Romkinje

Report
ROMKINJE – PRIČA
VIŠESTRUKE
DISKRIMINACIJE
Prof. Dr Zorica Mršević
Zamenica Zaštitnika građana
DISKRIMINACIJA
• Tipična za
romski
narod
• Seksizam
mizoginija
tipična za
žene
U životu Romkinja
Rasna i polna
diskriminacija idu zajedno
Diskriminacija
• Kao žene:
• Od većinske
populacije
• Ali i od
sopstvene
zajednice
• Kao
pripadnice
dugotrajno
ugnjetene i
diskriminisane
etničke
manjine
NEDOSTATAK JEDNAKOG
PRISTUPA
•
•
•
•
•
•
Obrazovanju
Zdravstvenim službama
Nasilje prema ženama
Rani ugovoreni brakovi
Seksualni tabui
Nepostojanje Romkinja u političkom
životu
• Retko učešće u romskoj političkoj
mobilizaciji
Rasizam
• Etnička netolerancija
• Nasilni napadi na Rome i njihovu
imovinu
• Napuštanje svojih boravišta pred
etničkim sukobima tokom devedesetih
• Retki programi omogućavanja jednakih
mogućnosti
OBRAZOVANJE
• Romske devojčice pod pritiskom obaveze
da se rano udaju
• Kada imaju prilike da pohađaju školu
imaju bolji uspeh od svojih vršnjaka
• Obrazovanje zahteva značajna sredstva i
ako se pravi selekcija kome će se u
porodici omogućiti školovanje to obično
nije devojčica
Problemi u obrazovanju
• Škole nevoljne da upisuju romske učenike
• Ne-romski roditelji nevoljni da im deca
pohađaju školu sa romskom decom
• Školske vlasti u romskoj deci vide obrazovni i
disciplinski problem remećenja redovne
nastave i preduzimaju mere da imaju što manje
takve dece
• Nekada su socijalni radnici nastojali da romska
deca pohađaju školu, sada toga nema
NEMAŠTINA
• Život u nehigijenskim naseljima bez
struje, tekuće vode i grejanja
• U pretrpanim kolibama
• Nedostatak sredstava za odeću i ostalo što
treba za školu
• Tradicionalno očekivanje da deca od
malena doprinose porodičnom
preživljavanju
Obrazovanje zahteva
•
•
•
•
Velike investicije u
Vremenu
Energiji i
Sredstvima
• To je luksuz koji mnoge romske porodice
ne mogu da priušte
Školsko maltretiranje
• Romske devojčice više od romskih
dečaka izložene
• ismejavanju i
• fizičkom maltretiranju
• od strane svojih vršnjaka i nastavnika u
školama
Školska getoizacija
• Odvojeno školovanje
• Odvojeni razredi
• Škole locirane kod romskih naselja su
lošije finansirane i opremljene i
napuštaju ih neromska deca
• Školovanje u školama za mentalno
zaostalu decu
JEZIK
• Romske devojčice odrasle u romskim
naseljima još manje od svojih muških
vršnjaka znaju jezik većinskog naroda
• Niko ih i ne ohrabruje da ga nauče jer se
od njih i ne očekuje da komuniciraju
izvan “svojih”
• Izolacija u romskom naselju
ZDRAVLJE
• ZAPREPAŠĆUJUĆE LOŠI
NEHIGIJENSKI ŽIVOTNI USLOVI
• NEDOSTATAK KVALITETNE
ISHRANE
• ZAGAĐENOST FEKALIJAMA,
GLODARIMA, NASTAMBE UKOPANE
U ZEMLJU BEZ KOMUNALIJA OD
NEADEKVATNOG MATERIJALA
NEDOSTACI
• SANITARIJA
• IDENTIFIKACIONIH DOKUMENATA
• PRISTUP ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
VISOKA REPRODUKTIVNA
STOPA
• DECA MALOLETNIH MAJKI
• NIZAK ZDRAVSTVENI NIVO RODITELJA
• VISOKA SMRTNOST DECE – DVOSTRUKO
VEĆA NO KOD OSTALOG STANOVNIŠTVA
• MINIMALNA PRENATALNA ZAŠTITA
MAJKI
• VEĆA STOPA TRAJNIH FIZIČKIH I
PSIHIČKIH NEDOSTATAKA
Specifičnosti
•
•
•
•
kojima se označava razlika između
Pripadnika ranjivih društvenih grupa
i
Pripadnika dominantne populacije
NISU uvek fizičke, odnosno
objektivne prirode
• Već često imaju
• Mentalnu ili socijalnu osnovu
• a često i neku kombinaciju
• Fizičkog, mentalnog i socijalnog
U dominantnoj populaciji
tendencija
• da se fizičke, mentalne i socijalne
specifičnosti
• ne poimaju kao specifičnosti
• nego kao manjkavosti
Kao rezultat interpretacije od
strane lokalnog konteksta
MANJKAVOSTI se onda
racionalizuju kao nepremostive
smetnje
Teža dostupnost ključnih
uslova samoostvarivanja
Obrazovanje, posao, zdravstveni i
kulturni resursi
Razni vidovi podrške socijalne
sredine
Pet vidova osujećenosti
• Monetarna – siromaštvo (ispod granice)
• Statusna – nemaju minimalni standard
šire zajednice
• Socijalna – isključenost iz životnih tokova
zajednice
• Razvojna – skučene mogućnosti za
ispoljavanje i razvijanje sopstvenih
mogućnosti
• Ekspresivna – smanjena mogućnost
plasiranja sopstvenih stavova
1 Iz tih osujećenosti proizilaze
tipične posledice
Ambijentalna neuređenost/ruiniranost
Teške i tragične sudbine bližnjih
Osećaj bezizlaza ili sudbinske predodređenosti
Nizak intenzitet socijalnih štitova:
znanje, novac, moć, prestiž, socijalne veze
2 Posledice
Osećaj gubitka kontrole nad sopstvenih
životom
Opterećujuća emotivna stanja
osećaj zabrinutosti, ranjivosti, nesigurnosti
Depresija, nisko samopoštovanje,
rezignacija, opšta izgubljenost
Hvala na pažnji !

similar documents