XX - BC Pieterman, Leuven

Report
CURSUS BRIDGE
Opening 1 kleur
Opening 1 in kleur
• Van 13 tot 19 HP en niet geschikt voor 1 ZT
opening
• Langste kleur eerst
• Bij twee vierkaarten: eerst laagste
• Bij twee vijf- of zeskaarten: eerst hoogste
Voorbeelden van 1 kleur
♠:
♥:
♦:
♣:
AKXX
QX
QTXX
KXX
Voorbeelden van 1 kleur
♠:
♥:
♦:
♣:
AKQX
AK
KXXXX
XX
Voorbeelden van 1 kleur
♠:
♥:
♦:
♣:
AXXXX
KJXXX
X
AK
Voorbeelden van 1 kleur
♠:
♥:
♦:
♣:
AKXX
AXX
JXX
JXX
Voorbeelden van 1 kleur
♠:
♥:
♦:
♣:
AKJXX
XXXXX
X
AK
Antwoord na 1 kleur
• 0-5 HP: PAS
• Indien er een fit is kan de openingskleur
gesteund worden
• Indien niet: andere kleur of ZT
Als er een fit is
• 6-9 HP + DP: steun op niveau 2.
• 10-11 HP + DP: steun op niveau 3
• 12+ HP + DP: steun op niveau 4 vooral met ♥
of ♠
Voorbeeld na 1 ♥
♠:
♥:
♦:
♣:
XXXX
AXXX
KXX
XX
Voorbeeld na 1 ♥
♠:
♥:
♦:
♣:
KQX
AKXX
JX
XXXX
Voorbeeld na 1 ♥
♠:
♥:
♦:
♣:
AXX
AKXX
XXX
XXX
Voorbeeld na 1 ♥
♠:
♥:
♦:
♣:
AX
JXXX
XXX
XXXX
Als er GEEN fit is:
• Een hogere kleur bieden op niveau 1. Dezelfde
regels als bij de opening (langste eerst),
Opener mag nog niet passen
• Een (lagere) kleur op niveau 2 op voorwaarde
dat men 10 of meer HP heeft, Opener mag
nog niet passen
• Indien geen 10 HP en geen hogere kleur
beschikbaar: 1 ZT, Opener MAG passen
Voorbeelden na 1 ♣
♠:
♥:
♦:
♣:
AXXX
AKXX
JX
XXX
Voorbeelden na 1 ♣
♠:
♥:
♦:
♣:
ATXXX
Q
QTXXX
XX
Voorbeelden na 1 ♣
♠:
♥:
♦:
♣:
AXXX
AXXX
JX
XXX
Voorbeelden na 1 ♥
♠:
♥:
♦:
♣:
KQXX
AKX
JX
XXXX
Voorbeelden na 1 ♥
♠:
♥:
♦:
♣:
AK
AX
JXXXX
XXXX
Voorbeelden na 1 ♥
♠:
♥:
♦:
♣:
AX
AX
XXXXX
XXXX
Speciaal: na 1 ♥
♠:
♥:
♦:
♣:
AQX
XX
KTXX
QJXXX
Antwoord na 1 kleur
• Met fit: steunen op 2-3-4 niveau
• Andere kleur op 1 niveau met minstens 6 HP ,
kan gaan tot 27 HP (= rondeforcing)
• Andere kleur op 2 niveau vanaf 10 HP tot 27
HP (rondeforcing)
• 1 ZT met 6-9 HP en geen hogere kleur
beschikbaar (NIET forcing)
• Eventueel: 2 ZT-3ZT
Eerste herbieding openaar
• Bedoeling:
* Duidelijk maken hoe sterk je precies bent
* Duidelijk maken welk type spel je precies
hebt ( ZT-achtig, twee kleuren, één lange
kleur…)
1: Partner belooft een fit
• Indien je opening minimaal is: passen en het
contract spelen
• Indien je opening maximaal is: het bod
verhogen, eventueel tot manche
• Nieuw begrip: Limietbieding.
