SEROtoninozaaaaaaaaaaa

Report
Beata Janicka
1.
2.
3.
Trochę historii
Znane funkcje serotoniny
Mniej znane funkcje / dokładniej
zbadane
1. Przywiązanie, dominacja, strach
2. Autyzm
3. Medytacja Zen, oddychanie
4.
5.
Brain Vibration
Bibliografia
 Otto
Loewi
 „Vagusstoff” – acetylocholina
 http://www.youtube.com/watch?NR=1&v
=3nTTG2vnL8w&feature=endscreen
Tafil- Klawe M., Wykłady z fizjologii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, str. 43-44.
 Vittorio
Erspamer (1909-1999)
 Mięśnie gładkie królików, bezkręgowców i
żab
 Substancje aminowe ze skóry i jelit
 Komórki endokrynne jelita (produkcja i
uwalnianie hormonów jelitowych)

„Enteramine”
 30kg gruczołów ślinowych
Z 30.000 ośmiornic
Thomas A. Ban., Ronaldo Ucha Udabe., The
neurotransmitter era in neuropsychofarmacology.,
International College of Neuropsychofarmacology,
Scotland, UK 2010.
The Discovery of Serotonin and its Role in Neuroscience,
Patricia Mack Whitaker-Azmitia, Neuropsychopharmacology
(1999) 21, 2S–8S
 Badania
nadciśnienia
i miażdżycy
 Izolowanie substancji
obkurczających
naczynia krwionośne
• Endogenne czynniki
we krwi
• serotonina (1948r.)
• Oryginalny
pojemnik z
serotoniną
 Potrzeba
dużej ilości krwi
 Rano pojechał do rzeźni i zebrał osiem
15-litrowych wiader krwi
 Po dwóch dniach wyizolował 15l osocza
(1951r.)
The Discovery of Serotonin and its Role in Neuroscience, Patricia Mack Whitaker-Azmitia,
Neuropsychopharmacology (1999) 21, 2S–8S
 Również
badania nad mięśniami gładkimi
mięczaków
 Znane do 1952r. – acetylocholina i
norepinefryna
 Serotonina znana jedynie z występowania
w ludzkim osoczu krwi
 Pracowała dla Page’a, który nie wierzył,
że serotonina może występować w mózgu
ssaka.
 1952r. - odkrycie
Thomas A. Ban., Ronaldo Ucha Udabe., The neurotransmitter era in neuropsychofarmacology., International College of
Neuropsychofarmacology, Scotland, UK 2010.
The Discovery of Serotonin and its Role in Neuroscience, Patricia Mack Whitaker-Azmitia,
 Autorytety: Betty Twarog
i Albert
Hoffmann
 Zaproponował
rolę serotoniny
w chorobach psychicznych
 Chciał
pracować nad korelacją
LSD i serotoniną
 1954r. – udział serotoniny w rozwoju mózgu
 1963r. The Biochemical Bases of Psychoses or
the Serotonin Hypothesis about Mental Illness
The Discovery of Serotonin and its Role in Neuroscience, Patricia Mack Whitaker-Azmitia,
Neuropsychopharmacology (1999) 21, 2S–8S
 Nastrój
!
 Sen
 Apetyt
 Zachowania
seksualne
(Caenorhabditis elegans)
• Przy pożywieniu
• U samców przy partnerce
Sawin ER, Ranganathan R, Horvitz HR (2000). "C. elegans locomotory rate is modulated by the environment through a dopaminergic
pathway and by experience through a serotonergic pathway". Neuron 26(3): 619–31
 Wpływ
nastroju na kontakty społeczne
 Czy dominacja jest dobrze odbierana w
społeczeństwie?
 Przywiązanie do współlokatora – szybko?
Świadomie?
 Czy u małp możemy znaleźć podobne
wzorce?
Wai S. Tse · Alyson J. Bond, Serotonergic intervention affects both social dominance and affiliative behaviour,
Psychopharmacology (2002) 161:324–330.
• BDI- The Beck Deppression Inventory
• STAI- The Stait Trait Anxiety Inventory
• PANAS- The Positive And Negative Affect Scale
(http://www.camden.rutgers.edu/~bwhitlow/Courses/Experime
ntal/SURVEY04/sld010.htm )
• SASS- The Social Adaptation Self-Evaluation Scale
(http://pshycho-memomemo.cocolognifty.com/blog/files/SASS.pdf )
• BSS – Bodily Symptom Scale: (suchość ust, pocenie się, zawroty
głowy, drażliwość, itd. Na 100mm skali od „w ogóle” do
„bardzo”)
• PES- The Post Encounter Scale (odrzucenie, niechęć od 1 do 6)
• The Communication Checklist- (ocena od 0 do 4)
 Extrapunitiveness
 Zdolność do współpracy / przyjazność
 Smutek / zaniżanie samooceny
 ingratiation
 Obwinianie drugiej osoby
 Beznadziejność / wycofanie
• IMI- The Impact Message Inventory (90 pozycji do oceny
nowych(!) cech i skłonności [mogą być mieszane]):




