Stregkoder og standarder ved Erik Søgaard, GS1 Danmark

Report
Stregkoder og Standarder.
TUR – Transporterhvervets uddannelser
15. august 2013
Erik Søgaard
Agenda Standarder og Stregkoder
•
•
•
•
•
•
•
© 2012 GS1 Denmark
Hvorfor er standarder væsentlige?
Hvilken rolle spiller GS1s standarder i forsyningskæden?
GS1 Systemet – brug af stregkoder/anvendelse af
stregkoder i virkeligheden . Hvad kan stregkoderne i dag?
Styr på stamdata – betydningen af standarder og
stamdata ifht. automatiske lagre.
Sammenhængen fra stamdata over til anvendelse af
stregkoder (Korrekt data – forudsætningen for styringen af
vareflow. )
Elektronisk datakommunikation
Afrunding
© 2012 GS1 Denmark
3
“One hundred years after the Baltimore Fire,
only 18 of the 48 most populous American cities
were reported to have installed national standard fire
hydrants.”[
© 2012 GS1 Denmark
4
Hvorfor er standarder væsentlige?
Europa: Str.: 37,5
UK: Str.:4,5
Kina: Str.: 38
Japan: Str.: 23
Australien: Str.: 5,5
USA: Str.: 7
© 2012 GS1 Denmark
What to use where?
© 2012 GS1 Denmark
Hvem er GS1?
The global
language of
business
© 2012 GS1 Denmark
•
Not for profit organisation
•
Økonomisk funderet på
medlemsafgifter
•
Grundlagt i 1977
•
I Danmark 16 medarbejdere
•
Repræsentant for mere end 6000
danske virksomheder (2011)
•
Knap 2 mio. virksomheder verden over
er medlem af en GS1 organisation
•
Repræsenteret i mere end 150 lande
Hvem er GS1?
GS1
Samarbejder med kollegaer og
handelspartnere for at skabe effektive, sikre
og bæredygtige værdikæder baseret på
globale standarder.
© 2012 GS1 Denmark
GS1 Systemet
GS1 Systemet af Standarder
muliggør gennemsigtighed i forsyningskæden
Identifikation
Datafangst
Datadeling
• GS1
Identifikationsnøgler
• GS1 Stregkoder
• Gs1 EPC/RFID
• GS1 eCom
• GS1 GDSN
• GS1 EPCIS
© 2012 GS1 Denmark
Identifikation
• GS1
Identifikationsnøgler
Identifikation af produkter
Opbygning og tildeling af GTIN
GS1 Systemet
GTIN
GLN
Varenummer
4 512345 678906 >
EAN-13
1
Lokationsnummer
Logistisk enheds nummer
Produktklassifikation
31234
56789
Asset nummer
GRAI
Returnable
Asset nummer
( 01) 04601234567893
GS1-128
< 3456 9870 >
EAN-8
GS1 DataBar GS1 DataMatrix
GSRN
Service Relations
nummer
© 2012 GS1 Denmark
4
ITF-14
GIAI
SSCC
GPC
89
RFID/EPC
Hvad er et GS1 GTIN?
Et GTIN er en nøgle,
der kan give adgang til information i en datafil
© 2012 GS1 Denmark
12
Forsyningskæden
Fysisk vareflow
XXX
xxx
GS1
Informationsflow
© 2012 GS1 Denmark
XXX
xxx
Tildeling af GTIN
MORGEN GRYN
Identifikation
Identifikation af varer - Hver produktvariant skal have et unikt GTIN
Systematiser
tildelingen af
GTIN i et
program
GTIN nr 5712345000014
GTIN nr 5712345000038 =
12 stk. GTIN nr 5712345000021
GTIN nr 5712345000021 =
6 stk. GTIN nr 5712345000014
© 2012 GS1 Denmark
Datafangst
• GS1 Stregkoder
• Gs1 EPC/RFID
Opbygning af og mærkning
med stregkoder
Valg af stregkodesymbol!
