Atatürk ve kitle iletişim

Report
KİTLE İLETİŞİM
ARACI
DENİLİNCE
AKLIMIZA İLK
GELEN NEDİR ?
-TELEVİZYON
-TELEFON
-RADYO
-GAZETE
-DERGİ
-İNTERNET
-TELGRAF
-FAKS
Kitle iletişim araçlarının görevleri
nelerdir ?
• Gazete radyo televizyon gibi kitle iletişim
araçları insanların birbirleriyle daha kolay
ve hızlı bir şekilde iletişim kurabilmelerini
sağlar.
Bu araçlar sayesinde gitmediğimiz
yerleri görür,bilemediklerimizi öğreniriz.
Kitle iletişim araçlarının yararları ?
• -İletişim daha hızlı sağlanır.
-Bilgiye ulaşım daha kolay hale gelir.
-İnsanların arasındaki mesafe kitle iletişim
araçlarıyla daha da kısalır.
-İnsanlar görüşlerini daha kolay yayabilir.
-iletişim kolaylaşır.
-Ayrıca kitle iletişim araçları ekonominin
gelişmesine de farklı yollardan katkı
sağlar.
Bir önceki slaytta bazı resimler
görmüştük .Şimdi de bu
resimlerin hangi alanlarda
kullanıldığını tartışalım.
Basın özgürlüğü ne demektir ?
Kitle iletişim araçlarını
kullanırken ki özgürlüğümüz
nereye kadardır ? Bunlardan
bahsedelim…
Kitle iletişim araçlarını kullanırken
başkalarının özgürlük alanlarını
sınırlarını taciz etmediğimiz sürece
özgürüz.
Basın özgürlüğü ise insanların görüşlerini
düşüncelerini gazete,dergi,radyo,televizyon,kitap vb.
yoluyla diğer insanlara iletme serbestliğidir.Basın
özgürlüğü okul dışında da eğitilmesine katkı
sağladığından toplumsal açıdan büyük önem taşır.
• Farklı düşüncelerin
çeşitli yollarla
insanlara ulaşmasını
sağlamak
demokrasinin de ön
koşuludur.Bu nedenle
basın özgürlüğünün
olmadığı bir
demokrasi de
düşünülemez.
• Herkes düşünce ve ifade
özgürlüğü hakkına
sahiptir;bu hak serbestçe
düşünme,hangi yoldan ve
nereden olursa olsun bilgi
ve görüş alma,araştırma ve
yayma özgürlüğünü içerir.
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre;
Madde 28. Basın hürdür,sansür edilemez…
Devlet ,basın ve haber alma hürriyetlerini
sağlayacak tedbirleri alır…
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda,
kişilerin haberleşme özgürlüğünü
güvence altına alan maddeler vardır .
Bu maddelere göre herkes haberleşme
hakkına sahiptir ve haberleşmenin gizliliği
esastır.
ATATÜRK’ÜN BASIN HAKKINDAKİ
DÜŞÜNCESİ…
Basının toplum yaşamında,siyasal yaşamda ve
cumhuriyetin gelişme ve ilerlemesinde sahip
olduğu yüksek görevleri almak isterim.Basının
tam ve geniş özgürlüğü iyi kullanılmasının, ne
derecede nazik bir vaziyette olduğunu
söylemeye gerek görmem.
Her türlü yasal kayıtlardan evvel bir kalem
sahibinin bilime, gereksinime ve kendi siyasal
görüşlerine olduğu kadar vatandaşların
hukukuna ve memleketin her türlü özel
görüşlerinin üstünde olan yüksek çıkarlarına
da dikkat ve hürmet etmek manevi
zorunluluğudur.
Cumhuriyet devrinin kendi zihin ve ahlakıyla
donanmış basınını yine ancak Cumhuriyetin kendisi
yetiştirir.
Atatürk’ün basın hakkındaki
sözleriyle ilgili neler
düşünüyorsunuz ?
Kurtuluş savaşı süreci Anadolu da ve yurt
dışında yaşayan kişilere basın aracılığıyla
bildirilmiştir.Mustafa Kemal Atatürk’ün
Sivas’a gelmesinden sonra 14 eylül 1919
da çıkarılan irade-i milliye gazetesi,Sivas
kongresi tutanaklarıyla Mustafa kemal
Atatürk’ün görüşlerini yaymakta etkili
olmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisini toplamak
üzere Atatürk’ün Ankara’ya gelişi üzerine
10 ocak 1920 günü adını bizzat
Atatürk’ün koyduğu hakimiyet-i milliye
gazetesi yayınlanmıştır.
Sosyal bilimcilerin yardımlarıyla cumhuriyet
yönetimi halka tanıtılmaya çalışılmıştır.
Anadolu’nun çeşitli yelerinde kurtuluş
savaşlarında ki özverili mücadeleyi destekleyen
gazetelerde yayımlanmıştır.
Kitle iletişim araçları ve basın hayatımızın her
noktasında geçmişimizde şimdiki yaşantımızda
ve geleceğimizde etkili olmuş ve olmaya da
devam edecektir.
Bu yüzden kitle iletişim araçlarını her zaman
amacına uygun bir şekilde ve kimsenin
sınırlarını ihlal etmeden etkili bir şekilde
kullanmalıyız.
Neler öğrendik ???
-Kitle iletişim araçları,
-Kitle iletişim araçlarını yararları
-Basında özgürlük
-Atatürk’ün basın hakkındaki düşünceleri
-Atatürk ve kitle iletişim
Dinlediğiniz için teşekkür ederim…
KAYNAKÇA
http://www.kirsehirmedya.com/2013/haberler/guncel/basin-bayrami-kutlama-mesajlari.haber
http://www.ogrenmen.com/rehberlik/iletistiremediklerimizden-misiniz.html
http://kendikameram.blogcu.com/professional-kameralarla-cekim-yapmak-icin-ufak-ve-gereklibilgi/4885960
http://www.mudanyagazeteciler.org/?cat=11
http://www.turkmmo.com/felsefe-sosyoloji-psikoloji/2481886-kitle-iletisim-araclari.html
http://www.e-sorgu.org/kitle-iletisim-araclari-nelerdir-iletisim-araclarinin-egitime-katkilari.html
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/52/07/739192/icerikler/degerler-egitimi-kitleiletisim-araclari-ve-degerler_343507.html
http://www.haber34.com/anayasa-degisiklik-taslagi-20946#.UojlksR3bw8
http://www.bilgisayarogren.com/bilgisayar_saglik.htm
http://www.sesonline.net/php/genel_sayfa.php?KartNo=21163
http://www.artposter.com.tr/tr/urun_detay.asp?urun=950
http://haberilginc.blogcu.com/televizyon-izlemek-sigaradan-bile-tehlikeli/11303076
http://haberegitim.com/agustos-2011-ogretmen-atamasi-nasil-olacak.html
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.nkfu.com%2Ftelg
raf-nedir-telgrafin-icadi%2F&h=0&w=0&sz=1&tbnid=Jb-h49cU85Z1M&tbnh=188&tbnw=268&zoom=1&docid=llLKOt8Rz-tNkM&ei=viIUojdHMzLswa47oCACw&ved=0CAEQsCU&biw=1366&bih=666

similar documents