Prezentacija Dekana za Dan Fakulteta

Report
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike
Dan Fakulteta
Varaždin, 16. prosinca 2011.
Program svečanosti
Himna Republike Hrvatske
Pozdravni govori
Obraćanje Dekana
Glazbeni intermezzo
Uručivanje nagrada i priznanja
Gaudeamus igitur
Domjenak u Info klubu
Pozdravni govor
prof.dr.sc. Vjeran Strahonja
dekan
Pozdravni govor
Uzvanici
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike
Osvrt na 2011. i planovi za budućnost
Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, dekan
Prof.dr.sc Diana Šimić, prodekanica za znanost
Doc.dr.sc. Zlatko Erjavec, prodekan za nastavu
Doc.dr.sc. Nina Begičević-Ređep, prodekanica za poslovanje
Voditelji službi i centara
Povjerenstva
Varaždin, 16. prosinca 2011.
Ocjene, procjene i licence
1. Reakreditacija FOI
2. Neovisna vanjska
prosudba sustava kvalitete
FOI
•
•
•
•
•
•
•
Misija
Vizija
Samoanaliza FOI
Strategija kvalitete FOI
Priručnik za osiguravanje
kvalitete
Procedure
....
Planovi internacionalizacije
(iz Strategije razvoja FOI-a)
• Udio nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju uključenih
•
•
•
•
•
•
u međunarodne istraživačke projekte povećati po stopi od
najmanje 15% godišnje
Najmanje 25% doktoranada tijekom studija treba provesti
najmanje tri mjeseca na usavršavanju izvan Hrvatske
Broj postdoktoranada iz inozemstva koji su na FOI-u proveli
najmanje 6 mjeseci, povećati za 1 godišnje
Razvijati kolegije na engleskom jeziku
Povećati broj dolazaka stranih studenata i nastavnika
Dalje podupirati mobilnost FOI studenata i nastavnika
.....
Studenti i nastavne aktivnosti
Studijski programi FOI-a
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ
Doktorski studij
Informacijske
znanosti
Specijalistički studij
Menadžment
poslovnih
sustava
Upravljanje
sigurnošću i
revizijom inf.
sustava
Inženjerstvo i
reinženjerstvo
organizacija
informacijskog doba
DIPLOMSKI STUDIJ
Organizacija
poslovnih
sustava
Baze
podataka i
baze znanja
Informacijsko Informatika u Ekonomika
i programsko obrazovanju
poduzetništva
inženjerstvo
PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Sveučilišni studij
Poslovni sustavi
Informacijski
sustavi
Zajednički
studij (EFZG)
Ekonomika
poduzetništva
Stručni studij
Primjena IT-a u
poslovanju
Broj studenata na sveučilišnim preddiplomskim studijima
Informacijski i poslovni sustavi
1. god.
248 + 65
2. god.
151 + 46
3. god.
149 + 33
UKUPNO
692
Ekonomika poduzetništva
1. god.
156 + 68
2. god.
113 + 7
3. god.
100 + 33
UKUPNO
477
Ukupan broj studenata na preddiplomskim studijima: 1169
Upisi 2011
• Državna matura kao mehanizam rangiranja studenata
• Viša razina matematike !
Broj studenata na sveučilišnim diplomskim studijima
Diplomski studij – IPI, OPS, BPBZ i IO
1. god. (studenti koji su završili FOI)
136
Razlikovna godina (studenti koji su završili druga učilišta)
48
2. god.
183
UKUPNO
367
Diplomski studij - EP
1. god. (studenti koji su završili FOI)
79
Razlikovna godina (studenti koji su završili druga učilišta)
15
2. god.
44
UKUPNO
138
Ukupan broj studenata na diplomskim studijima: 505
Broj studenata na stručnom preddiplomskom studiju
Primjena informacijske tehnologije u poslovanju - PITUP
Varaždin
Sisak
Zabok
Križevci
UKUPNO
1. god.
72 + 60
69
124
36
361
2. god.
32 + 60
41
65
27
225
3. god.
21 + 65
71
73
38
268
310
181
262
101
854
UKUPNO
Prva promocija magistara informatike
Ukupan broj studenata na FOI-u
Studij
2009.
2010.
2011.
Preddiplomski studiji
1203
1187
1169
Diplomski studij
234
372
505
Stručni studij
1043
924
854
UKUPNO
2673
2483
2528
Dana 16. prosinca 2011. ukupan broj studenata je 2528.
Broj studenata koji su završili studij
Studiji
Diplomski – IPI, BPBZ, OPS, IO
2009.
2010.
2011.
-
68
103
135
154
151
-
50
69
Stručni - PITUP - 2-godišnji
113
85
121
Stručni - PITUP - 3-godišnji
-
92
56
Dodiplomski - IS
147
232
-
UKUPNO
395
681
500
Preddiplomski - IPS
Preddiplomski - EP
Ukupan broj studenata na završnim godinama: 542
Studentska mobilnost
Uzvratni posjet FOI studenata University of Central
•
•
•
Florida
studenti: Alen Delić, Jelena Kljaković Gašpić, Matija
Kapić, Katarina Pažur, Ozano Rokov, Ivor Šebalj
pratiteljica: doc.dr.sc. Violeta Vidaček-Hainš
period: 4.-13. ožujka 2011.
IP E-Discovery seminar
• studenti: Mihael Brenko, Ivan Curić, Matija Grčić,
Tomislav Mikulček, Samuel Picek
• pratitelji: prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, prof.dr.sc. Neven
Vrček, dr.sc. Markus Schatten, Zlatko Stapić
• period: 3.-15. travnja 2011.
