Digitale intra-orale afdrukname

Report
Bonne Maarten
Promotor: Prof. B. Van Meerbeek

Een overzicht geven van de systemen die
beschikbaar zijn in Europa.
◦ Staat de technologie op punt?
◦ voor- en nadelen

Een vergelijkende pilot-studie aan de hand
van 2 verschillende restauraties (kroon en
inlay) vervaardigd door elk systeem.

CEREC 3 en AC (Sirona): Cerec connect

Itero (Cadent)

Lava C.O.S (3M ESPE)

Gebruikte technologie

Poeder

De digitale procedure

Soorten modellen

Compabiliteit met CAM-apparatuur

Afdrukname antagonist

Indicaties

3 systemen, 3 verschillende technologiën.
◦ CEREC: Triangulatie
◦ Itero: Parallel confocal en telecentrisch
◦ Lava C.O.S: Active wavefront sampling (AWS)

Triangulatie: een lichtbron die licht op het
object projecteert , die geplaatst is in een
hoek met een detector.

Deze triangulatie van licht leidt tot problemen
bij het scannen van twee soorten van
oppervlakken:
◦ gebogen oppervlakken, omdat deze de
reflectiehoek van het zichtbare veld beperken.
◦ Verschillende oppervlakken reflecteren het licht niet
gelijkmatig, zoals natuurlijke gebit versus
amalgaam.
Homogene laag poeder is noodzakelijk!

Parallel confocal: Alleen het licht dat op de
juiste brandpuntsafstand weerkaatst wordt
door het object, zal door de opening gaan.
Daarom zullen alleen die stralen die “in focus”
zijn terugkeren via het filtering apparaat.

Telecentrisch: Een telecentrisch systeem
handhaaft steeds dezelfde vergroting,
ongeacht de afstand tot het object dat wordt
gescand.
Daardoor is er geen behoefte om te
compenseren voor de verschillende niveaus
van vergroting

Alles is gebaseerd op dieptemeting aan de
hand van het al dan niet scherp beeld van een
object, ‘in- of out-of-focus’.


Door middel van speciale algoritmes en de
unieke ‘in-focus’ en ‘out-of-focus’
technologie ontstaat een ‘real time’ 3D
videobeeld.
Real-time model reconstructie zorgt er voor
dat de geregistreerde 3D data onmiddelijk
wordt omgevormd tot een 3D model op het
scherm.
de afdruk kan in één beweging
genomen worden.

Noodzakelijk bij 2 systemen
◦ CEREC 3 en AC
◦ Lava C.O.S

De procedure vraagt enige oefening en
ervaring. Aangezien het poeder de
referentie is voor de optische scanner,
is het van een groot belang dat deze
correct wordt aangebracht.

2 mogelijke procedures:
◦ Conventioneel op model
◦ CAM-procedure ( volledig of enkel basiskap)

CEREC:
◦ Indien gewenst door het labo/ tandarts kan een
model vervaardigd worden door Infinident
(momenteel enkel in de V.S.). Anders wordt de
restauratie door CEREC CAM-apparatuur
vervaardigd in het labo zonder model.

Itero:
◦ Urethaan model

Lava C.O.S:
◦ SLA-model vervaardigd uit epoxy hars met behulp
van de stereolithografietechniek.

Voordelen:
 Minder abrasie.
 Minder gevoelig aan chipping.
 Hoge consistentie en reproduceerbaarheid ten gevolge
van een standaard productie proces.

CEREC:
◦ enkel compatibel met Cerec Inlab of Inlab MC XL

Itero:
◦ “Open architecture” (STL-file) dat compatibel is met
verschillende grote CAM-producenten zoals
3Shape, Dental Wings, Cerec In-Lab,...

Lava C.O.S:
◦ 3M ESPE Lava freessystemen
◦ (in de toekomst waarschijnlijk ook “open
architecture”)

Cerec: Partiële beetregistratie met afdrukpasta.
Indirecte vorm van digitale afdrukname.