Voorbeeld na 1 ♥ / (2-3-4 ♥ )
♠:
♥:
♦:
♣:
AKXX
AQXX
JX
XXX
Voorbeeld na 1 ♣ / (2-3 ♣)
♠:
♥:
♦:
♣:
KQXX
AKX
Jx
XXXX
Voorbeeld na 1 ♥ / (2-3-4 ♥)
♠:
♥:
♦:
♣:
AK
QXXXX
XXXX
AKX
Voorbeeld na 1 ♠ / (2-3-4 ♠)
♠:
♥:
♦:
♣:
AKQXX
AKX
JXX
XX
2.: Partner biedt 1 ZT
• Passen met een ZT-achtige kleine opening
• Eventueel verhogen tot 2 ZT (limiet) of 3 ZT
• Indien eerste kleur zeskaart: herhalen op 2 of
3 niveau (naargelang sterkte)
• Indien eerste kleur vijfkaart eventueel tweede
kleur op niveau 2 of 3.
• Als men sterk is (16-19 HP) doet men een
sprongbod (één niveau overslaan)
Herbieding na 1♦ - (1 ZT)
♠:
♥:
♦:
♣:
KQXX
AKX
JXXX
XX
Herbieding na 1 ♦ - (1 ZT)
♠:
♥:
♦:
♣:
AQX
AKXX
QTXX
AX
Herbieding na 1 ♥ - (1 ZT)
♠:
♥:
♦:
♣:
AX
QXXXX
AQXX
AKX
Herbieding na 1 ♥ - (1 ZT)
♠:
♥:
♦:
♣:
AX
QXXXX
AXX
KXX
Herbieding na ♠ - (1 ZT)
♠:
♥:
♦:
♣:
AKTXXX
AJX
JX
XX
Herbieding na ♠ - (1 ZT)
♠:
♥:
♦:
♣:
AKJTXX
AKX
JX
QX
3.: Partner biedt nieuwe kleur
•
•
•
•
•
•
Eventueel nieuwe kleur steunen indien fit.
Eigen (zes)kaart herhalen.
Nog nieuwe vierkaart op 1 niveau
Lagere vierkaart op niveau 2 of 3.
ZT herbieden indien geen alternatief
Altijd:
* Lichte opening: geen sprong
* Sterke opening: sprong
Herbieding na 1 ♦ - (?)
♠:
♥:
♦:
♣:
KQXX
AKX
JXXX
XX
Herbieding na 1 ♠ -(?)
♠:
♥:
♦:
♣:
AKTXXX
AJX
JX
XX
Herbieding na 1 ♥ -(?)
♠:
♥:
♦:
♣:
AX
AKJXXX
JX
XX
Herbieding na 1 ♥ -(?)
♠:
♥:
♦:
♣:
AX
QXXXX
XXXX
AKX
Herbieding na 1 ♦ -(?)
♠:
♥:
♦:
♣:
AQX
AKXX
QTXX
AX
Herbieding na 1 ♦ -(?)
♠:
♥:
♦:
♣:
AQX
AXXX
QTXX
QX
Herbieding na 1 ♠ - (?)
♠:
♥:
♦:
♣:
AKQXX
ATXXX
JX
X
Herbieding na 1 ♠ -(?)
♠:
♥:
♦:
♣:
AKJXX
AK
QXXX
QX
Herbieding na 1 ♣ -(?)
♠:
♥:
♦:
♣:
AKXX
AQXX
XXXXX
Het tweede bijbod
• Het “vierde” bod , het tweede antwoord van
de partner van de openaar, zal vaak het
eindcontract bepalen. De partner heeft nu een
goed idee van de kansen: manche of niet,
kleur of ZT.
• Er zijn verschillende situaties mogelijk
naargelang het eerste bijbod.