Dominacja
Bycie przyjaznym
Uległość
Wrogość
• 2DSIS- The Two Dimension Social Interaction Scale (20 pozycji)
 udzielanie się
 Brak udzielania się

SPEECH- czas trwania „mówienia”

GAZE- proporcja czasu patrzenia na rozmówcę
podczas gdy Ja mówię / do czasu Mojego mówienia

NOGAZE- proporcja czasu mówienia przeze Mnie bez
kontaktu wzrokowego /do czasu mówienia

LOOK- proporcja czasu patrzenia w oczy rozmówcy
gdy On mówi / do czasu Jego przemowy

NOLOOK- proporcja czasu niepatrzenia w oczy
rozmówcy gdy On mówi / do czasu Jego przemowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7-4; 3-3; 1-8
5-5; 8-7; 2-4
3-9; 8-2; 7-6
8-4; 4-3; 2-7
5-9; 8-7; 3-4
5-2; 6-6; 7-8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3-4; 5-5; 9-8
7-5; 7-8; 2-9
3-6; 8-2; 7-8
1-4; 2-5; 9-3
4-9; 6-1; 2-8
6-3; 4-4; 6-9
Brak istotnych statystycznie różnic
Różnice w grze:
W grze badani zaczęli sobie dawać mniej punktów:
-> niechęć do wywyższania się, poczucie równości, niechęć do urażenia
współlokatora, wzrost kooperatywności, przywiązanie do współlokatora
Różnice w teście IMI:
Współlokatorzy odnotowali spadek w uległości (ale bez wzrostu wrogości).
-> wzrost asertywności i niezależności
Różnice w kontakcie wzrokowym:
Wzrost czasu spędzonego na patrzeniu na osobę, do której się mówi, przy
jednoczesnym spadku czasu patrzenia w oczy rozmówcy, gdy on mówi
-> wzrost pewności siebie, (życzliwej) dominacji
Wyniki są zgodne z przewidywaniami i
poprzednimi publikacjami
 1g tryptofanu 3x dziennie -> wzrost dominacji
(Moskowitz 2001)

•
•
•
•
Sugestie
Przedstawienie opinii jako pierwszy
Podanie nowej informacji jako pierwszy
Mówienie pewnym głosem
Podawanie tryptofanu samcom małp będącym
nisko w chierarchii -> wzrost statusu
społecznego
 Samce dominujące mają więcej 5-HIAA we krwi