4 512345 678906 >
EAN-13
1
8 9
3 1 2 3 4
ITF-14
5 6 7 8 9
4
( 01) 04601234567893
< 3456 9870 >
EAN-8
RFID/EPC
© 2012 GS1 Denmark
16
Valg af stregkodesymbol
GTIN-13
5 7 0 4 3 6 80 0 0 0 1 0
1
2
3
4
5
6
GS1
Virk. Ref. nr
præfiks
© 2012 GS1 Denmark
7
8
9
10
Produkt
Ref.nr
11
12
13
Kontrolciffer
Mærkning med GS1-128
Mærkning af
Handelsenhed
med GS1-128
Fabrik A/S
P.Rofitvej 2, 2100 KBH Ø
Dybfrost ærter
6 pakninger á 500 gram
gram
GTIN-nr.
5704368000010
4
MHT
31.12.2014
Batch-nr.
12345XF
(01)05704368000010(15)141231(10)12345XF
© 2012 GS1 Denmark
GS1 labelen indeholder
følgende oplysninger:
• GTIN nr. for karton/kolli
• Mindst holdbar til - MHT
• Batch
Liste over Application Identifiers
© 2012 GS1 Denmark
AI
00
Indhold i datafelt
Serial Shipping Container Code
Dansk tekst
SSCC
Engelsk tekst
SSCC
Format
n2 + n18
01
02
10
11
12
13
15
GTIN
GTIN indeholdt i anden enhed
Batch/lotnummer
Produktionsdato (YYMMDD)
Forfaldsdato
Pakkedato (YYMMDD)
Mindst holdbar til (YYMMDD)
GTIN™
GTIN™
BATCH/LOT
Produktionsdato
Forfaldsdato
Pakkedato
MHT
GTIN™
CONTENT
BATCH/LOT
PROD DATE
DUE DATE
PACK DATE
BEST BEFORE
or SELL BY
n2 + n14
n2 + n14
n2 + an..20
n2 + n6
n2 + n6
n2 + n6
n2 + n6
17
Maksimum holdbar til (YYMMDD)
Maksimum holdbar USE BY
til
OR EXPIRY
n2 + n6
20
21
Produktvariant
Primært serienummer
Produktvariant
Primært
serienummer
VARIANT
SERIAL
n2 + n2
n2 + an..20
22
Sekundær data indenfor
sundhedssektoren (HIBCC)
HIBCC
QTY/DATE/BATCH
n2 + an..29
240
Leverandørens supplerende
produktidentifikation
Suppl. ID
ADDITIONAL ID
n3 + an..30
19
Mærkning med stregkodesymboler
Frit tekstfelt fx til
firmalogo og
produktbeskrivelse
Læsbar information
om alle data i
stregkodesymbolet
AI(02) betyder at de
efterflg. cifre angiver GTIN
på pallens indhold (kolli)
(Altid 14 cifre)
AI(00) betyder at de efterfølgende cifre
angiver SSCC – pallens unikke løbenr.
© 2012 GS1 Denmark
AI (15) betyder at de
efterflg. 6 cifre angiver
detailenhedens MHT.
AI (10) betyder at de
efterfølgende cifre
angiver batchnr. (max
20 cifre)
AI(37) betyder at de
efterfølgende cifre
angiver antallet af
enheder som pallen
indeholder (max 8 cifre)
Serial Shipping Container Code - SSCC
SSCC – Unik identifikation af
logistiske enheder.
(00) 3 5704368 000000001 1
Fortløbende nr.
Virksomhedsstyret præfiks
Kontrolciffer
AI for SSCC
GS1 virksomhedspræfiks
© 2012 GS1 Denmark
SSCC - Serial Shipping Container Code
• SSCC er en standard, der anvendes til at identificere logistiske
enheder
• Logistiske enheder kan være paller, containere, kartoner, kasser,
tønder mfl...