Erasmus razmjene
• studenti (8): Jelena Kljaković Gašpić, Marija Gelo,
Ivana Kovač, Ružica Marošević, Bogdan Okreša Đurić,
Zvonko Podbojec, Ana Štefulj
• stručna praksa: Emina Levak (University of Liverpool),
Martina Šimičić (Sage Portugal S.A.)
• početak 2011./12.: Sunčica Pavetić (University of
Graz)
Nagrade i priznanja djelatnicima FOI-a
 1. nagrada za e-učenje na konferenciji EUNIS 2011 u Dublinu
Naslov rada: "Strategies for implementation of Web 2.0
tools in academic education”
 Autori: Prof.dr.sc. Goran Bubaš, Ana Ćorić, mag.inf., Tihomir
Orehovački, mag.inf.
 Nagrada Sveučilišta u Zagrebu za upotrebu društvenog softvera
u e-kolegiju za akad. god. 2010./2011.
Kolegij: “Strukture podataka”
 Nositelj kolegija: Prof.dr.sc. Mirko Čubrilo
 Autor: Tihomir Orehovački, mag. inf.
Prof.dr.sc. Miroslav Žugaj – Profesor emeritus
Studenti
• Udruge studenata na FOI-u:
 Studentski zbor, AIESEC, AMAC, Academica,
Lions, UMNA, Gospodari sjevera, MSP, VUK....
 ICT orijentirane grupe i udruge (MS Imagine
Cup, Nokia, Razmjena vještina...)
• Fizička pristupačnost:
 Projekt u suradnji s Varaždinskom županijom:
obrazovni asistenti
 Lift
• Studentska prehrana:
 Varaždinu treba studentski restoran!
• Studentski dom:
 Nedostaje kapaciteta (u Varaždinu studira oko
5000 studenata iz svih krajeva HR)




Studentski zbor FOI
• Ponose se:
 humanitarnim akcijama i volontiranjem
 projektom Uvod u programiranje
 poboljšanjem komunikacije korištenjem online društvenih
mreža
 ....
Brucošijada
Znanstvenoistraživački i stručni rad
MZOŠ znanstveni projekti (1)
Br.
Naziv projekta
Voditelj
1.
Metodika evaluacije biometrijskih karakteristika
Prof.dr.sc. Miroslav Bača
2.
Razvoj metodike za objedinjeno modeliranje
poslovnog i informacijskog sustava
Prof.dr.sc. Josip Brumec
3.
Komunikacijske vještine i tehnologije u komunikaciji
Itnernetom i e-obrazovanje
Prof.dr.sc. Goran Bubaš
4.
Utjecaj generičkih čimbenika na strukturu i
učinkovitost organizacijskih oblika
Prof.dr.sc. Marijan Cingula
5.
Razvoj informacijske infrastructure I deduktivnih
mehanizama Sematičkog Weba
Prof.dr.sc. Mirko Čubrilo
6.
Diferencijalna geometrija prostora s degeneriranim i
indefinitinim metrikama
Prof.dr.sc. Blaženka Divjak
7.
Konceptualno modeliranje kompleksnih sustava
Prof.dr.sc. Vesna Dušak
8.
Razvoj informacijskih sustava za potporu mjerenju
organizacijskih performansi
Prof.dr.sc. Željko Dobrović
9.
Međuzavisnost liberalizacije poštanskog tržišta I
izravnog marketinga
Prof.dr.sc. Stjepan Dvorski
MZOŠ znanstveni projekti (2)
Br.
Naziv projekta
Voditelj
10.
Razvoj matematičkih modela za unaprijeđenje
kvalitete usluga u javnom sektoru
Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak
11.
Razvoj cjelovitog sustava sigurnosti informacijskog
sustava
Prof.dr.sc. Željko Hutinski
12.
Adaptilnost visokotehnoloških organizacija
Prof.dr.sc. Božidar Kliček
13.
Razvoj metodike za ICT menadžment
Prof.dr.sc. Zdravko Krakar
14.
Semantičko modeliranje višeagentnih sustava
Prof.dr.sc. Mirko Maleković
15.
Modeliranje proceduralnih propisa
Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja
16.
Informacijska infrastruktura i interoperabilnost
Prof.dr.sc. Neven Vrček
17.
Automatizacija postupaka u projektiranju
informacijskih sustava
Prof.dr.sc. Alen Lovrenčić
18.
Utjecaj organizacijskih vrijednosti na djelotvornost
javne uprave
Prof.dr.sc. Ružica Brčić
Poslijediplomski studiji na FOI-u
Broj upisanih
studenata
50
Doktorski studij
“Informacijske znanosti”
40
30
Ukupno – 148 studenta (upisi
u tijeku)
20
10
0
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
• Specijalistički studiji
 Menadžment poslovnih sustava – ukupno 93 studenta (7
upisano u ak.god. 2010./11.)
 Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava –
ukupno 35 studenata
 Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba –
ukupno 29 studenta
Sudjelovanje na konferencijama
• U 2011. godini 53 zaposlenika FOI na 50 konferencija u
21 zemlji (uključujući i Hrvatsku).
• Od toga je 19 konferencija bilo u Hrvatskoj, 8 u
Sloveniji, po dvije u Austriji, Italiji, Mađarskoj i SAD, a
po jedna u Nizozemskoj, Estoniji, Rumunjskoj, Bosni i
Hercegovini, Francuskoj, Belgiji, Portugalu, Turskoj,
Srbiji, Bugarskoj, Slovačkoj, Cipru, Litvi, Irskoj i Indiji.
