Document

Report
Cad é an scéal?
Fágann Catherine a máthair leis an
gcúramóir.
Chuaigh sí ar an traein mar bhí sí
teannasach lena máithair
Tagann Paul isteach ar an traein.
Bhí sé mór, dall agus an-ciotach.
Shuigh Paul os comhair
Catherine agus bhí se ag caint
gan stad gan staonadh.
Bhí asma ar Paul agus Bhí sé ag caint
faoi ar an raidió. Bhí sé ábalta cur
síos na radhairc toabh amuigh den
fhuinneog.
Bhí Catherine ag léamh leabhair
grá nuair a bhí Paul ag caint gan
stad gan staonadh.
Chuir Catherine dallamullóg ar Paul.
Duirt sí go raibh loch and báid taobh
amuigh an fhuinneog.
Bhí Paul trina céile faoin radhairc.
Usáideann sé análóir agus Bhí sé
ceart go leor.
Is duine cruálach í Catherine mar ni
chabhraíonn sí le Paul siúcra a chur
ina chupán caife
Cuireann Paul samhnas ar Catherine
mar bhí Paul ag prislíneach amach as
bhéal.
Nuair a bhí Paul ag ith an cáca milis,
deir Catherine gur ith Paul
leathphéist a bhi ina cáca milis.
Bhí Paul trina céile arís, Sciobann
Catherine análóir as an mbord.
Fuair Paul bás agus Seasann
Catherine suas agus fagann sí Paul
ina aonar.

similar documents