Varje lärare berättar översiktligt om sina senaste BFL

Report
Mötesstruktur
www.sigtuna.se
Struktur för BFL-möten
• • Varje möte innehåller följande aktiviteter
• • Introduktion och rutinärenden (5 min)
• • Så här går det (45 min)
• • Formativ bedömning - nytt lärande (15 min)
• • Personlig handlingsplan (15 min)
• • Vad gav mötet? (10 min) (Samtalsreflektör)
Struktur för möte med BFL-lärargrupp
• Innehållet är fokuserat på BFL-undervisning i klassrummet.
• Varje deltagare bidrar med sina erfarenheter av BFL-undervisning från sitt
klassrum.
• Lärare ger konstruktiv och genomtänkt respons till sina kollegor.
• Lärare ges möjlighet att begrunda och diskutera ny BFL-kunskap och
kompetens.
• Varje lärare har en personlig handlingsplan som kontinuerligt bearbetas för
att ge vägledning till nästa steg.
• Reflektören speglar vad mötet har gett.
Introduktion och rutinärenden (5 min)
• • Deltagarna får tid att landa i mötet.
• • Kunskapsmålet för dagens möte förklaras.
Så här går det (45 min)
• Varje lärare berättar översiktligt om sina senaste BFLinsatser. Kollegorna lyssnar och ger respons.
• Kom till mötet i vetskap om att du förväntas dela med dig av dina BFLerfarenheter.
• Var beredd på att ge konstruktiv, genomtänkt respons till dina kollegor.
• Var beredd på att kunna utmana idéer som kan vara god klassrumspraxis
• men som bryter mot bedömning för lärande.
• Detta ger en stödjande struktur för att lära tillsammans.
BFL - nytt lärande (15 min)
• Litteratur
• Film
• Artiklar
Personlig handlingsplan (15 min)
• Varje lärare uppdaterar sin handlingsplan.
• Skaffar tillräckligt stöd från kollegor för att komma vidare.
• Gör idéer mer konkreta.
• Ger en referensram för framtida insatser.
• Skapar tillförlitlighet till utvecklingsarbetet.
• Fokuserar lärarens insatser till några områden.
• Påminnelse om att släppa vissa saker.
Vad gav mötet (10 min)
• Samtalsreflektören summerar mötet.
• Ger reflektion till hur mötet bidrar till utvecklingen.
• Stämmer av läget.
• Utser samtalsreflektör till nästa möte
Roller
• Läraren skapar en personlig handlingsplan och genomför, reflekterar
samt dokumenterar sina
• BFL-insatser; metaperspektiv, speglar eleverna perspektiv, deltar i
BFL-gruppen.
• Samtalsledaren planerar och leder mötena, fångar och reflekterar kring
utvecklingsprocessen.

similar documents