Međunarodna suradnja
• 20. travnja 2011.
• Gosti : prof.dr.sc. Marko Tadić,
Filozofski fakultet u Zagrebu, dr.
Jens Kolata, DAAD lektor u
Hrvatskoj (FFZG), gđa Renata
Hranjec, Ured za međunarodnu
suradnju Sveučilišta u Zagrebu
• Razmjena ideja, iskustva i
znanja sa svrhu podizanja
kvalitete znanstvenoistraživačkog i nastavnog rada, koja vodi
povećanju prepoznatljivosti i
konkurentnosti Fakulteta na
domaćoj i međunarodnoj razini.
Međunarodna mobilnost
• Mobilnost nastavnika i istraživača
 nastavnici (8): dr.sc. Sandro Gerić (Mykolas Romeris University),
doc.dr.sc. Valentina Kirinić (Mid Sweden University), Dušan Munđar
(MRU), Igor Pihir (University of Bratislava), doc.dr.sc. Violeta VidačekHainš (Mid Sweden), prof.dr.sc. Neven Vrček (MRU), Ruben Picek,
Boris Tomaš (London Metropoliten University)
 pripremni posjet: prof.dr.sc. Blaženka Divjak (Katholike University
Leuven)
 dolazna mobilnost: Ann Larsson Dahlin & Janet Harling s Mid
Sweden University; Jana Štefankova s University of Bratislava; Eva
Hallgren s Karlstadt University Švedska
 odlazna mobilnost: Renata Horvatek - Hubert H. Humphrey
fellowship (Penn State sveučilište u Pennsylvaniji)
 bilateralna razmjena – Nacionalni program stipendija vlade
Republike Slovačke - Michal Murín & Lucia Murinova (University of
Žilina) – boravak na FOI-u od 3 mjeseca u svrhu istraživanja
 YICT projekt: Yvan Rooseleer, Program Coordinator Applied IT &
Fernand Mesdom, Lecturer IT & Education (Hogeschool Universiteit
Bruxelles)
 Erasmus Mundus – JoinEU SEE: Ana Čorić – University of Graz
(zimski semestar 2011./12.)
Ugovori o suradnji
ERASMUS ugovori
Danube University Krems
(Austrija)
Karl Franzens sveučilšte u Grazu
(Austrija)
Hogeschool van Amsterdam
(Nizozemska)
Sveučilište u Portu (Portugal)
London Metropoliten
University (UK)
Mykolas Romerio sveučilište u
Vilniusu (Litva)
Mid Sweden University
(Švedska)
Tehničko sveučilište u Bratislavi,
Fakultet znanosti o materijalima i
tehnologiji u Trnavi (Slovačka)
Sveučilište u Ljubljani (Slovenija)
Ugovori o bilateralnoj suradnji:
•
University of Central Florida, SAD
•
University of Pittsburgh, SAD
Izdavačka djelatnost
• IVIĆ, Kata: Biobibliografija : život i
djelo prof. dr. sc. Miroslava Žugaja,
FOI Varaždin, Ekonomski fakultet
Osijek, 2010.
• Matematika i e-učenje, znanstvenostručni kolokovij Matematika i eučenje Dubrovnik, 27.06. 02.07.2010.; urednici Blaženka
Divjak, Zlatko Erjavec, TIVA Tiskara i
FOI Varaždin, 2010.
• CIGLAR, Vesna: Psihologija
razrednog odjeljenja, FOI Varaždin,
elektroničko izdanje, nastavni
materijali, 2010.
• DVORSKI, Stjepan; KOVŠCA,
Vladimir: Ekonomija za poduzetnike,
Tiva, Zavod za znanstveni rad HAZU,
FOI Varaždin, 2011.
JIOS
 Journal of Information and
Organizational Sciences JIOS
Znanstveni časopis neprekidno izlazi
od 1977.
 Tekući broj Vol 35 /No. 1. i 2.
 Urednik: prof.dr.sc. Neven Vrček
 Uvršten u baze podataka SCOPUS,
INSPEC, Computer and Information
Systems Abstracts, CSA Technology
Research Database, Directory of Open
Access Journals, Library and Information
Science Abstracts (LISA), Library,
Information Science & Technology
Abstracts™ (LISTA), OAIster, VINITI
RAN
CECIIS
CECIIS – 22. Central European
Conference on Intelligent and
Information Systems, Varaždin
21-23. rujna 2011.
Središnja tema: Knowledge
Society and Social Networking
 150 učesnika
 Zbornik radova CECIIS 2011
Varaždin, 21. – 23. rujna 2011.
Urednici: Hunjak T., Lovrenčić S.
Tomičić I.
FSec – simpozij
 19 Stručnih tema iz računalne
sigurnosti
 Sudionici: Infigo, IBM, InfoMar,
HULK, ReversingLabs, FER,
Carnet, RiIng, PMF, DefenseCode,
HGI, Orion, Minus5, Infinitus...
Konferencije kojih je FOI organizator,
suorganizator ili pokrovitelj
• MEDICINSKA INFORMATIKA 2011 -10. simpozij Hrvatskog
društva za medicinsku informatiku, Varaždin 21-22. listopada 2011
• ISHEP
• MIPRO 2011 - 34. međunarodni skup, Opatija 23-27.5.2011.