• SSCC kan anvendes af alle aktører I forsyningskæden som en
nøgle til information som kommunikeres elektronisk
© 2012 GS1 Denmark
22
SSCC er nøgle-identifikationen til
sporing gennem forsyningskæden
Leverandør Transportør
Påsætter
original
SSCC
© 2012 GS1 Denmark
Anvender
SSCC til
Intern kontrol
og sporing
Distributør
Modtager SSCC.
Anvender SSCC
til intern kontrol
og til udgående
forsendelse
Transportør
Anvender
SSCC til
intern kontrol
Kunde
Modtager
original
SSCC
23
Korrekt Data
Højde
Længde
Bredde
Vægt
Antal i kolli
Antal på palle
GTIN
LEVERANDØR
PRODUKT
DATABASE
© 2012 GS1 Denmark
Forudsætning for styringen af vareflow!
Højde
Længde
Bredde
Vægt
Antal i kolli
Antal på palle
GTIN
KUNDE
PRODUKT
DATABASE
Sådan fungerer det
Én vareindmeldelse til alle
retailere
Hurtigere og med færre fejl
© 2012 GS1 Denmark
Forbedret datakvalitet giver fordele i
hverdagen og på bundlinjen
•
•
•
•
•
•
Lavere omkostninger til fejlrettelser
Pålidelige oplysninger til basis for fakturering
Optimal hyldedisponering
Effektiv udnyttelse af pladsen i distributionscenteret
Optimal udnyttelse af lastbilernes kapacitet
Mindre frustration – mere motivation
HUSK 1169
© 2012 GS1 Denmark
DADAS – Styring af stamdata
• DADAS – Dansk datapool
• GDSN – Global Data Synchronization Network
© 2012 GS1 Denmark
Global reach, local presence - GDSN
111 Member Organisations
1,500,000 member companies
150 countries served
© 2012 GS1 Denmark
GS1 App – B2B2C
‘Trusted source of Data’
© 2012 GS1 Denmark
Wrap up
© 2012 GS1 Denmark
•
GTIN er en standard (nummer) der bruges til identifikation
•
GTIN er en nøgle til information i en database
•
GTIN tildeles fortløbende og systematisk og udtrykkes i et
EAN stregkodesymbol
•
SSCC er forsendelsesenhedens nummerplade og nøgle til
information og sporing
•
Man kan mærke på forskellige måder afhængig af fx
scanningsmiljø og stregkodetype.
•
EDI er en standard til at kommunikere elektronisk
•
DADAS er den danske datapool, hvor stamdata kan lagres
30
Hvor gør GS1 en forskel?
•
Scanning til fx automatiske lagre
•
Sporing
•
Scanning af varer i butikkerne med fx
mobiltelefoner
•
Minimere ”ikke-værdiforøgende processer
i forsyningskæden”
•
Reduktion af lagre, -svind og ”udsolgtsituationer”
•
© 2012 GS1 Denmark
Patientsikkerhed
Afrunding
Services/hjælperedskaber
• GS1 LEARN www.gs1.dk/gs1learn
• Gratis E-learning
• Servicecentret
• www.GS1.dk
•
•
•
•
•
© 2012 GS1 Denmark
Dokumentation
GLNDAS/[email protected]/GEPIR/DADAS
Kontrolcifferudregning
Ordbog
GS1 & Verden
GEPIR
GS1s ”De gule sider”
Afrunding
© 2012 GS1 Denmark
www.gs1.dk
© 2012 GS1 Denmark
The global language of business
© 2012 GS1 Denmark
Denmark
Kontakt
Bettina Hilding
Training Manager
D
+45 39 16 00 10
F
+45 39 27 85 10
E
[email protected]
© 2012 GS1 Denmark
Vesterbrogade 149
DK -1620 København V
GS1 ServiceCenter
T
+45 39 27 85 27
F
+45 39 27 85 10
E
[email protected]
W
www.gs1.dk
Værdikæden
http://gs1denmark.net.dynamicweb.dk/Default.aspx?ID=794
© 2012 GS1 Denmark
37

similar documents