Utvärdering BFL 130419

Report
UTVÄRDERING BFL 19/4
BFL-piloter
Rektorer
BREDARE BILD=SÄKRARE ANALYS
• Kvalitetsavstämning från alla rektorer ger
ett bra underlag för analys.
MÅNGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Det händer bra saker med eleverna!
• Lärare uppskattar pedagogiska samtal!
• Bra engagemang bland dom flesta!
• Rektorer uttrycker att detta är stimulerande att
leda!
• Strukturer som stödjer och underlättar!
• En skola på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet!
NÅGRA????????????????????????????????????
• Organisatoriska dilemman?
• Kollegialt lärande?
• BFL en del av helheten eller ett stuprör på
sidan?
• Olika förutsättningar för piloterna?
• Rektors intresse och stöd är avgörande?
• Formativt förhållningssätt i hela organisationen?
• Håll i, håll kvar, håll ut?
LÄSÅRET 13/14
• V.44 ½ dag för alla: Vi har prövat BFL under lång
tid, våra slutsatser och lärdomar är! Ett
lärarperspektiv (elev?)
• Onsdag 29/1 Piloter och rektorer ½ dag:
Erfarenhetsutbyte och några korta lokala
presentationer
LÄSÅRET 14/15
V.44 lokala Workshops ½ dag för alla
Åk1-6 Parkskolan
Åk 7-9 Nolaskolan
Januari: Forskarinput rektorer och piloter
HJÄLP FINNS ATT FÅ
• Kollegialt lärande: Hur får vi till det?
• De 5 nyckelstrategierna kopplat till verktyg och
undervisningen

similar documents