• CASE 23 - Metode i alati za razvoj poslovnih i informacijskih
sustava, Zagreb 6-8. lipnja 2011
... niz članstava u Programskim i Organizacijskim odborima
međunarodnih i domaćih konferencija
Centar za međunarodne projekte
CMP - Aktivnosti u 2011. godini
• Sudjelovanje u projektima Fakulteta
 14 međunarodnih projekata
• Priprema projektnih prijedloga
 16 projektnih prijava
• Izrada i održavanje baze projekata Fakulteta
• Promocija projektnih aktivnosti i rezultata
 Prezentacije na međunarodnim konferencijama, suorganizacija
okruglih stolova i sudjelovanje na brokerage eventima
• Savjetovanje o međunarodnim projektima
• Sudjelovanje u nastavnim aktivnostima
Aktivni projekti CMP i istraživača FOI
1.
SiS Catalyst: Children as Change Agents for the future of Science in
Society (FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-1) <4,1 m Eur / 0, 25
m FOI >
FP7 (EU)
2.
QMSS2 - Quantitative methods in social sciences 2
ESF (EU)
3.
Support to e-Government development – Serbia
(EuropeAid/129913/C/SER/RS) <1,3 m Eur>
IPA (EU)
4.
FIDES - FROM IP TO BUSINESS: Developing Environment for start
up companies; <0,73 m/ 130 t FOI>
IPA (EU)
5.
Local Partnerships for Employment – Phase 3
(EuropeAid/127435/D/SER/H) <1,8 m Eur>
IPA (EU)
6.
IT Pilot project in the field of education - Kosovo
(EuropeAid/127855/D/SER/KOS) <2 m Eur>
IPA (EU)
7.
EDU-PRENEUR - Poduzetnička edukacija učenika/studenata
inovatora Europe <0,27 m Eur / 50 t FOI)
IPA (EU)
8.
One click away - Local Partnerships for Employment <0,1 m Eur>
IPA (EU)
9.
Abit ECM – Enterprise Content Management (E! 5045 ABIT-ECM);
<0,45 m Eur / 40 t FOI>
Eureka (EU)
10
ConSol – Finding constructive solutions through interdisciplinary
.
research inquiry
Multilateralni
(EU-HR)
... Aktivni projekti CMP i istraživača FOI
11.
ICT COE - Centre of Excellence in ICT
Bilateralni (BE-HR)
12.
Računi.hr - e-računi za građane (BICRO)
<0,12 m Eur / 40t FOI>
IRCRO (HR)
13.
LMP - Locomoby Mobilna Platforma (BICRO)
<0,12 m Eur / 60 t FOI)
IRCRO (HR)
14.
Nadogradnja prog. KI Expert
15.
Konzultantske usluge
16.
Istraživanje i razvoj razmjene e-Računa
17.
Konzultantske usluge IIS
18.
Konzultantske usluge IISRR
19.
Model for calculation of pension income
Knauf Insulation d.o.o.
FINA GS d.o.o.
MINGORP
PLINACRO d.o.o.
MRRŠVG
CJF
CMP - Projektne prijave i budući projekti
U 2010. i 2011. godini:
• 44 projektne prijave
 15 odobrenih
 17 odbijenih
 12 u postupku evaluacije
27%
34%
Odobreni
Odbijeni
U postupku
39%
Centar za razvoj programskih proizvoda
•
Održavanje postojećih servisa

Održavanje interno razvijenih aplikacija
Radni nalozi (CIP), FOI Planer, FOI Kadrovi, FOI proxy, FOI Praksa, Predupisi,
FOI Završni i diplomski radovi, Stipendije4FOI, STIS, NPP++, …

Održavanje preuzetih i prilagođenih Open Source rješenja

Održavanje poslužitelja
FOI Web (ezPublish), Amac (Drupal), ELF (Moodle), ePortfolio (Mahara), FOI
Search (PKP Harvester), JIOS (PKP OJS), Projekti (Joomla), Projekti –
Tečajevi (Moodle), Scibar (Joomla), CIP (Joomla), eDocument (Drupal), FOI
Projects (Alfresco),...
Poslužitelj za e-učenje, poslužitelj za web stranice FOI-a, poslužitelj za FOI
Web servise, testni/razvojni poslužitelj za java aplikacije, poslužitelj za java
aplikacije, SVN i razvojni poslužitelj za PHP i Java aplikacije, razvojni
poslužitelj za .NET aplikacije
Centar za razvoj programskih proizvoda
•
Projektne aktivnosti


Međunarodni projekti / suradnja s gospodarstvom




Abit ECM (Eureka)
e-Račun (Bicro)
SIS Catalyst (FP7)
FIDES (IPA)

IT Pilot project in the field of education - Kosovo (IPA)
Interni projekti (razvoj)









FOI Web
E-učenje (Moodle 2.0)
STIS
[email protected]
Planer studija
Integracija servisa
FOI Proxy
Moj FOI (studentski i nastavnički portal)
SSO
Centar za razvoj programskih proizvoda
Centar u slikama 
Rasprave
Razvoj
Projekti: Amsterdam
Projekti: Liverpool
Projekti: Ankara
Projekti: Bruxelles
Nesreće
Projekti: Priština
Pauza
Zabava
Razvoj
Istraživanje
Dan mobilnih tehnologija
• Aplikacija za pametne telefone
– Remoter, dostigla je brojku
od preko 1,2 milijuna
preuzimanja na Nokia Trgovini
• Aplikaciju su izradili Zlatko
Stapić i Boris Tomaš uz
podršku Nokia Hrvatske i
globalnog razvojnog tima
Nokije.
