SIAPA SAYA? - Jabatan Pendaftaran Negara

Report
JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
PEMANDUAN PROFESIONAL
19 OKTOBER 2011
DISEDIAKAN OLEH :
CHAIN RESOURCES (M) SDN BHD
SYABAS KEPADA PEMANDU JPN:
•
•
USAHA MEMPERTINGKATKAN K.S. A. PEMANDU
SELAIN MEMBANTU KEARAH PEMANDUAN
CEMERLANG – PROGRAM KESELAMATAN
PEMANDUAN – SELARAS DGN KEPERLUAN OHSA
1994, & AKTA KERJA 1955, APJ1987, ALPKP, Pelan
Keselamatan Jalanraya 2010 dll.
USAHA MURNI JPN MEMBANTU KERAJAAN
MENGURANGKAN KEMALANGAN JALANRAYA DAN
KEMALANGAN MAUT- SUMBANGAN KEPADA K.P.I
NEGARA. CTH: 2004, NEGARA KERUGIAN
RM9BILION (6,223 KEMALANGAN MAUT)
–
–
PURATA 1 MAUT = RM6.9 JUTA kerugian
Mereka mungkin guru, pemandu, kerani, pensyarah,
tokoh korporat, ahli politik dll
•
KPI NEGARA – KURANGKAN KADAR KEMATIAN
KEPADA 2.0 NYAWA BAGI SETIAP 10,000
KENDERAAN. Tahun 2008 (3.58) DAN 2010 (3.55)
•
LATIHAN /PEMBELAJARAN BERTERUSAN
(SEPANJANG HAYAT) PERLU MENJADI BUDAYA
[BARU] DAN BERTERUSAN DALAM ORGANISASI –
SPT NEGARA MAJU
BERI PERHATIAN PADA KURSUS
TERLIBAT SAMA
(MENJAYAKAN/ MENYOKONG)
MELAKSANAKAN PEMANDUAN
SELAMAT DAN PROFESIONAL –
(UNTUK FAEDAH KEPADA
PEKERJAAN, ORGANISASI,
KELUARGA DAN NEGARA)
Anda dan ‘MINDSET CHANGE’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Adakah anda tahu apa itu pemanduan berhemah?
Adakah anda tahu apa itu pemanduan profesional?
Adakah anda seorang pemandu yang melaksanakan pemanduan
berhemah?
Adakah anda seorang pemandu yang melaksanakan tanggungjawab
pemanduan secara profesional?
Adakah anda dipaksa hadir ke kursus ini?
Adakah anda tidak begitu gembira hadir ke kursus ini?
Adakah anda sedang dibelenggu pelbagai masalah berkaitan keluarga
pada masa ini?
Adakah anda merasakan kursus yang diadakan kali ini tidak perlu
kepada anda tetapi mungkin perlu kepada orang lain?
Bilakah kali terakhir anda menghadiri latihan pemanduan berhemah &
profesional?
Adakah anda tidak pernah terlibat kemalangan jalanraya?
Adakah anda merasakan kemalangan tidak akan berlaku ke atas anda?
Adakah anda merasakan jika kemalangan terjadi ke atas anda, ianya
disebabkan kecuaian pihak lain?
Pernahkah anda melanggar peraturan lalulintas?
Pernahkah emosi anda tercabar ketika dijalanraya akibat gelagat
pemandu lain?
Adakah anda dapat mengawal emosi/perasaan anda itu?
Adakah sebagai pemandu JPN, anda boleh melanggar peraturan
lalulintas dengan segaja, terutama semasa kecemasan?
Adakah anda tahu apa implikasi jika anda selaku pemandu JPN terlibat
kemalangan semasa memandu kenderaan ketika bertugas?
Reaksi yang positif
Pembelajaran yang
berkesan
Tingkahlaku yang
diharapkan
Hasil yang memuaskan
Bagaimana anda selaku pemandu
boleh membantu misi /objektif JPN?
1. Mengamalkan budaya kerja yang positif – kehadiran kerja,
komitmen, kekemasan, kegiatan di luar pekerjaan dll
2. Mengamalkan kesihatan yang baik untuk memastikan
tahap pekerjaan yang memuaskan semua pihak – tidur,
rehat, dsb.
3. Membudayakan amalan pemanduan berhemah
/profesional dalam menjalankan rutin harian dan sewaktu
kecemasan – mengetahui dan mematuhi peraturan jalanraya,
menuruti peraturan kenderaan dan pemanduan ditetapkan
organisasi, tidak menyalahguna kuasa/kelebihan, sampai tepat
pada waktu, sentiasa melatih dan membudayakan pemanduan
berhemah, dsb.
Beberapa aspek KSA yang penting
sebagai pemandu:
•
Knowledge/Pengetahun
– Mengetahui fungsi dan tugas utama anda selaku pemandu JPN– duty, kenderaan, penyelenggaraan,
log etc.