Situatie 1: er is een fit
♠:
♥:
♦:
♣:
AXXX
AXX
JXX
XXX
• Na opening 1♠ bij
partner hebt U 2 ♠
geboden, 6-9 HP
• Als openaar nu 3 ♠ zou
bieden (limiet)
…….??
Situatie 1 bis: er is een fit
♠:
♥:
♦:
♣:
KXXX
QXX
JXX
XXX
• Na opening 1♠ bij
partner hebt U 2 ♠
geboden, 6-9 HP
• Als openaar nu 3 ♠ zou
bieden (limiet)
……??
2: je hebt eerst 1 ZT geboden
♠:
♥:
♦:
♣:
XX
QXX
QXXX
AXX
• Na opening 1♠ bij
partner hebt U 1 ZT
geboden (6-9 HP)
• Als openaar nu 2 ♠ zou
bieden (zeskaart en
“kleine” opening)
……??
2: je hebt eerst 1 ZT geboden
♠:
♥:
♦:
♣:
XX
QXX
QXXX
AXX
• Na opening 1♠ bij
partner hebt U 1 ZT
geboden (6-9 HP)
• Als openaar nu 3 ♠ zou
bieden (zeskaart en
“sterke” opening)
……??
2: je hebt eerst 1 ZT geboden
♠:
♥:
♦:
♣:
XXX
QXX
QXXX
AXX
• Na opening 1♠ bij
partner hebt U 1 ZT
geboden (6-9 HP)
• Als openaar nu 2 ♥ zou
bieden (wat heeft
hij???) dan bied je
……??
2: je hebt eerst 1 ZT geboden
♠:
♥:
♦:
♣:
XXX
QX
QXXX
AXXX
• Na opening 1♠ bij
partner hebt U 1 ZT
geboden (6-9 HP)
• Als openaar nu 3 ♥ zou
bieden (wat heeft
hij???) dan bied je
……??
2: je hebt eerst 1 ZT geboden
♠:
♥:
♦:
♣:
JXX
QX
QXXX
AXXX
• Na opening 1♠ bij
partner hebt U 1 ZT
geboden (6-9 HP)
• Als openaar nu 2 ZT zou
bieden (wat heeft
hij???) dan bied je
……??
3: je hebt eerst kleur geboden
♠:
♥:
♦:
♣:
JXXX
QXX
QXX
AXX
• Na opening 1 ♥ bij
partner hebt U 1 ♠
geboden (6-… HP)
• Uw herbieding na:
1 ZT
2 ♠, 3 ♠
2 of 3 ♣
3: je hebt eerst kleur geboden
♠:
♥:
♦:
♣:
AXXX
QXX
QXX
AXX
• Na opening 1 ♥ bij
partner hebt U 1 ♠
geboden (6-… HP)
• Uw herbieding na:
1 ZT
2 ♠, 3 ♠
2 of 3 ♣
3: je hebt eerst kleur geboden
♠:
♥:
♦:
♣:
AXX
QXX
QXX
AXXX
• Na opening 1 ♥ bij
partner hebt U 2 ♣
geboden (10 -… HP)
• Uw herbieding na:
2 ZT
2♦
3♣
Vierde kleurconventie
• Doel: Onderzoeken of een 3ZT contract
mogelijk is
• Als drie kleuren genoemd zijn vraagt de vierde
kleur naar een stop
• Indien JA: ZT bieden
• Indien NEEN: beste bod doen of herhalen
3: Vierde kleur
♠:
♥:
♦:
♣:
AQXX
JX
QJX
KXXX
• Na opening 1 ♦ bij
partner hebt U 1 ♠
geboden
• Partner herbiedt nu
2♣
3: Vierde kleur
♠:
♥:
♦:
♣:
XX
AX
AKXXX
QXXX
• Na uw opening 1 ♦
biedt partner 1 ♠
• Je herbiedt nu
2♣
• Partner vraagt nu vierde
kleur met ♥

similar documents