Laboratorij za otvorene sustave i sigurnost - OSS
OWASP
• OWASP (Open Web Application Security) okrugli stol
• FOI je edukacijski supporter OWASP-a uz druga prestižna
sveučilišta (https://www.owasp.org)
Poslovanje
Uvjeti poslovanja
• Poslovanje u uvjetima društvene i ekonomske krize
• Povijesna metoda financiranja bez vidljivih pomaka i
promjena
• Ugovori o financiranju participacije studenta u
troškovima studija za redovite studente u akademskim
godinama 2010/2011 i 2011/2012
Struktura prihoda i rashoda
• Ukupni prihod – 38,4 milijuna Kn
• 60% čine prihodi iz Državnog proračuna:
 Plaće
 Znanstveni projekti
• 40% čine vlastiti prihodi:
 Prihodi od nastave 2/3
 Prihodi od projekata 1/3 Rashodi poslovanja – 35,6
milijuna Kn
• Rashodi za zaposlene 75%
 Od toga 2/3 iz Državnog proračuna
Plan
• Financijska stabilnost
• Redovita isplata plaća i ostalih obaveza, uz poštivanje
zakonskih odredbi, Kolektivnog ugovora i Pravilnika o
raspodjeli vlastitih prihoda
• Povećanje prihoda iz vlastite djelatnosti
• Promjena strukture vlastitih prihoda u korist projekata
Zaposlenici i kadrovska politika
2010
2011
87
88
Redoviti profesori
13
13
56
Izvanredni profesori
9
9
46
Docenti
13
15
33
Nastavna zvanja
7
6
50
Asistenti
28
28
29
Znanstveni novaci
17
17
28
33
36
Stručni suradnici
10
12
31
Tehničko osoblje
3
3
43
Administracija
13
13
42
Pomoćno osoblje
7
8
40
120
124 (8)
A. Nastavno osoblje
B. Nenastavno osoblje
Ukupno
Dob
Opremanje
• BLADE sustav




64 procesora, 25TB diskovnog prostora, 300GB radne memorije
udomljavanje do 50 virtualnih poslužitelja
sada opslužuje 8000 korisnika i 17 virtualnih poslužitelja
ulaganje oko 1 milijun kuna.
... Opremanje
• Opremanje 2 dvorane s novim računalima
• PITUP centar Zabok, dvorana 1 na FOI2
• Povećavanje kapaciteta i pokrivenosti bežične mreže
(11 na 15 pristupnih točaka)
• Osobni resursi za znanstvenoistraživački rad i nastavu
• Rekonstrukcija mreže FOI
Zgrada FOI
Radovi u kolovozu 2010. godine.
Nekadašnji isusovački samostan u Varaždinu,
najistočnija prostorija prizemlja.
Snimila Ana Kaniški, 12. studenog 2011.
Nacrt Simona Ignatza Wagnera (19. prosinca 1776.)
Fragmentarno, na visini od cca 1,5-2 m od tla.
U sredini: (lijevi fragment) 98 x 109 cm i 97 x 54 cm (desni fragment).
Snimila Ana Kaniški (12. studenog 2011.)
Crtež lijevo i desno. Rekonstrukcija fragmenta stucco-dekoracije.
Izradila Ana Kaniški.
Društvene aktivnosti i doprinos društvu
U zdravom tijelu ...
13. sportske igre Sindikata znanosti – Šibenik, lipanj 2011.
• 1. mjesto
- stolni tenis (žene) - Nataša Barič
- stolni tenis (parovi žene) - Nataša Barič
- stolni tenis (mješoviti parovi) - Nataša Barič
- pikado – Robert Garafolić
- potezanje konopa (žene)- FOI ekipa
(Miko, Barič, Šamec, Gregurec, Tomičić-Furjan)
• 2. mjesto
- cross (žene kategorija 2) - Vesna Šamec
- bela – I. Gregurec – M. Tomičić-Furjan
- plivanje - Iva Gregurec
Čestitke osvajačima nagrada! Hvala svim sudionicima koji su se borili za FOI!
SciBar
• STRES – 8. studenoga 2010.,
predavač: dr.sc. Lidija
Arambašić
• IZGUBLJENI GRAD – 1. ožujka
2011., predavač: Miroslav
Klemm
• ČOKOLADA UVIJEK I SADA –
11. studenog 2011., predavač:
Boris Jurič
• OBRAZOVANJE U DIGITALNO
DOBA: KAKO TEHNOLOGIJA
MOŽE POMOĆI U
OBRAZOVANJU NAJMAĐIH –
14. prosinca 2011., predavač:
Martina Šimičić
Razmjena vještina
• Do sada je održano 11
razmjena vještina
• Ukupno 49 predavanja
• 41 predavač, većina izvan
fakulteta
• Prosječna posjećenost
između 30 do 60 sudionika
Važni posjetitelji
Planovi za budućnost
Ulaganje u razvoj i kvalitetu
• Vlastito ulaganje u kadrove
 6 zaposlenih na vlastitim sredstvima FOI-a
 Ulaganje u znanstveno i stručno usavršavanje djelatnika
• Ulaganje u kvalitetu nastave i poslovanja
 IT oprema
 Sustavi učenja i podučavanja
 Sustavi upravljanja procesima i podacima resursima
• Administrativna potpora za razvoj:





Centar za međunarodne projekte
Centar za razvoj programskih proizvoda
Centar za biometriju
Centar za potporu studentima i razvoj karijera
Centar za volontiranje
Kampus
Budućnost FOI-a – 16080 m2 (ORTO-foto)
Kompleks bivše vojne pekara u ulici Mihovila P. Miškine u Varaždinu
Smotra 2011
2012
Proslava 50 godina FOI
Dan Fakulteta organizacije i
informatike Varaždin
Novi zaposlenici
Napredovanja
Jubilarci
Novi zaposlenici
Anita Ćaleta
Željka Filipan
spremačica
spremačica
lipanj
2011.
studeni
2011.