Moskowitz et all., The effect of tryptophan on social interaction in everyday life: a placebo- controlled study,
Neuropsychopharmacology 25: 277-289, 2001.
 ASD
– autism spectrum
Disorder
 Rola
transportera
Serotoniny: SERT
 Model
mysi:
• Zaburzenia serotoninergiczne
• Rozregulowany SERT
• Niedobór serotoniny w mózgu
• zmiana w komunikacji i zachowaniach socjalnych
• Buspiron – poprawia zachowania społeczne
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-02/uoth-spr022411.php
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120320115625.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spektrum_autystyczne
 FA-
focused attention
 Oddychanie (najważniejsze w
początkowych etapach medytacji) 3-4
oddechy/min [9-12s; 6-8s]
 „FA on Tanden breathing with visual
feedback”
 EMG
 NIRS> fMRI
 Grupa kontrolna
 Oczekiwania
 Aktywność
neuronów serotoninergicznych
jest zwiększana przez „dobrowolne
rytmiczne poruszanie się”
• Ruchy lokomocyjne
• Żucie
• Oddychanie
=>autyzm?
 Fale
alfa i theta u doświadczonych mnichów
Masaki Fumoto at all., Ventral prefrontal cortex and serotonergic system activation during pedaling exercise induces negative
mood improvement and increased alpha band in EEG, Behavioural Brain Research 213 (2010) 1–9
Przednia część kory przedczołowej bierze udział
w kontroli procesów uwagowych
 Medytacja zmienia aktywność fal mózgowych,
głównie alfa. Theta tylko u doświadczonych?
 Na zmiany fal wpływa serotonina? (poparcie tej
teorii: blokada receptorów 5-HT1A
 Które obszary mózgu?
 W jaki sposób doświadczenie wpływa na fale?
 Wyrzuty serotoniny potwierdzają poprzednie
badanie na temat rytmicznych ruchów

Xinjun Y et all., Activation of the anterior prefrontal cortex and serotonergic system is associated with improvements in mood
and EEG changes induced by Zen meditation practice in novices, International Journal of Psychophysiology 80 (2011) 103–111.

http://www.brainwavevibration.com/learn/
 Badania:
• 30 minutowe ćwiczenia: (rozgrzewka, BWV,
medytacja)
• 2/3 badanych – zwiększona aktywacja
serotoninergiczna
• 186ng/ml -> 210ng/ml (200ng/ml 1h
ćwiczeniach)
Ilchi Lee, Brain Wave Vibration, BEST life media, Sedona 2009.
po
 http://www.youtube.com/watch?v=AsjSj
Q1YIXE








Ilchi Lee, Brain Wave Vibration, BEST life media, Sedona 2009.
Masaki Fumoto at all., Ventral prefrontal cortex and serotonergic system activation
during pedaling exercise induces negative mood improvement and increased
alpha band in EEG, Behavioural Brain Research 213 (2010) 1–9.
Moskowitz et all., The effect of tryptophan on social interaction in everyday life: a
placebo- controlled study, Neuropsychopharmacology 25: 277-289, 2001.
Sawin ER, Ranganathan R, Horvitz HR (2000). "C. elegans locomotory rate is
modulated by the environment through a dopaminergic pathway and by
experience through a serotonergic pathway".,Neuron 26(3): 619–31.
Tafil- Klawe M., Wykłady z fizjologii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2009, str.43-44.
Thomas A. Ban., Ronaldo Ucha Udabe., The neurotransmitter era in
neuropsychofarmacology., International College of Neuropsychofarmacology,
Scotland, UK 2010.
Wai S. Tse · Alyson J. Bond, Serotonergic intervention affects both social dominance
and affiliative behaviour, Psychopharmacology (2002) 161:324–330.
Xinjun Y et all., Activation of the anterior prefrontal cortex and serotonergic system
is associated with improvements in mood and EEG changes induced by Zen
meditation practice in novices, International Journal of Psychophysiology 80 (2011)
103–111.
 Strony
internetowe: dostęp z dnia
19.12.2012r. Godz. 22:00
• http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=3nTT
•
•
•
•
G2vnL8w&feature=endscreen
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/
120320115625.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spektrum_autystyc
zne
http://www.eurekalert.org/pub_releases/201102/uoth-spr022411.php
http://www.youtube.com/watch?v=AsjSjQ1YIXE

similar documents