el bil sikkerhed 1

Report
Spændingsniveauer
• Ekstra lav spænding:
• Under 25 volt AC eller 50 volt DC
• Lav spænding:
• Op til 1000 Volt AC eller 1500 Volt DC.
• Høj spænding:
• Over 1000 Volt AC eller 1500 Volt DC.
Lukkede batteri-kasetter
Battery Pack
88 Cells of 3.7 Volt
12 Modules
(10 x 8 Cell, 2 x 4 Cell)
Battery consists of 88 cells arranged in 12 modules. Total voltage when fully
charged = 365 Volts (315 Volts discharged)
3
Batteri med afdækket poler
Batteri med frie poler
Indvirkninger på kroppen
HPFI-relæ frakobler
ved 30 mA
Når skaden er sket !!!!!!
•
•
•
•
- Afbryd spændingen / stands ulykken
- Giv livsreddende førstehjælp
- Ring 112
- Giv almindelig førstehjælp
Livsreddende førstehjælp
Skab frie luftveje
Livsreddende førstehjælp
Hjertemassage
Forudsætninger for sikkert arbejde
Arbejdsstedets
indretning
Arbejdsteknik
Tekniske
hjælpemidler
Arbejdets
tilrettelæggelse
Safety!!!!!
i MiEV uses potentially lethal voltages 330 Volt DC & AC
Observe all safety precautions!
Use protective clothing and tools!
Use of warning signs
While working on I-MiEV use signs to warn others
present in the workshop!
Keep Out!
High Voltage!
Livsvigtigt !!!!!!!!!!
Kontroller altid om systemet er spændingsløs inden
arbejdet påbegyndes
Hvad forstås ved L-AUS arbejde?
Ved arbejde på eller nær ved lavspændingsanlæg under
spænding (L-AUS) forstås arbejde, der udføres under berøring
af spændingsførende dele af et lavspændingsanlæg eller i
nærved-zonen omkring sådanne dele.
Afstanden DL
Afstanden i luft, som angiver den ydre
grænse af farezonen
For lavspænding er DL = 0 mm
Afstanden DV
Afstanden i luft, som angiver den ydre
grænse for nærved-zonen
For lavspænding er DV = 500 mm
L-AUS værktøj / udstyr
Fuld-isoleret
Brugs-isoleret
Hånd-isoleret
Valg af måleudstyr !!!!!!
Krav til måleudstyrs isolation
Teknologisk Institut anbefaler min. CAT III til
måling på EL- og Hybridbiler
Sikkerheds afbryder
Under førersæde
Battery Service Plug
Service Plug
First always remove
Service plug (electric shock!)
Always apply double safety!
Insulated gloves and insulated tools
Check for voltage!
Bridge
The service plug isolates the battery from the rest of the vehicle. A bridge is used to
allow the EV-ECU to detect that the plug is locked in place.
Sikkerhed afbryder
Fjern altid sikkerhedsafbryderen;
inden der arbejdes på bilen. Der
anbefales brug af gummihansker
ved afmontering og montering af
sikkerhedsafbryder
Stikforbindelser og kabelsko på de
orange kabler kan og må ikke
repereres / udskiftes
Hall sensor
Magnet
Toyota Prius

similar documents