Marta Siewiera-Pięciak, EEG Biofeedback

Report
Polska
Od 2006 roku w poradniach psychologicznopedagogicznych, w szkołach integracyjnych,
specjalnych, w ośrodkach szkolnowychowawczych pojawia się sprzęt do terapii
EEG Biofeedback, współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej. Dzięki środkom z Unii
Europejskiej pojawiają się również fundusze na
szkolenia pracowników.
1. Analiza dokumentacji medycznej EEG z
opisem, zgoda neurologa na podjęcie terapii
Nfb, epikryzy itp.
2. Analiza dokumentacji psychologicznej.
3. Analiza dokumentacji pedagogicznej.
4. Analiza dokumentacji logopedycznej.
5. Analiza dokumentacji szkolnej/przedszkolnej.
1. Poznawanie pacjenta.
2. Wspólna analiza dokumentacji dziecka.
3. Ustalanie indywidualnego programu terapii
dla każdego pacjenta (konieczność zgodności
zapisu EEG i występujących objawów –
trudności, zaburzeń).
1. Dotyczą pracy neuroterapeuty, któremu
superwizor zapewnia wsparcie
merytoryczne podczas całego toku terapii.
2. Wskazane kontrolne mapowanie przy
trudniejszych przypadkach dzieci.
3. Monitorowanie postępów.
4. Ocena skuteczności terapii.
5. Zalecenia na przyszłość.
• współpraca terapeuty EEG-BFB i superwizora
podczas całego procesu terapii
;
•
•
•
•
Nauka prawidłowego oddychania;
Nauka relaksu;
Techniki radzenia sobie ze stresem;
Strategie metapoznawcze –w połączeniu z NFB
zwiększają umiejętności nabyte podczas treningu
(sprawność i efektywność uczenia się) i pomagają
w wykorzystaniu ich w szkole oraz podczas nauki
własnej.
• Wzmacnianie pracy dziecka – nagradzanie
(warunkowanie instrumentalne).

similar documents