolódás, aktív
breccsaövek)
• Hasadékos aljzat (paleo-mezozóos öv > 65 mill. év)
• Porózus medencekitöltés (kainozóos < 65 mill. év)
• Felszín alatti vízkészletek (öntöző-, ipari-, ivó-, termálvíz)
• Földi hőáram (geotermikus lépcső, fluxus)
A geotermikus energiahasznosítás
feltételei (folytatás)
• Geológiai adottságok
– Tudományos feltételek
• Földtani térképek
• Szerkezet- és szénhidrogén kutatás
• Geofizika (geotraverz, termokarotázs)
• Vízkutatás, vízbányászat
• Hidrogeológiai modell, készlet- és vízgazdálkodás
• Adatbázis
Magyarország paleo-mezozóos aljzatának fő szerkezeti
egységei és törései
Kelet-Magyarország kéregszerkezetének földtani szelvénye
(Magyarország Nemzeti Atlaszának felhasználásával)
Kelet-Magyarország felső pannon képződményeinek
fekümélysége a tengerszint alatt
Kelet-Magyarország felső-pannon
képződményeinek hévízkészlete
Hazai mélyfúrások lineáris hőmérséklet eloszlása
a mélység függvényében
Geotermikus vízhasznosítási formák
Kelet-Magyarországon
• Hagyományos földhőhasznosítás
(anyagfelhasználással történő)
– Termál fürdő és balneoterápia
– Északi-középhegység pereme (Egerszalók, Eger,
Mezőkövesd, Kács, Miskolctapolca)
– Északi részsüllyedék (Tiszafüred, Hajdúnánás)
– Belső flis öv (Szolnok, Karcag, Hajdúszoboszló,
Debrecen)
– Déli részsüllyedék (Békés, Makó, Szentes)
Kelet-Magyarország felső-pannon
képződményeinek hévízkészlete
– Kommunális
– Jászság – termális ivóvíz hőelvonással
– Ipari
– Debrecen – Bőrgyár
– Mezőgazdasági
– Hajdúszoboszló – kertészet
– Hajdú-Bihar megye – trópusi haltenyészet
– Többlépcsős komplex
– Földes – fürdő, üvegház
– Szentes – kórház, lakótelep, fürdő, üvegház
Lokális pozitív hőanomália alaphegységi hőkupola fölött
A debreceni rétegenergia (vízszint) csökkenés a hévíztermelés
függvényében1932-1995 között (Újlaki P. nyomán)
Hévíztermelés és vízvisszasajtolás típusesetei
Párizsi geotermikus hőszivattyús távfűtő rendszer 4000 lakáshoz
• Új típusú földhő kinyerés, -hasznosítás
(részben vagy teljesen anyagfelhasználás
nélkül)
– Hőszivattyús-földhő szondás hőtermelés (kis
entalpiájú)
– Talajvíz és sekélyrétegvíz
– Hőcserés hévízszolgáltatások (közepes
entalpiájú)
– Geotermikus (villamos) erőmű (nagy entalpiájú)
– HDR (Hot Dry Rock)
A hőszivattyú elvi vázlata
az anyagfelhasználás mentes hőkinyerés alapja
Vertikális kiképzésű hőszivattyú és földhőszonda
telepítési vázlata
A szolnoki Széchenyi lakótelep kísérleti geotermikus
referencia kútjának adatai és hőtermelő rendszere
Debrecen környékének jelentősebb mélyfúrásai
és a tervezett érmelléki geotermikus erőmű helyszínrajza
Lokális pozitív hőanomália alaphegységi hőkupola fölött
Álmosd-11 sz. fúrás egyszerűsített rétegsora és kútkiképzése
Az Érmelléki Geotermikus Erőmű helyszínrajza
és termelési értékei
Száraz forró kőzet (Hot Dry Rock) hőkinyerésének
elvi vázlata kútpárral

similar documents