Itero en Lava C.O.S: antagonist wordt
rechtstreeks gescand, dat in combinatie met
buccale scan tijdens maximale occlusie.
Directe vorm

CEREC:

Itero:

Lava C.O.S.:

CEREC:
◦ De Cerec AC, de bluecam en cerec connect zijn nog
maar sinds 2009 beschikbaar. Studies over deze
innovaties zijn dan ook nog niet beschikbaar.

Itero:
◦ Op de campus Exacte wetenschappen te Heverlee
wordt reeds onderzoek gedaan naar de invloed
van bewegingen op de accuraatheid van de Itero.
Resultaten nog niet beschikbaar.

Lava C.O.S:
◦ Alle beschikbare studies zijn uitgevoerd door of in
opdracht van 3M ESPE. Onafhankelijke studies zijn tot op
heden nog niet beschikbaar.
◦ 3M ESPE studie:
 De marginale randaanpassing is beter wanneer er
via de digitale weg wordt gewerkt.

BRON:
◦ Syrek A, Reich G, Ranftl D, Klein C, Cerny B, Brodesser J, Clinical evaluation of allceramic crowns
fabricated from intraoral digital impressions based on the principle of active wavefront sampling,
Journal of Dentistry (2008), doi:10.1016/j.jdent.2010.03.015



Aankoopsom: €25 000 - € 30 000
“Service fees”: €20 - €28 ( kwadrant/
volledige tandenboog) voor de Itero.
Lease programma’s bij elke producent
mogelijk.

Meer patiëntencomfort!

Digitaal verzenden van de afdruk via internet.

Onmiddelijke evaluatie van de preparatie.

Overbodig maken modelvervaardiging, stomp
vrijslijpen op model, bijsteken stomp




Hoge instapkost!
Leerproces is snel maar het vraagt tijd en
moeite van de tandarts. Het is een nieuwe
manier van werken!
digitale afdruk van een volledige tandenboog
kost meer tijd dan de conventionele afdruk.
Poeder kan klonteren met bloed en speeksel.

CEREC:
◦ Cerec Connect: Nog niet beschikbaar in België.
 1) Kroon 36 + onlay 16 door CEREC 3(oude camera)
met vernieuwde software.
 2) Kroon 36 + onlay 16 door CEREC AC ( bluecam).
allen gefabriceerd door standaard milling
unit met VITA blocks.

Itero:
◦ 1) Kroon 36: Zirconium onderstructuur +
porseleinen opbak
◦ 2) Onlay 16: Perskermakiek
 Ingescand op 06/03 en werden geleverd 28/03.

Lava C.O.S:
◦ Toestel nog niet beschikbaar in België. Scannen was
dus ook nog niet mogelijk.
Martens S. zal deze studie verder zetten.



CEREC: 25 jaar evolutie van hun digitaal
afdruksysteem; poeder; partiële
beetregistratie
Itero: geen poeder noodzakelijk; 1e stap in de
digitale afdrukname; grote scantip
Lava C.O.S: veel belovende technologie met
“3D-video-in-motion”; poeder; 1e systeem

Algemeen:
 Het is aan de practicus om af te wegen en te
ondervinden welk toestel hem de beste resultaten
zal geven.
 Digitale afdrukken kunnen een aantal negatieve
aspecten van de conventionele polyether-afdrukken
elimineren. Doch moeten de preparatieranden nog
steeds goed zichtbaar zijn en goede afzondering is
dus ook nog steeds noodzakelijk.
Verder
onderzoek en evolutie van het
concept is duidelijk noodzakelijk


Evolutie van erosie, slijtage, eruptie,
kipping,... onderzoeken door digitaal de
modellen te vergelijken.
CEREC + Galileos
 Informeren en blijf op de hoogte van nieuwe
technologieën.
 Doe geen overhaaste aankopen.
 Samenwerking met een tandtechnisch labo met
goede ondersteuning.
 Het leerproces is groter dan sommige fabrikanten
laten uitschijnen.

Nieuwe manier van werken!

similar documents