Specifieke lerarenopleiding masters Psychologie en Agogische

Report
De Specifieke
Lerarenopleiding (SLO)
THOSE WHO CAN, TEACH!
Those who can, teach!
Pag.2
Algemene informatie
Veerle Vandromme, studietrajectbegeleider IDLO
“Diploma van leraar”


Onderwijsbevoegdheid in de tweede en derde graad
Diploma strekt tot aanbeveling voor een onderwijsfunctie in
het hoger en volwassenenonderwijs

Strekt tot aanbeveling bij onderwijskundige beleidsfuncties
in o.a. scholen, scholengroepen, het ministerie van
onderwijs, etc.
Opent toegangspoorten van educatieve diensten en
organisaties met educatieve werking
Wordt gewaardeerd in de bedrijfswereld



Diploma leraar: wordt pas uitgereikt na het behalen van de
mastergraad
Pag.
Welke vakken mag je geven?

Vereiste bekwaamheidsbewijs (snellere vaste
benoeming, vakken waar je onmiddellijk toegang
toe krijgt via masterdiploma)

Voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor de
meeste algemene vakken
www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen
Zoekterm: “ten minste master”

Pag.5
MA Psychologie
Gedragswetenschappen
Opvoedkunde
Pedagogie
Praktijk toegepaste psychologie
Psychologie
Sociale wetenschappen
Toegepaste psychologie
Pag.6
MA Agogische wetenschappen
Cultuurwetenschappen
Gedragswetenschappen
Maatschappelijke vorming
Opvoedkunde
Pedagogie
Praktijk toegepaste psychologie
Psychologie
Sociale wetenschappen
Toegepaste psychologie
Pag.7
Studietraject
Standaartraject:
1 jaar van 60 SP
Het traject kan gespreid worden:
-
Rekening houden met co-requisites
Modeltrajecten online (1,5 jaar / 2 jaar / 2,5 jaar)
Pag.8
Studietraject
Lesdagen:
-
Op maandag, dinsdag en woensdag
Lessen zo veel mogelijk na 16u
Combinatie met werk mogelijk:
-
Gedeeltelijke stages in avondonderwijs op
aanvraag
De opleiding kent BEV (Betaald Educatief Verlof)
toe
Meer info sociale dienst VUB
([email protected])
Informatiemoment 28/03/2013
Pag.9
COMBI met MASTER
Deel van de opleiding combineren met je
master?
Ja!
Neem vakken van de lerarenopleiding op als
keuzevak of als extra inschrijving.
Pag.10
Those who can, teach!
“Het meest fantastische
gevoel was het moment
waarop ik besefte dat
lesgeven echt mijn ding is,
als een roeping.”
Norah Vandaele, alumni SLO
psychologie
Pag.11
INFOMOMENTEN 2014
donderdag 21/8
– 14u-15u: reguliere student
zaterdag 6/9 (tijdens VUB-infodag)
– 10u-16u: algemene informatie (doorlopend)
– 14u-15u: reguliere student
woensdag 24/9 Kick-off "Word leraar"
– 14u: algemene informormatie
– 14u30 - 15u30: meet & greet je stagebegeleider
Informatiemoment 28/03/2013
Pag.12
Vragen?
Kerngroep GEW
Katrien Struyven – Titularis SLO psychologie en
agogische wetenschappen
[email protected]
Lieve Decuber - stagebegeleider
[email protected]
Lies Van Doren - stagebegeleider
[email protected]
Pag.13
Vragen?
IDLO-secretariaat (3B202)
02/629 36 54 of 02/629 24 32
Studietrajectbegeleider
Veerle Vandromme- 02/629 12 97 – lokaal 3B204
[email protected]
Stagecoördinator
Eva Van Moer - 02/629 20 63 – lokaal 3B204
[email protected]
Pag.14
Those who can, teach!
www.vub.ac.be/IDLO
[email protected]
Lerarenopleiding VUB
Informatiemoment 28/03/2013
Pag.15

similar documents