Slide 1 - Wawasangemilang.com

Report
BORANG PERMOHONAN
SGSB
Konsortium Alumni UiTM Berhad.
Saza Gemilang SDN.BHD
Username Penaja
Tarikh Masuk Data
Username Pemohon
Jumlah Bantuan Dipohon
KAUB
KEGUNAAN PEJABAT
RM2,000 / RM4,000 / RM8,000
A. MAKLUMAT PEMOHON
1. Nama Penuh Pemohon (seperti di dalam kad pengenalan)
2. No. Kad Pengenalan Baru (KPT)
Tarikh Terima Borang :
……………………………………………
i)
Gambar
ii)
Kad Pengenalan
iii)
Pengesahan
Permohonan :-
3. Agama
LULUS / TIDAK LULUS
4. Nama Ibubapa Untuk Rujukan
…..............................................
Tandatangan & nama
Tarikh :
5. Alamat Rumah
Tarikh Borang Persetujuan
diterima :-
Poskod
No Telefon
HP
i)
ii)
B. PENGAKUAN PEMOHON - Saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberi dan dikemukakan di dalam
permohonan ini adalah benar. Saya juga faham dan bersetuju dengan terma dan syarat yang telah ditetapkan di
dalam permohonan ini.
Borang lengkap / Tidak
Lengkap
Yuran Pendaftaran
& Kursus RM550-00.
Catatan :……………………………………………
……………………………………………
Pemohon :………………………………………………………………… Tandatangan ………………………………………Tarikh………………………
D. PENGESAHAN – SAZA GEMILANG SDN BHD / KONSORTIUM ALUMNI UITM BERHAD
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Tandatangan :…………………………………… Tarikh………………….. Tandatangan :……………………………………Tarikh…………….…
Saza Gemilang SDN.BHD. No,42-1,Jalan komersial 7, Dataran Senawang 70450 Sermban. N.S
Konsortium Alumni UiTM Berhad. No. 22, Jalan Bawang Merah, 24/36 Seksyen 24. 40300 Shah alam
Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-5548 3048.
……………………………………….....
Tandatangan & Nama
Tarikh :
Pembayaran hendak lah dibuat melalui chek/mony order /bank draf atas nama: saza gemilang sdn bhd
Atau on line Am Bank : 1232022008842
MEMANGKIN EKONOMI UMMAH

similar documents