– Cabaran-cabaran utama selaku pemandu JPN
– Tahu isu-isu utama berkaitan kemalangan di Malaysia, cara pemanduan selamat, tret pemanduan di
Malaysia, dasar-dasar kerajaan berkaitan pengangkutan dsb
– Tahu teknik dan ilmu baru untuk memperbaiki prestasi kerja
•
Skill/Kemahiran
– Mengaplikasi cara memandu yang betul, cekap dan selamat dalam pelbagai situasi kerja
menyelamat
– Mengaplikasi pemanduan selamat/berhemah dalam rutin kerja dan kecemasan
– Kemahiran memeriksa dan menyelenggara kenderaan yang digunakan
•
Attitude/Sikap
– Sikap yang sentiasa positif – i.e tidak mendenguh dan menolak tugas, tidak jemu dengan rutin
memeriksa kenderaan dsb.
– Berintegriti dan tidak menyalahguna kelebihan/kuasa untuk memandu sembarangan di jalanraya
– Sentiasa bersedia dengan duty
– Mampu mengawal emosi/perasaan/tekanan
– Memastikan kesihatan diri di tahap terbaik untuk bekerja
– Budaya kerja yang baik
– bersedia belajar/memperbaharui pengetahuan
Pengajaran dari kejadian
kemalangan
• Malang tak berbau – sikap pengguna, persekitaran, kenderaan,
sabotaj
• Keletihan memandu – semua pemandu mengalami keletihan
(isu dunia), bukan negara kita sahaja
• Kita mengutamakan kematian lain (kes bunuh…sosilawati etc)
sedangkan kes kematian akibat kemalangan jalanraya
bersamaan 1 kematian bagi setiap 1 jam 20 minit (sejak 10
tahun lepas).
• Pemandu mengabaikan teknik pemanduan berhemah –
kemahiran meneliti, menjangka bencana dan bertindak, yang
jika diamalkan akan mampu mencegah kemalangan.
• Senario di Malaysia hari ini dan 10 tahun akan datang akan
tetap sama. Maknanya kita semua berisiko dengan kemalangan.
• Siapa mangsa – tak kira umur, etnik, jantina, kewarganegaraan,
tujuan, kedudukan/martabat, pendidikan, harta dsb.
RINGKASAN FAKTOR
KEMALANGAN
• TERDAPAT PELBAGAI FAKTOR MENYUMBANG
KEPADA KEMALANGAN DAN KECEDERAAN
TETAPI FAKTOR MANUSIA ADALAH FAKTOR
PALING UTAMA:
• FAKTOR MANUSIA – sikap, persepsi, etc.
• PERSEKITARAN – keadaan jalanraya, hazard
etc.
• KENDERAAN - kegagalan mekanikal
SITUASI SEBENAR : PUNCA KEMALANGAN
JALANRAYA DI MALAYSIA
MIROS & JKJR= bersetuju faktor manusia sebagai punca utama
kemalangan jalanraya, diikuti faktor persekitaran dan
kenderaan/mekanikal
Ubah sikap, cara berfikir dan tingkahlaku sebaik memasuki
kenderaan dan bergerak di jalanraya
• Perlu menjadi pemandu yang kompeten sejajar dengan
CDL yang dimiliki.
– Hilang kelayakan sebagai pemandu kompeten apabila kita
memandu mengikut perasaan dan emosi, tidak mematuhi dan
melanggar peraturan keselamatan jalanraya dan terlibat dalam
kemalangan jalanraya.
• Perlu memahami konsep /rule pemanduan berhemah,
pemanduan profesional dan mengaplikasi sepenuhnya
konsep-konsep/peraturan berkenaan.
• Perlu memahami Pelan keselamatan Jalanraya, strategi
4E dan inisiatif yang diambil kerajaan
Strategi 2011-2020: Pelan
keselamatan jalanraya
1. Anda perlu Membudayakan
pemanduan Bersistematik!
• Sifat pemegang lesen kompeten (CDL):
• Kognitif / pengetahuan
• Psikomotor / kemahiran/skill
• Afektif / sikap
• Perlu melaksanakan amalan pemanduan
berhemah dan profesional
2. Anda perlu MENGAPLIKASI
PEMANDUAN BERHEMAH!
KESIMPULAN DAN NATIJAHNYA
1.
2.
3.
4.
ADAKAH ANDA FAHAM DAN MEMATUHI PERATURAN SEMASA MEMANDU?
ADAKAH ANDA CEKAP SEMASA MEMANDU?
ADAKAH ANDA TAHU MENJAGA DAN MENGURUS KENDERAAN?
ADAKAH ANDA PEMANDU PROFESIONAL?

similar documents