Novi zaposlenici
Blaženka Ipša
Marcel Maretić
stručna
suradnica
asistent
listopad
2011.
listopad
2011.
• Centar za međunarodne
projekte
• Projekt: FROM IP TO
BUSINESS: Developing
environment for start up
companies
• Katedra za kvantitativne
metode
• Kolegiji: Matematika 1 i
Odabrana poglavlja
matematike
Novi zaposlenici
Marko Mijač
stručni
suradnik
srpanj
2011.
• Centar za razvoj programskih
proizvoda
• Projekt: Izrada računalnog
programa KI Expert 2012
Ljubica Tomašković
spremačica
kolovoz
2011.
Novi zaposlenici
Tomislav Tušek
stručni
suradnik
listopad
2010.
• Centar za razvoj programskih
proizvoda
Napredovanja djelatnika
doktorand
Igor Balaban
• Doktorirao na FOI-u u travnju 2011.
godine na temu “Razvoj modela
uspješnosti e – portfolia”
• mentorica: prof. dr. sc. Blaženka Divjak
• sumentor: prof. dr. sc. Enrique Mu
Napredovanja djelatnika
doktorandica
Renata Mekovec
• Doktorirala na FOI-u u svibnju 2011.
godine na temu “Činitelji korisničke
percepcije online privatnosti te njihova
povezanost s procjenom kvalitete e-usluge”
• Mentor: prof. dr. sc. Neven Vrček
Napredovanja djelatnika
doktorandica
Katarina Tomičić Pupek
• Doktorirala na FOI-u u listopadu 2011.
godine na temu “Sustavi planiranja i
upravljanja resursima visokih učilišta”
• Mentor: prof. dr. sc. Vjeran Strahonja
Napredovanja djelatnika
doktorand
Miran Zlatović
• Doktorirao na FOI-u u svibnju 2011.
godine na temu “Utjecaj adaptabilne online
provjere znanja na poticanje strategija
učenja i realizaciju ciljeva učenja”
• mentor: prof. dr. sc. Dragutin Kermek
• sumentor: prof. dr. sc. Željko Hutinski
Napredovanja djelatnika
docenti
Sandro Gerić
Marcus Schatten
Napredovanja djelatnika
redoviti profesor
Miroslav Bača
Jubilarci
5 godina
15 godina
25 godina
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Mirko Čubrilo
• Dragutin Kermek
Marija Jakuš
Mario Konecki
Tihomir Orehovački
Markus Schatten
Zlatko Stapić
Jurica Ševa
Krunoslav Tomac
Katarina Tomičić Pupek
10 godina
•
•
•
•
•
Bernardo Golenja
Ljiljana Horčička
Marina Klačmer Čalopa
Violeta Vidaček Hainš
Miran Zlatović
Alenka Čižić
Robert Garafolić
Valentina Kirinić
Neven Vrček
20 godina
35 godina
•
•
•
•
• Vesna Šimunić
Nataša Barič
Josip Brumec
Zdravko Krakar
Mirko Maleković
Glazbeni intermezzo
Učenici Glazbene škole Varaždin
Gabrijela Deglin
Tomislav Kreš
Monika Zlatarek
Dan Fakulteta organizacije i
informatike Varaždin
Nagrade i priznanja
Nagrade najboljim studentima
po rangu
Informacijski i poslovni sustavi
preddiplomski studij
2. godina
Ljiljana Pintarić
Krešimir Kovačić
3. godina
Sanjin Vučković
Renata Mesaroš
Nagrade najboljim studentima
po rangu
Informacijski i poslovni sustavi
diplomski studij
1. godina
Anita Laktašić
Davor Stojanović
2. godina
Ana Štefulj
Dunja Tomaić
Nagrade najboljim studentima
po rangu
Ekonomika poduzetništva
preddiplomski studij
2. godina
Daniela Kidjemet
Jasmina Bočkaj
3. godina
Ksenija Mitrović
Karlo Miljančić
Nagrade najboljim studentima
po rangu
Ekonomika poduzetništva
diplomski studij
1. godina
Jasmina Pivar
Alenka Bencek
2. godina
Dina Korent
Ivana Đunđek
Tamara Cvrtnjak
Nagrade najboljim studentima
po rangu
Stručni studij
PITUP
2. godina
Tin Pehnec
Sanja Kolić
3. godina
Suzana Pavković
Mustafa Daljac
Dobitnici Rektorove nagrade
Dino Alagić, Vedran Branković, Mario Vagner
Tema rada:
“Pojednostavljenje
primjene metode procjene rizika uz
regionalizaciju prijetnji informacijskom sustavu”
Dobitnik Dekanove nagrade
za trud i izvrsnost u radu:
Aljoša Kukić
Tema rada:
“Evidencija studenata”
Dekanova nagrada
dodjeljuje se:
Za volonterski rad i sudjelovanje u promotivnim
aktivnostima Fakulteta organizacije i informatike.
Maji Hornung
Bogdanu Okreši Đuriću
Nagrada Dekana i Nokije d.o.o.
