Klinisch_rekenen2

Report
Klinisch rekenen
Onderdeel infuussnelheid en
berekenen zuurstofcylinder
Berekenen infuussnelheid
De formule
1ml = 20 druppels
druppelsnelheid
• Een infuus van 500 ml NaCl 0,65% moet
in 5 uur tijd inlopen.
– a. hoe groot is de inloopsnelheid per minuut
uitgedrukt in druppels?
– b. hoe groot is de inloopsnelheid per minuut
uitgedrukt in ml.?
Wat moeilijker
•
•
Na een maagoperatie draagt de
anesthesist aan jou over, dat de patiënt 2
zakken Glucose 5% à 500 ml moet
hebben en 3 zakken NaCl 0,9% à 500
ml.
Dit alles in 24 uur.
– hoe groot is de druppelsnelheid?
– wanneer de eerste infuuszak om 16.00 uur
wordt aangehangen, hoe ziet het tijdschema
voor de 24 uur er dan uit?
Infuussnelheid en oplossing
•
Wanneer een patiënt 250 ml Glucose 5%
toegediend moet krijgen in anderhalf uur
tijd :
– hoe groot moet dan de druppelsnelheid zijn
per minuut?
– hoeveel gram glucose krijgt hij dan?
Vooruit dan hier is er nog een
•
Aan een infuus van 500 ml NaCl 0,9%
wordt een ampul Kaliumchloride van 10
ml toegevoegd. De ampul bevat 100 mgr
Kaliumchloride (Kcl) per ml. Het infuus
loopt twee uur.
– hoe hoog is de druppelsnelheid per minuut?
– hoeveel mgr. Kaliumchloride krijgt de patiënt
per uur?
Ben je nu competent?
•
•
•
•
Je bent verpleegkundige op
een chirurgische afdeling .
Het infuus van patiënt
Jansen loopt te snel.
Er had 500 ml in 2½ uur
moeten worden
geïnfundeerd. Na 1½ is al
400 ml ingelopen.
Op hoeveel druppels per
minuut stel je het infuus nu
bij?
Berekenen cylinderinhoud en - verbruik
formule
Inhoud cylinder x druk = hoeveelheid beschikbaar gas.
De eerste vingeroefening
Een patiënt krijgt 2 liter zuurstof ( O2) per
minuut toegediend via een neuscatheter. De
zuurstofcilinder met een inhoud van 10 liter
heeft een overdruk van 180 atmosfeer.
•Hoeveel minuten kan de patiënt toe met
deze cilinder?
•Hoeveel uur en minuten is dat?
Nu wat moeilijker
•
•
•
Om 22.15 uur kijk je op de O2-cilinder (
inhoud 10 liter) van mevrouw Karelsen.
De druk is 110 atmosfeer.
Op doktersadvies mag mevrouw Karelsen 3
liter O2 per minuut.
Hoe laat is de cilinder leeg?
Als je dit kent, dan snap je het
Het is nu 14.15 uur, de hoeveelheid O2 die
mevrouw A.krijgt is 3 liter/minuut.
•
Als de cilinderdruk 120 atmosfeer
aangeeft en de inhoud van de cilinder 10
liter, hoe laat is de cilinder dan leeg?
Oké nog één dan
In de ambulance ligt een O2-cilinder met
een inhoud van 2 liter.
•
•
De manometer geeft een druk aan van
80 atmosfeer.
Hoeveel uur en hoeveel minuten kan
deze cilinder nog mee?

similar documents