Vývoj literatury

Report
Vývoj literatury
Počátky světové literatury
Počátky literatury
• VZNIK PÍSMA
• STAROVĚK
Mezopotámie
klínové písmo
hliněné tabulky
Epos o
Gilgamešovi
Epos o Gilgamešovi
„Velké
dílo jsi dokázal, Gilgameši! Nesmírnou hradbou
jsi zabezpečil svůj lid před vojákem z jiného města a
před lupičem z pouště.. Budeš žít v paměti všech
povolení příštích, dokud bude stát tato urucká hradba,
kterou nepřítel nedobude, ani nezničí!“
„Život, který jsem hledal, jsem nenašel,“ řekl na tato
slova Gilgameš. „Marně jsem vykonal víc než jiní lidé,
marně jsem také víc vytrpěl.. Nemůže najit věčný život,
kdo je z lidského plemene!“ „Nemůže najit věčný život
člověk,“ ukončil tuto řeč Uršanabi, „může si však
zachovat věčné jméno.. Svým dílem ses stal
nesmrtelným, hrdino Gilgameši.“
(Upravil Vojtěch Zamarovský)
Počátky světové literatury
Starověk – počátky písma
Mezopotámie
klínové písmo
hliněné tabulky
Epos o Gilgamešovi – hrdina hledá
nesmrtelnost
„Svým dílem ses stal nesmrtelným.“
Egypt
hieroglyfy (i hieratické a démotické písmo)
texty vytesávané do kamene
papyrus – psalo se inkoustem
Egypt – Stará říše
Málo památek –
náhrobní nápisy
Zřejmě existovala
díla lyrická,
životopisy (hrobky),
oslavné skladby na
božstva a panovníky
Buď pozdraven, ó Nile,
jenž prýštíš ze země
a plyneš, abys živil Egypt!
Ó tajemný, jenž jsi průvodcem
temnotou
k jasnému dni jásotu a zpěvu,
kdy lučiny jsou pod vodou.
(Egyptská báseň oslavující
Nil)
Egypt – Střední říše
Viděl jsem kováře při práci. Jeho
Naučení
ruce jsou ztvrdlé jako kůže
návody k jednání a chování
krokodýla… Kameník se pořád
potýká s tvrdou skálou… Lazebník Naučení synovi (20. st. př. Kr.)
holí a stříhá dlouho do noci…
Posel musí svůj majetek předat
dětem, než odjede do cizích zemí.
Tam bojí se potom dravé zvěře a
lupičů… I švec je nešťastný. Stále
jen vzdychá, do kůže píchá, aby se
uživil… Písařství je ze všech
činností nejpřednější, neboť na
celém světě prázdného slova není.
Kdo od dětství z poznání toho
vezme si příklad, stane se váženým
mužem.
Egypt – Střední říše
Příběh o Sinuhetovi
životopis egyptského úředníka z 20. st. př. Kr.
z obav před intrikami královských příznivců odešel
z Egypta do Arábie, tam řada hrdinských činů,
návrat do Egypta, zde pak ctěný a vážený
Egypt – Nová říše
Knihy mrtvých – svitky vkládané do rakve, rady, jak se
chránit před soudem bohů. Často ilustrované
Nezpůsobil jsem škody na místech posvátných.
Neznal jsem ničemnosti a nedopustil jsem se nepoctivosti.
Nepohrdal jsem chudými.
Neočernil jsem člověka u jeho nadřízeného.
Nenechal jsem nikoho hladovět.
Nezpůsobil jsem nikomu bolest.
Egypt
hieroglyfy (i hieratické a démotické písmo)
vytesávané do kamene a psané na papyrus
díla lyrická, životopisy (v hrobkách), oslavné skladby
na božstva a panovníky
Naučení – návody k jednání a chování
Knihy mrtvých
Příběh o Sinuhetovi – životopis egyptského úředníka z
20. st. př. Kr. Z obav před intrikami královských
příznivců odešel do Arábie, tam hrdinské činy, pak
návrat do Egypta, tam ctěný a vážený.
Persie
zápisy o významných činech panovníků
náboženské knihy (sborník AVESTA – o boji
dobra a zla)
Indie
védy (=vědění) – oslava přírody, bohů
Rámájana – rozsáhlý zpěv (24 000
dvojverší) o dlouhém vyhnanství prince
Rámy, o jeho boji proti králi démonů, který
unesl jeho ženu
milostná poezie
bajky (zpracoval Ivan Olbracht – O mudrci
Bidpajovi a jeho zvířátkách)
Čína
milostná a přírodní
lyrika
básníci Li Po, Tu Fu
atd.
u nás Zpěvy staré Číny
– verše přebásnil
Bohumil Mathesius
Li Po
Na mne-li myslíš
Otázka a odpověď
Na mne-li myslíš
ještě jen trošinku,
vykasám sukýnku,
přebrodím řeku Cen.
Když na mne nemyslíš
už ani trošinku –
inu, jsou na světě
jiní přec, blázínku.
Kdosi se ptal,
proč žiju zde,
v hlubokém klínu
zelených hor.
Neodpovídám,
usmívám se,
v srdci mír.
Plynoucí vody,
květy broskvoní
beze stop mizí
v tajemné dálky.
Tu kolem je jiná zem
a jiné nebe,
než znají lidé
pode mnou ...
Čínská poezie
Klášter na vrcholu
hory Tchi
V klášteře na hoře
jsem na nocleh.
Natáhnu ruku, hvězd
se dotknu všech.
A nebešťany abych
nepolekal,
mlčím a tajím dech.
Přeložil František Hrubín
Klášter Feng Ting
Trávím noc v klášteře
na vrcholku hory Feng.
Když ruku vztáhnu,
dotýkám se hvězd.
Téměř se bojím promluvit,
abych snad
nesmrtelných bohů
nenarušil klid.
Přeložil Ferdinand Stočes
Indie
védy (=vědění) – oslava přírody, bohů
Rámájana – rozsáhlý zpěv o vyhnanství prince
Rámy
milostná poezie
bajky
Čína
milostná a přírodní lyrika
např. básník Li Po
u nás Zpěvy staré Číny – verše přebásnil
Bohumil Mathesius

similar documents