&
dodjeljuje se:
Za postignute rezultate na međunarodnom natjecanju
i doprinos prepoznatljivosti Fakulteta u europskom
obrazovnom prostoru.
Zoranu Šašku
Josipu Vinceku
Miroslavu Zveru
Nagrada Dekana i
Microsoft Innovation Center-a
&
dodjeljuje se:
Za postignute rezultate na međunarodnom natjecanju
i doprinos prepoznatljivosti Fakulteta u europskom
obrazovnom prostoru.
Matiji Besedniku
Ivanu Curiću
Kristini Samošćanec
Kristijanu Kralju
Nagrade Dekana i Evolve d.o.o.
&
dodjeljuje se:
Za postignute rezultate na međunarodnom natjecanju
i doprinos prepoznatljivosti Fakulteta u europskom
obrazovnom prostoru.
Ani Štefulj
Maji Lalić
Nagrade Dekana i NTH d.o.o.
&
dodjeljuje se:
Za postignute rezultate na međunarodnom natjecanju
i doprinos prepoznatljivosti Fakulteta u europskom
obrazovnom prostoru.
Ani Frleta
Ivani Kovač
Nagrade zaposlenicima
- za životno djelo
prof. dr. sc. Josipu Brumecu
*
Redoviti profesor, znanstveni savjetnik u
području informacijskih znanosti, konzultant u
području poslovnih informacijskih sustava. Član je
Katedra za razvoj informacijskih sustava FOI-a.
Profesor Brumec je diplomirao 1964., te
magistrirao 1972.g. na Sveučilištu u Zagrebu,
Fakultetu elektrotehnike i računarstva.
Obrazovanje je nastavio na specijalističkim
poslijediplomskim programima u području
upravljanja te poslovnih i informacijskih sustava u
IBM-u (Belgija, SAD), Siemensu (Njemačka),
Institutu za upravljanja (Rusija) i tvrtci Olivetti
(Italija), da bi znanja sažeo u doktorskoj disertaciji
„Istraživanje i razvoj modela za diskontinuiranu
proizvodnju standardnih proizvoda“ na Mašinskom
fakultetu Sveučilišta u Beogradu, 1986.g.
Profesionalnu karijeru započeo je u Radi
Končaru gdje provodi vćinu svog radnog vijeka, od
1965. do 1991.g., kada dolazi na Fakultet
Nagrade zaposlenicima
- za posebna postignuća u znanstvenom i nastavnom radu
prof. dr. sc. Nevenu Vrčeku
*
Redoviti profesor, pročelnik Katedre za razvoj
informacijskih sustava FOI-a, voditelj doktorskog
studija Informacijske znanosti.
Profesor Vrček je diplomirao 1991., te
magistrirao 1995.g. na Sveučilištu u Zagrebu,
Fakultetu elektrotehnike i računarstva.
Obrazovanje je nastavio na specijalističkim
poslijediplomskim programima u MannesmannKienzle, edukacijski centar Donnau Eschingenn
(Njemačka), ORACLE edukacijskog centra u
Varšavi, te na Sveučilištu Kentucky, School of
Business and Economics (SAD). Doktorirao je
također na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu
elektrotehnike i računarstva, iz područja tehničkih
znanosti, polje elektrotehnika.
Profesor Vrček je vodio ili sudjelovao u više
razvojnih projekata u partnerstvu s industrijom, u
međunarodnim razvojnim projektima, a posebno
ističemo njegov urednički rad u međunarodnom
Nagrade zaposlenicima
• za uspješnog mladog znanstvenika
dr. sc. Igoru Balabanu
dr. sc. Sandru Geriću
• za izuzetno zalaganje nenastavnom osoblju
Bernardu Golenji
Bernardi Kos
Priznanje zaposlenicima
• za izuzetan doprinos ugledu i prepoznatljivosti Fakulteta
Tonimiru Kišasondiju
• za posebno zalaganje u istraživanjima i publiciranju
radova
Tihomiru Orehovačkom
Zahvale umirovljenicima
Nedjeljki Magić
Nedeljka Magić rođena je 11.rujna 1947. godine u
Trnovcu. Osnovnu školu završila je u Varaždinu, a
srednju ekonomsku školu u Zagrebu. 1964. završila je
tečaj daktilografije, a 1981. diplomirala je na Fakultetu
organizacije i informatike te stekla višu stručnu spremu
i stručan naziv ekonomista. 18. prosinca 1974. godine
zapošljava se na Fakultetu organizacije i informatike na
radnom mjestu referenta za kancelarijsko poslovanje,
koje kasnije postaje radno mjesto tajnice dekana.
Zahvale umirovljenicima
Jeleni Miko
Jelena Miko rođena je 17. svibnja 1949. u
Sračincu, gdje je završila osnovnu školu. Na Fakultet
organizacije i informatike dolazi 1974. te zasniva radni
odnos na određeno vrijeme na radnom mjestu
spremačice. U stalni radni odnos stupa 1. srpnja 1976.
godine. Od 2007. do 2011. svoje radne obveze izvršava
na lokaciji FOI 2 u Varaždinu, K.P.Krešimira IV.
Zahvale umirovljenicima
Josipu Novaku
Rođen je 3. kolovoza 1946.godine u Varaždinu gdje je završio
osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1976.godine na Fakultetu
za fizičku kulturu u Zagrebu. Od 1970.-1973. radio je u SOUR
Varteks Varaždin kao rekreator – profesionalac. Nakon odsluženja
vojnog roka u Splitu, zapošljava se kao fizikalni terapeut u hotelu
Lav u Splitu. 1976. se vraća u Varaždin, gdje radi kao profesor
tjelesnog odgoja na Specijalnoj školi, a nakon toga i u Gimnaziji.
1982. godine počinje s radom na Fakultetu organizacije i
informatike na radnom mjestu predavača, na kolegiju Tjelesni
odgoj. Tijekom svojeg rada kao mentor je sa svojim studentima
sudjelovao u brojnim sportskim natjecanjima, na svim razinama.
Josip Novak je za svoj uspješan rad i trud osvojio cijeli niz
priznanja, a neka od najznačajnijih su Zlatna plaketa grada
Varaždina 1982. godine, godišnja nagrada na razini Republike
Hrvatske za obuku neplivača 2008. te priznanje Hrvatskog
kineziološkog saveza za Zaslužnog kineziologa 2005. godine.
Povelja “Prijatelj FOI-a”
Prof.Dr. Dr. h.c. Gűnter Műller
*
Prof.Dr. Dr. h.c. Guenter Mueller is Director of the
Institute für Informatik und Gesellschaft, of the AlbertLudwigs-University in Freiburg, Germany and a
member of faculty of computer Science for
telematics. He is Visiting Professor at National
Institute of Informatics, Japan. He had started his
academic career in Duisburg, where he compiled a
dissertation in databases considering semantic to
increase integrity. This work earned him a post doc
position with the most famous database group under
Ted Codd in San Jose California with IBM. He work
on the data base query language SQL, which is at
present the world standard. In 1977 he joined IBM
Germany, where he worked on end-user systems,
which earned him an habilitation degree at the
University of Economics of Vienna. The big scientific
topic
in the 80th
of the lastdoprinos
century afirmaciji
was the FOI-a u međunarodnom
Za izuzetan
dugogodišnji
organization
of digital
communication.
Within two
visokoškolskom
i znanstvenom
okruženju.
Škole s pravom direktnog upisa
Informacijski i poslovni sustavi
• Elektrostrojarska škola Varaždin
• Gimnazija Daruvar
• Gimnazija Karlovac
• Gimnazija M. A. Reljkovića Vinkovci
• Prva gimnazija Varaždin
• Tehnička škola Čakovec
Ekonomika poduzetništva
• Gospodarska škola Varaždin
• Srednja škola Ivanec
• Srednja škola Zabok
Zahvala na suradnji
- škole, mentori i organizatori prakse
• II. osnovna škola Varaždin
• VI. osnovna škola Varaždin
• Centar za odgoj i obrazovanje
Tomislav Špoljar
• Elektrostrojarska škola
Varaždin
• Osnovna škola A. i I.
Kukuljevića Varaždinske
Toplice
• Prva gimnazija Varaždin
•
•
•
•
•
•
Renata Čelik
Ksenija Dretar
Pavica Kocijan
Darko Krznar
Suzana Ljepava
Vesna Novosel
Martinić
• Mario Stančić
• Miljenko Talan
• Božidar Željezić
Priznanje za uspješnu suradnju
• Kompass Info d.o.o.
• SABRE – Zagreb
• NOKIA
• SRCE
• Intesa Sanpaolo
• CARNet
Zahvala na suradnji
- tvrtke
• Abit d.o.o.
• Act Plavec d.o.o.
• Adacta
• APIS IT
• Auto Stanic Usluge
• Belišće d.d.
• Biro servis
• BOMARK d.o.o.
• Boxmark Leather d.o.o.
• C Lab d.o.o.
• CARNet
• Carpio d.o.o.
*
• Max Bogl - Tehnobeton d.o.o.
• Media Commerce d.o.o.
• Media-soft d.o.o.
• Microsoft innovation center
• Mobilisis d.o.o.
• Nova TV d.d.
• Novatec d.o.o.
• Noxia d.o.o.
• NTH Media d.o.o.
• OMCO d.d.
• Opća bolnica Varaždin
• Oskar d.o.o.
• Osnovna škola Petra
• COMBIS d.o.o.
Preradovića
• CROSCO naftni servisi d.o.o. • OXIDIAN d.o.o.
Sponzorstvo CECIIS 2011.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Auto centar Kos d.o.o.
COSA d.o.o.
Cvjećarnica Katarina
HERMO d.o.o.
HrOpen
IGEA d.o.o.
INFIGO IS d.o.o.
Koncertni ured Varaždin
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Varaždinska županija
ZIT d.o.o.
Zrinski d.d.
Zahvala na suradnji
- pozvani predavači
*
• Phillip Bailey
• Filip Bermanec
• Neven Bosilj
• Zdravko Dragičević
• Nikola Garafolić
• Ivana Golub
• Goran Grubišić
• Janet Harling
• Matija Hlapić
• Đuro Horvat
• Goran Janeš
• Karlo Josić
• Vlaho Kaminski
• Demetri Kantarelis
• Dubravka Klibert Dobrić
• Tomislav Koren
• Milan Krivić
• Ann Larsson-Dahlin
• Hrvoje Lisac
• Rikard Lumezi
• Ivan Maglić
• Karmen Meić
• Enrique Mu
• Nikola Novaković
• Tomislav Oreški
• Dobrica Pavlinušić
• Matija Petrović
• Ivan Popovski
• Francesco Ricci
• Rimantas Petrauskas
• Dubravko Sever
• Matija Tomašković
Gaudeamus igitur
Gaudeamus igitur,
Iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus!
Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore!
Dan Fakulteta organizacije i informatike
Hvala Vam što ste uveličali
našu svečanost!

similar documents